Joalis přehled účinků N-

Zde najdete rychlý přehled účinků jednotlivých detoxikačních preparátů tak, jak jsou dány pro rok 2016 a 2017. Protože se ale detoxikace rychle rozvíjí, mohou se během této doby objevit další změny použití a účinků preparátů, které zde nemusejí být hned uvedeny. Sledujte proto další články na webu, případně se přihlašte k odběru informací, aby jste měli všechny změny včas ve svém mailu.

Tento soupis je průbežně postupně doplňován tak, jak je uveřejněn Mudr. Jonášem

neurodren2 

NeuroDren Je zaměřen na mikrobiální ložiska v periferním nervovém systému. Mezi periferní nervy počítáme tzv. mozkové nervy a nervy míšní neboli spinální. Míšních nervů je 32 párů a vystupují z páteře do všech částí trupu a končetin. Nervy hlavové či mozkové vycházejí z různých částí mozku a je jich 12 párů. Je to nesmírně důležitý nervový systém a ovládá celou řadu pochodů. Jako příklad mohu jmenovat vliv nervus vagus na dýchací ústrojí a srdce či nervus ischiadicus na různé funkce dolní končetiny, nervus brachialis na funkce horní končetiny, nervus facialis na mimické svaly obličeje, nervus vestibulocochlearis na rovnovážné a sluchové ústrojí a tak dále. NeuroDren ale neodstraňuje další toxiny z periferního nervového systému, k tomu slouží jiné preparáty.

 

nobac2

Nobac je antimikrobiální preparát, který v sobě zahrnuje celou řadu někdy i nesourodých mikroorganismů, například enterobakterie, nefermentativní bacily, gramnegativní nebo grampozitivní koky, anaerobní bakterie, mykobakerie, Mollicutes nebo Rickettsie a chlamydie. Jeho záběr je velmi široký. Účinnost si nelze plést s antibiotiky, ale pomáhá řešit organismu akutní infekce a také infekce, které se uvolňují z mikrobiálních ložisek. Tento preparát však do těchto ložisek samotných neproniká, řeší pouze mikroorganismy nacházející se v krvi, mozkomíšním moku či na sliznicích. Jde o podpůrný preparát, který používáme v souvislosti s dalšími prostředky např. z oblasti imunity či očisty sliznic.

 

nodegen2

NoDegen Počítáme jej mezi psychopreparáty. Zabývá se zvláštním psychickým fenoménem, kterému říkáme opouzdřené emoce. Je to tedy zcela jiná kategorie než samotné emoce nebo stresy. Odstranění opouzdřených emocí mnohdy otevírá organismu dveře k uzdravení.

nongrata2

Non Grata Je to preparát k odstranění dvou typů toxinů, antigenů a imunokomplexů. Antigen je genetická struktura mikroorganismu, která ho zcela charakterizuje a identifikuje. Mnohdy se v organismu mohou vyskytnout antigeny vzniklé rozpadem různých mikroorganismů nebo používané při očkování. Imunokomplexy
už jsou látkou, která vzniká při imunitních pochodech a skládá se z antigenu a protilátky – vytváří tedy jakýsi komplex, který slouží k likvidaci mikroorganismů uvnitř živého organismu. Správně by imunokomplexy měly být z organismu odstraňovány. Vzniká jich však velké množství a proto kolují v krvi a bývají  vychytávány nejrůznějšími tkáněmi, kde setrvávají a vystupují následně jako samotné infekce.

 

okuladren2

OkuaDren Tento prostředek slouží k odstranění mikrobiálních ložisek v oku. Oko můžeme rozdělit na vlastní oční bulbus a přídatné oční orgány. Samotný bulbus je dosti komplikované optické zařízení, které se skládá jak ze sítnice, která je vlastně nervovou složkou a pokračováním mozku, tak i z čočky a různých dalších
optických mechanismů. Přídatné oční orgány jsou pak například slzné žlázy či spojivka. Zvláště u některých onemocnění upozorňuji na tukový polštář za okem, který se speciálně při autoimunitních onemocněních štítné žlázy zvětšuje a vytlačuje oko z očního důlku. OkulaDren zahrnuje všechny tyto oční tkáně, ale opět se týká jen mikrobiálních ložisek. Další toxiny, např. mikrobiální toxiny nebo antigeny, ale neřeší.

orodren2

OroDren Jde o protiložiskový preparát týkající se ústní dutiny. Tkáně a orgány ústní dutiny jsou značně rozdílné, můžeme tam počítat například rty nebo dásně, ale i jazyk nebo sliznici ústní dutiny. Všechny tyto tkáně a orgány jsou v preparátu zohledněny. OroDren také neřeší žádné jiné toxiny, které se v ústní dutině mohou vyskytovat, jako například těžké kovy nebo jiné toxiny související se stomatologií či toxiny, které se nacházejí v jídle (různé přídatné nebo chemické látky…), k tomu je potřeba využít jiné preparáty.

