Cordyceps-afrodisiakum, antibiotikum, ochránce buněk

 

cordycepsobrcordyceps

Využití Cordycepsu v tradiční čínské medicíně je velmi široké. Velmi významný je jeho vliv při podpoře imunity, v regulaci imunity u autoimunitních onemocnění, v boji s nádorovým onemocněním. Přípravek je 20xkoncentrovanější než sušený prášek z hub a tedy i silnější.

Cordyceps zvyšuje libido u mužů i žen, u mužů vyšuje hladinu testosteronu, napomáhá zlepšovat kvalitu spermií. U párů, které se snaží počít dítě je někdy velmi zásadní problém ze strany muže. Je velmi vhodné jeho užívání před IVP. Pomáhá při impotenci.

Jeho velký účinek je tradičně na udržení mládí. Dodává sílu a vitalitu, podporuje mozkové funkce. Je to skutečný elixír mládí. Je také známým přírodním antibiotikem. Napomáhá organismu v boji s virovými, bakteriálními i plísňovými infekcemi. Některé viry dokáží měnit naši DNA a mohou být jedním ze spouštěčů mnoha nemocí jako je rakovina, Crohnova choroba atd.

Je prokázán jeho účinek na snížení tuků-lipidů v krvi, cholesterolu, stabilizuje hladiny cukru-zvyšuje citlivost buněk na inzulin. Posiluje srdce, rozpouští tromby a tím chrání před cévními příhodami a infarktem. Posiluje ledviny.

Jako u všech léčivých hub je ceněný jeho účinek na rakovinu. Zkoumána byla především rakovina plic, jater, žaludku. Dokáže nejen způsobit buněčnou smrt u buněk, které jsou degenerované a způsobují růst nádoru, ale i přímo působit na jejich vznik. 

 

Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra, snižuje cholesterol

Cordyceps je medicinální houbou, která má parazitický způsob života. Napadá larvy a housenky, jejichž obsahem se živí.

Houba se přirozeně vyskytuje ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Je součástí tradiční čínské medicíny. I západní medicína se zabývá jejími účinky. Byly potvrzeny např. účinky imunostimulační, protirakovinné, protiinfekční, antioxidační, antihyperlipidemické, hypoglykemizující, fyzickou i psychickou kondici zlepšující aj.

V této studii se vědci zaměřili na možné využití Cordycepsu při regulaci hladin tuků a ochraně jater.

Byl vytvořen preparát z reziduálních polysacharidů. Tyto polysacharidy extrahované z Cordycepsu byly složené hlavně z glukozy, arabisty a manozy.

Pokus s použitím preparátu byl prováděn na myších, u nichž byla vyvolána hyperlipidemie, tj. byla jim podávána tučná strava.  Zvýšila se u nich koncentrace lipidů v krvi, ale také se lipidy začaly více ukládat do jater. Docházelo k jejich ztukovatění, steatóze. Tento jev poškozuje funkci jater a může přejít i do procesu fibrotizace a cirhózy. Při podávání preparátu s Cordycepsovými polysacharidy však došlo k poklesu koncentrace krevních lipidů, navíc se též zmenšila kumulace lipidů v játrech. S vyšší hladinou tuků je také spojen vyšší výskyt volných radikálů, i v tomto případě se uplatňuje Cordyceps a snižuje oxidační stres, tím i poškozování jaterních buněk. Pokud byla játra podrobena histologickému zkoumání, ukázalo se, že ty myši, jimž byl podáván Cordyceps, měly játra mnohem méně poškozena. 

Pokus tak prokázal, že polysacharidy extrahované z Cordycepsu a podávené myším s hyperlipidémií snižují hladinu lipidů v krvi i jejich kumulaci v játrech. Samotná jaterní tkáň je mnohem méně poškozena, a to díky snížení kumulace lipidů v játrech a antioxidačním účinkům. Cordyceps tedy má hypolipidemické a hepatoprotektivní účinky.

 

 Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky 

Je bez pochyb prokázáno, že Cordyceps je vysoce účinný ve stimulaci imunitního systému, důležitý je i jeho vliv na infekční patogeny. Jedná se o protibakteriální i protihoubové působení. Dokáže však omezovat i virové infekce.

Na myším modelu byl prokázán jeho účinek na virus chřipky. Cordyceps stimuluje právě tu část imunitního systému, která má na starosti boj s virovou, bakteriální a plísňovou infekcí. 

Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii

V této studii se vědci rozhodli odhalit, zda by tato houba mohla mít využití u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. V průběhu chemoterapie může dojít k mnoha procesům, které poškozují zdraví. Jedním z nežádoucích účinků může být i plicní fibróza, kdy je aktivní tkáň nahrazována vazivovou. Dochází tak ke snížení plicní kapacity, zhoršení dechových funkcí a omezení aktivity nemocného. 

