Cranium a MinDren

Cranium

Preparát  Cranium  patří do kategorie drenů, tudíž se od něj očekává uvolnění infekčních ložisek, a to konkrétně v nervovém systému. Jeho záběr je velmi široký-narušuje infekční ložiska v telencefalu, v diencefalu a v medule spinalis.  Patří mezi nejčastěji užívané preparáty, protože ložiska v telencephalu nachází prakticky u všech pacientů. Telencefalon je část mozku, která ovládá celou řadu nejrůznějších funkcí. Za všechny zmiňuji-řízení poruch imunity, paměti či inteligence, a to všech jejích složek-řečového centra, motorických funkcí apod. Prakticky není možné setkat se s člověkem, který by již od narození neměl v této části mozku infekční ložiska. Ta způsobují   zhoršené řízení všech typů imunity, nebo různých jiných vlastností a schopností, které telencefalon ovládá. Účinnou složkou preparátu Cranium jsou klíče, a tak primárně působí na žilní splavy na povrchu mozku a teprve jejich prostřednictvím na vlastní mozek. Protože ložiska představují jen jeden typ zátěží, které se v CNS (centrální nervový systém)mohou nacházet, je nutné tento preparát kombinovat s několika dalšími. Jedná se především o preparát Gli-Glu odstraňující metabolity glutenu (lepku), dále Antimetal a Ionyx  působící na kovy a radioaktivní látky. Cranium patří do základní sady preparátů a snažíme se jej aplikovat co nejdříve, tedy hned na počátku detoxikace. Je to velmi důležité, neb funkce imunity, kterou ovlivňuje, je pro další postup detoxikace velmi podstatný faktor. Vezmeme ale v úvahu, že detoxikační proces může být blokován např. emociální zátěží, nebo poruchami funkce genu. Pro dosažení úspěchu je dobré preparát  Cranium na počátku kombinovat s očistou emocí. Také případná glutenová zátěž znemožňuje obnovu bezchybné funkce  telencephala . Detoxikační proces je třeba vždy vnímat velmi komplexně, protože každá z toxických zátěží hraje v problému důležitou roli. Diencefalon je část mozku, do níž detoxikační medicína umisťuje sklon k depresím či deprese. I zde nám pomůže Cranium, ovšem stejně jako v předchozím případě, je nutné jej kombinovat s několika dalšími preparáty. Jedná především, opět o již výše uvedený preparát Gli-Glu, protože na emociálních poruchách se zásadním způsobem především podílí právě metabolity glutenu. Detoxikace míchy-medula spinalis  je pak velmi důležitá, především v souvislosti s některými nervovými degenerativními procesy, jako  sklerosis multiplex aj. Cranium ale dokáže ovlivnit i část telencefala ,některé jiné struktury a CNS. Proto jej řadíme jako preparát do první linie detoxikace.

MindDren

I preparát  MindDren  patří do skupiny drenů, je určen k odstranění infekčních ložisek z CNS. Obvykle tvoří dvojici s preparátem s preparátem Cranium . MindDren je zaměřen na část mozku, kde detoxikační  medicína  spatřuje centrum ovládající úzkost a vitalitu, dále je zaměřen i na prodlouženou míchu-medula oblongata, kmen mozkový. Ovlivňuje i tu část mozku, kde vzniká defekt způsobující Parkinsonovu chorobu. Jde o preparát, který pracuje na základě teorie klíčů a klíčovými orgány  jsou v tomto případě švy mezilebečních  kostí. Nejčastěji je využit v případě stavů úzkostí.Mind Dren je tedy preparát využívaný především při řešení psychických projevů-úzkosti a chronického únavového syndromu. Odstranění infekčního ložiska z centra pro úzkost ale neznamená, že je vyřešena. Další toxiny budeme hledat v těžkých  kovech  -Atimetal a v glutenu-Gli-Glu. Velice důležité jsou také preparáty zabývající se psychikou, jako je NoDegen a Emoce. Přístroj Salvia nám většinou ukáže,zda jde o depresi či úzkost, neboť oba emociální defekty jsou uložené v rozdílných částech mozku. Proto je velmi významná přesná diagnostika lokalizace hlavní zátěže, protože pak je možné nasadit konkrétní preparáty.     

 

Vyhledat

Nemoci

Informace pro Vás

Flash player is not installed in your browser. Get Flash now on
www.adobe.com
padání vlasů kungfuclub
 Přihlášení zákazníka

Toto pole nevyplňujte:

Registrace
Zapomenuté heslo

Kontakty

Telefon 602164307
email

Newsletter

Toto pole nevyplňujte:

 


Shoptet.cz Cybergenics.cz