osteodren2_1

OsDren Řeší mikrobiální ložiska v kosti. Nutno podotknout, že kost tvoří tři tkáně: periost (okostice), spongie (kostní tkáň) a medulla ossium (kostní dřeň). Všechny tyto tkáně mají rozdílné úlohy i rozdílnou skladbu, trpí také rozdílnými problémy a každá z nich může být zvlášť toxicky zatížena. Nejčastěji se setkáme s toxickým zatížením periostu, což způsobuje různé bolesti v oblasti kostí, protože periost je jediná citlivá tkáň kosti. Kostní spongie bude ohrožena především osteoporózou.
Poruchy kostní dřeně jsou nejvážnějším toxickým zatížením, protože souvisí s krvetvorbou. Dotýkají se tedy tvorby krevních a lymfatických elementů, což může
být součástí různých zhoubných onemocnění tohoto systému.

pankreadren2

PankreaDren Zahrnuje v sobě antiložiskové působení na pankreas. Pankreas neboli slinivka představuje dva funkční okruhy – tzv. exokrinní část pankeatu zodpovídá za produkci trávicích fermentů a endokrinní část zase za produkci hormonu inzulínu. Jsou to dvě zcela oddělené funkce a přímo spolu nesouvisí. PankreaDren
se objevuje v souvislosti s dalšími detoxikačními preparáty a také s funkcí žlučníku, protože vývod ze slinivky břišní a ze žlučníku je společný. Také problémy, které vznikají toxickým zatížením jednotlivých částí, jsou zcela rozdílné. Preventivní očista endokrinních buněk může být výbornou pojistkou proti vzniku cukrovky, i když samotná cukrovka druhého typu vůbec nemusí být záležitostí pankreatu. Trávicí enzymy jsou důležitou součástí celého trávicího systému a mnohdy je jejich porucha příčinou problémů, které bychom ve slinivce vůbec nehledali. Jsou to například gynekologické nebo kožní plísně či nadýmaní a další, protože při
nedostatku těchto trávicích enzymů dochází k poruchám trávení různých součástí potravy a k následným zažívacím a mikrobiálním poruchám.

parapara2

Para - Para Jde o informační preparát k likvidaci parazitů. Paraziti jsou velmi nesourodou skupinou od jednobuněčných mikroorganismů až po metrové cizopasníky. Jde také o určitý typ hmyzu –parazity zkrátka nelze zahrnout do nějaké jednotné skupiny. Také přístup k jednotlivým parazitům je rozdílný. Nacházejí se v nejrůznějších tkáních od střeva po mozek, ve svalech, v kůži, játrech a podobně. Para- Para můžeme tedy pokládat za opravdu pomocný preparát, který se hodí především k řešení jednobuněčných mikroskopických parazitů. Oblast parazitů není v detoxikaci nějak specificky řešena a to proto, že jde o velmi širokou oblast, kterou se zabývají i jiní specialisté. Pochopitelně s ní souvisí imunitní systém, stav zažívacího ústrojí a samozřejmě i místo pobytu. Používáme ho tedy zcela jako podpůrný preparát.

peesdren

PeesDren Je to psychický preparát, který řeší poškození stresem. Neřeší tedy stres samotný, ale již určité funkční škody způsobené působením stresu.

pulmo2 

Pranon Dříve se jmenoval Pulmo. Jde o komplexní preparát zaměřený na dýchací ústrojí včetně plic. Dýchací ústrojí je složitý orgán, který sestává z několika částí, které mají odlišné vlastnosti – nos neboli laryngis či trachea, bronchioli, plíce a samozřejmě i mediastinum a pleura. Všechny tyto části dýchacího ústrojí včetně vedlejších nosních dutin jsou v preparátu zohledněny. Jsou v něm obsaženy i některé toxiny včetně mikrobiálních ložisek, ale jak časem zkušenosti ukázaly, je lepší zabývat se jednotlivými toxickými zátěžemi než hledat spásu v těchto komplexech. 

prostadren2

ProstaDren Při současném zájmu o prostatu by se mohl stát velmi oblíbeným preparátem. Prostata má v těle funkci důležitou pouze v takzvaně fertilním věku, tj. dodává určité výživové látky a látky pomocné pro spermie. V pozdějších letech je vliv hormonů na prostatu naopak negativní a spolu s dalšími poruchami, které se
nachází v mozku, může dojít k takzvané hypertrofii prostaty neboli ke vzniku nezhoubného nádoru prostaty – adenomu. Důsledkem je zvětšování prostaty a uzavírání močové trubice. ProstaDren odstraňuje mikrobiální ložiska z prostaty, které jsou velmi časté vzhledem k hojné přítomnosti chlamydií, Molicutes
a dalších krví zanesených mikroorganismů. Rovněž při řešení prostatických potíží nespoléháme pouze na ProstaDren, ale používáme další detoxikační preparáty včetně těch na centrální nervový systém. Protože funkce hypotalamu a hypofýzy souvisí s velikostí prostaty, do komplexní detoxikace prostaty se tento preparát velmi dobře hodí.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.