Cordyceps a velkobuněčná rakovina plic

Velkobuněčná rakovina plic je typem, který roste do velkých rozměrů a může prorůstat do okolních tkání, málo metastazuje. Hlavním léčebným postupem je chirurgické odstranění nádoru pokud je ho možné použít., radio- a chemoterapie je méně účinná, často se používá u pacientů ve stádiích, kdy je nádor neoperabilní.

Malobuběčné typ rakoviny se méně šíří do okolí, ale rychle metastazuje a často vylučují hormonům podobné látky, dobře naopak reagují na chemoterapii.

V této studii vědci použili metanolový extrakt připravený z Cordycepsu a přidali jej ke kultuře buněk  malo- i velkobuněčné rakoviny plic. Hlavní záměr byl zjistit, jakým způsobem působí extrakty na rakovinné buňky.

Ukázalo se, že extrakt dokáže snižovat proliferaci, tj. množení, nádorových buněk, jelikož u nich zastavuje buněčný cyklus, takže nedojde do fáze buněčného dělení. Extrakt navíc navozuje u rakovinných buněk apoptózu, tj. buněčnou smrt. Zjistilo se též, že v přítomnosti extraktu dochází k nárůstu proteinu a transkripčního faktoru p53 a p21, které působí protirakovinně. Také se objevily známky toho, že dochází k poškození DNA u rakovinných buněk, tj. zvýšila se hladina 53BP1 aj.

Je tedy jasné, že extrakt z Cordycepsu zamezuje dělení buněk rakoviny plic malo- i velkobuněčné, omezuje jejich viabilitu a způsobuje jejich smrt. 

Cordycepin prevence hyperglykémie

Látka cordycepin, jak už její název naznačuje, se extrahuje z hub z rodiny Cordyceps.

Cordycepin má protirakovinné účinky. Dokáže působit přímo cytotoxicky např. na leukemické buňky. Navíc u ní byly prokázány i protiinfekční účinky, dokáže zabíjet či omezovat množení mnoha druhů bakterií, virů i hub

Cordycepin má vliv i na krevní cukry. Diabetes je nemoc, u níž prudce stoupá počet nemocných. Hlavně pak u diabetu druhého typu. Zvýšená hladina cukru v krvi poškozuje cévy, nervy, zhoršuje hojení aj. Pacienti tak často trpí poruchami funkce ledvin, postižením sítnice, které přechází do slepoty, nehojícími se vředy, což mnohdy končí i amputací prstů atd. Léčí se pomocí inzulinu či antidiabetik a hlavně také diety. Stále se hledají nové způsoby, jak by bylo možné hladinu cukrů v krvi korigovat.

U pokusných myší byl pomocí látky alloxan, která jim byla podána, způsoben diabetes. Tyto myši dostávaly intraperitoneálně různé dávky cordycepinu, 8, 24, 72 mg/kg váhy myši. To se dělo po dobu 21 dní. Byla také stanovena akutní toxicita cordycepinu, myši tolerovaly dávku až 3 600 mg/kg denně.  Po dokončení podávání se ukázalo, že u myší užívajících cordycepin došlo k téměř 50% snížení hladiny cukrů v krvi, došlo ke zvýšení hodnot jaterního glykogenu, který funguje jako zásobárna energie, a to až o více než 200 %. Upravily se též výsledky prováděného orálního glukózového tolerančního testu.  Diabetes provází i zvýšená žízeň a potřeba jíst, tyto příznaky byly také potlačeny. Navíc se ukázalo, že cordycepin ochraňuje ledviny a slezinu před poškozením.

Pokus tak jednoznačně ukázal přínos cordycepinu v léčbě diabetu. Nejenže snižuje hladinu cukrů, ale reguluje glukózový metabolismus v játrech, podporuje produkci glykogenu také zabraňuje poškození ledvin a sleziny.  Tyto slibné výsledky by mohly pomoci k dalšímu zkoumání této látky a jejího zařazení i do klinické praxe. 

Zmírnění stresu a únavy pomocí Cordycepsu

Cordyceps je medicinální houbou, která krom jiných účinků, dle tradiční čínské medicíny ovlivňuje vitalitu, dodává životní energii, snižuje stres. Při pokusech bylo zjištěno, že při podávání Cordycepsu se zvyšuje výdrž, energie, schopnost regenerace. Snižuje se negativní účinek stresu, který se projevuje na typicky ke stresu citlivých orgánech jako je brzlík, nadledviny, štítná žláza, slezina. Tyto orgány reagují na stres například vyší produkcí stresových hormonů. Při podávání Cordycepsu je hladina stresu výrazně zmenšena. Měřili se i další indikátory zvýšeného stresu jako je vyšší cholesterol, cukr.. Při podávání Cordycepsu se jejich hladiny rychleji vracely do normálu
 
Cordyceps zvyšuje toleranci k fyzickému i psychickému stresu a napětí, prodlužuje výdrž a zrychluje následnou regeneraci a návrat k původnímu stavu. Funguje jako afrodisiakum.
   

