Medicinální houby a rakovina

Medicinální houby a rakovina - 1. část
prof. Ing. PAVEL VALÍČEK DrSc. Úvod do využití medicinálních hub při podpoře léčby rakoviny.
 
Celý svět obchází strašidlo - rakovina, nemoc stará jako lidstvo samo. V posledních letech však její výskyt značně stoupá a moderní lékařská věda není zatím schopna problém beze zbytku vyřešit. Ročně ve světě onemocní touto chorobou asi 20 milionů lidí. Délka přežití pacientů závisí na druhu nádorového bujení, zasažených orgánech, vývojovém stadiu nemoci a řadě dalších faktorů. V České republice (2007) dostane rakovinu každý třetí člověk a z nich každý čtvrtý na tuto chorobu zemře. Po kardiovaskulárních onemocněních je u nás rakovina druhou nejčastější příčinou úmrtí, neboť na ni ročně umírá asi 28 tisíc lidí.
 Známe mnoho vlivů, které přímo nebo nepřímo vznik a rozvoj choroby ovlivňují, např. dědičná zátěž, negativní vliv podmínek prostředí, kouření, nevhodné stravovací návyky, stres apod. Avšak příliš mnoho zásadních věcí, které iniciují rakovinu, nám zůstává stále utajeno, proto i výsledky léčby nejsou vždy uspokojivé.
Avšak asijské medicíny, především tradiční čínská a japonská, již po tisíciletí používají k léčbě různých chorob, včetně rakoviny, místní houby. Ty kromě základních stavebních látek obsahují řadu výjimečných sloučenin, tzv. sekundárních metabolitů, u kterých jsou prokázány léčivé účinky, a to i pokud jde o nádorová onemocnění. V posledním období se na našem trhu objevila řada přípravků z různých druhů hub. Pokud jde o kvalitu, nezbývá nám, než výrobcům důvěřovat. Daleko účinnější jsou však v každém případě extrakty, než tobolky nebo tablety obsahující pouze biomasu.
 Mezi nejvýznamnější látky patří specifické houbové polysacharidy. Nejčastěji jsou složeny z glukózy a nazývají se glukany. Z heteroglykanů a ostatních polysacharidů je to například krestin, LEM nebo polysacharid K, GPP, GPS aj., které mají pozitivní vliv na náš zdravotní stav. Mají mimo jiné schopnost stimulovat nespecifické rezistence vůči nádorům i radiačnímu poškození a jsou účinným prostředkem v boji s rakovinou. Jsou však i výraznými antioxidanty. O složení těchto látek a jejich zdravotním účinku bylo podrobně pojednáno již v příspěvcích „Antioxidanty a houby“ nebo „Houbové polysacharidy“.
Běžné látky obsažené i v houbách jsou také terpeny, které zahrnují téměř 25 000 rozličných sloučenin. Dělí se podle počtu stavebních molekul do několika skupin, z nichž jsou pro nás významné triterpenoidy, obsažené i v houbách. Do nich patří až na 4 000 látek, a to nejen vlastní triterpenoidy, ale rovněž fytosteroly, saponiny a jiné. Pokud jde o rakovinu, jejich léčebné působení spočívá především v imunomodulačních a vlastních protinádorových účincích.
  Dalšími aktivními obsahovými látkami v mnohých houbách jsou lektiny. Jde o velkou skupinu bílkovin schopných vázat určité struktury obsahující volné i vázané cukry, např. polysacharidy nebo glykoproteiny. Účastní se mnoha dějů, kde je nutné specifické rozpoznávání, např. u imunologických reakcí, vzájemných vztahů mezi patogenem a hostitelem apod. Jsou to také lektiny, které tlumí růst nádorových buněk, zvláště u leukemie, a to tím, že blokují syntézu určitých bílkovin, ale mají i antimikrobiální účinky. Na druhé straně mohou působit i negativně, neboť jsou schopné srážet červené krvinky a ve velkém množství působí antinutričně.
Lovastatin (mevinolin, monacolin K) patří do skupiny statinů. Je účinný v metabolismu cholesterolu, chrání před vznikem infarktu myokardu, má i účinky protialergické. Má však i protinádorové působení. Výzkumné studie prokazují výrazný vliv na potlačení některých typů nádorů, jako je např. hepatom nebo sarkom S 180, ale také rakoviny prostaty a tlustého střeva.
  Samostatnou kapitolu tvoří cytostatika, což jsou látky, které se používají k léčbě nádorových onemocnění a jejich úkolem je zastavení růstu nádorových buněk. Z hub sem patří takové látky jako je např. hadacidin, kyselina chagová, lentinan, betulin aj. Významnou roli hrají v protinádorové léčbě také vitaminy, které často i v malých dávkách ovlivňují správnou činnost celého organismu. Houby patří mezi významný zdroj především vitaminů skupiny B (B1, B2, B3, B5, B6, někdy i B12), ale také vitaminu E a K. Obsažený steroid ergosterol je provitaminem vitaminu D2.
 Významnou látkou obsaženou v houbách jsou enzymy. Jde o bílkoviny, které jsou schopny v malém množství výrazně urychlit průběh určité biochemické reakce v těle. V houbách je jich obsažena řada, především superoxiddismutáza, která je významným ochranným činitelem před volnými radikály, spolu s peroxidázou a katalázou, které mimo jiné rozkládají kancerogenní peroxid vodíku. Obecně zvyšují antioxidační aktivitu, užívají se při léčbě rakoviny a dalších chorob. Uvedené enzymy se nacházejí téměř výhradně v podhoubí.
 O množství a zastoupení minerálních látek rozhoduje nejen druh houby, ale rovněž podmínky prostředí, zvláště místo rozšíření a charakter půdy. Zastoupeno je hlavně velké množství draslíku, který výrazně ovlivňuje náš zdravotní stav, ale také mikroprvky jako měď, zinek, jod, hořčík, lithium, fluor, chrom, mangan, molybden aj. Zcela mimořádný je obsah velmi cenného selenu, kterého může být až 100krát více než v zelených rostlinách. U některých druhů je však obsaženo i germanium s protinádorovými účinky.
 Na druhé straně je třeba si uvědomit, že houby jsou schopny z okolního prostředí přijímat i těžké kovy, zejména rtuť, olovo a kadmium, které rozhodně lidskému zdraví neprospívají. V případě léčivých preparátů však nebezpečí nehrozí, neboť naprostá většina těchto hub se pěstuje na specifických substrátech, a to v umělém prostředí (pěstírnách).
  Na tuto obecnou část bude navazovat další pojednání, v kterém se podrobněji seznámíme s protinádorovými účinky vybraných druhů hub.
 
     
prof. Ing.Pavel Valíček DrSc. je významný český specialista na asijské léčivé rostliny a odborný konzultant MycoMedica
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.