Cordyceps a léčbě nefritid 

Nemoci ledvin jsou v naší populaci stále častější. Mají rozdílné příčiny, v důsledku ale často dochází k chronické nedostatečnosti až selhání ledvinných funkcí, kdy je nutné pacienta dialyzovat a stává se kandidátem na transplantaci. Jedna z forem nefritid je spojena se zmnožením mesangiálních buněk, tj. buněk v místě mezi glomerulárními kapilárami v glomerulárním klubíčku, což vede k útlaku dalších struktur.

Společně se snížením zánětové aktivity dává Cordyceps novou možnost, jak ovlivnit zánětlivé procesy v ledvinách i podpořit zlepšení stavu již poškozených ledvin.

Nedávná studie provedená na Šanghajské univerzitě tradiční čínské medicíny (Shanghai University of Traditional Chinese Medicine) došla k závěru, že v boji proti chronickému onemocnění ledvin by se mohla osvědčit medicinální houba Cordyceps 

Chronické onemocnění ledvin, zdravotní problém v populaci velmi rozšířený, je progresivní snížení funkce ledvin během několika měsíců či let. Běžným výsledkem je ledvinová fibróza. Symptomy zhoršující se funkce ledvin jsou nespecifické a mohou zahrnovat pocity, kdy člověku není celkově dobře a má menší chuť k jídlu. Často je chronické onemocnění ledvin diagnostikováno na základě screeningu u pacientů, u nichž se dají předpokládat problémy s ledvinami, jako jsou lidé s vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou a lidé, jejichž pokrevní příbuzní mají či měli chronické onemocnění ledvin.

Medicinální houba Cordyceps – příslib v boji proti chronickému onemocnění ledvin

Výsledky studie naznačují, že výtažek z medicinální houby Cordyceps zpomaluje vznik renální fibrózy v těle. Samozřejmě předtím, než bude lék vyzkoušen na člověku, je třeba udělat mnohem více studií a testů. Jde však o velmi dobrou zprávu, protože chronické onemocnění ledvin působí jako extrémně komplikovaný patogenní mechanismus, který vyžaduje více terapeutických přístupů.

Možná, že v budoucnu budeme proti chronickému onemocnění ledvin úspěšně bojovat pomocí chemických léků v kombinaci s extraktem medicinální houby Cordyceps. 

Je možné pomocí medicinálních hub vyléčit jaterní problémy?

Cordyceps snižuje hodnoty jaterních enzymů.
V nedávné studii prováděné v Capital Medical Unversity Peking (Čína), vědci zjistili, že Cordyceps může léčit jaterní
problémy přirozenou cestou. Studie byla prováděna na 60 lidech s chronickou hepatitidou typu B. 40 z nich dostávalo 8 tablet přípravku Cordyceps sinensis třikrát denně, zatímco kontrolní skupina dostávala tablety neobsahující Cordyceps. Výsledky byly fascinující. Přípravek obsahující medicinální houbu snížil hodnoty séra ALT a AST (jaterní enzymy), dále pak séra HA, PC-II a LN. U 81% pacientů, kteří  užívali Cordyceps, se snížil zánět jater o jeden stupeň a více, u 52% se snížil stupeň fibrózy o jednu a více úrovní. Výzkumníci Wang XB, Jiang YY and Zhao CY došli k závěru, že medicinální houba Cordyceps může zlepšovat jaterní funkce, snižovat zánět jater a bojovat s jaterní fibrózou. To je skvělá zpráva nejen pro lidi s vážnými poruchami nebo onemocněním jater. Podle zprávy ‘National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Condititions’ je více než 18 miliónů Američanů závislých na alkoholu. Pokud budete pít alkohol příliš  a pravidelně, zdraví vašich jater se začne zhoršovat. Hodnoty jaterních enzymů ALT a AST se začnou zvyšovat. A jste na cestě k potencionálnímu rozvoji jaterní steatózy, jaterní cyrhózy nebo dokonce rakovině jater.

Tato studie by mohla svědčit o tom, že každý, kdo chce chránit svá játra – zvláště těžcí pijáci alkoholu – by mohl mít prospěch  z dostatečného příjmu medicinální houby Cordyceps.

 

Koupit ho můžete ZDE

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.