Mnohostranná a dostupná hlíva ústřičná

Hlíva pro dětskou imunitu
hlívaústř
Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je i u nás běžně dostupnou houbou, která v sobě skrývá velkou sílu. Hlavně v Asii je známá svými léčivými účinky.

Ty jsou i vědecky potvrzovány. Mezi nejvýznamnější patří účinky imunomodulační, protirakovinné, antioxidační, cholesterol regulační aj.

 

Vhodnost užívání této houby u dětí, které trpí opakujícími se respiračními infekty, hodnotila předkládaná studie. Děti jsou často sužovány infekce horních a dolních cest dýchacích, většinou se jedná o běžná onemocnění s brzkým návratem ke zdraví, ale mohou končit i tragicky, tj. úmrtím dítěte. Záleží samozřejmě na druhu patogena a imunitě dítěte.

Opakují-li se infekce, je jasné, že imunitní systém dítěte nepracuje optimálně, a je tedy vhodné jej nějak podpořit. Ve studii byl k podpoře imunitního systému využit preparát Imunoglukan P4H® syrup, který obsahuje pleuran-β-glukan a vitamín C. studie se účastnilo 175 dětí v průměru 5,5 roku staré, které postihl respirační infekt minimálně 5x během posledních 12 měsíců. Část dětí dostávala preparát a druhá část placebo. Děti pak byly zvány na pohovor a krevní testy během 1 roku. Ukázalo se, že ve skupině, kde byl užíván preparát z hlívy, 36 % dětí nemělo žádnou infekci, u ostatních se výrazně snížila četnost infekcí, a to více než ve skupině, která užívala placebo. Posílení imunitního systému potvrdily i krevní testy.  Je tedy možné říci, že preparát z hlívy statisticky významně moduluje imunitu dětí a zlepšuje jejich odolnost proti respiračním infektům. Je tak vhodné jej užívat jako součást léčby, ale také hlavně jako prevenci. KOUPIT ZDE

 

hlíva

 

Hlíva bojuje proti rakovině žaludku

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je lupenitá medicinální houba, která je rozšířená po celém světě. Nacházíme ji v trsech na stromech i mrtvých či pařezech.

Nejčastěji roste na buku, jilmech či vrbách. Houba má všestranné využití, je významnou součástí gastronomie. Důležitější však je, že má zdraví podporující účinky. Je známým imunostimulantem, působí protiinfekčně, antioxidačně, reguluje hladinu cholesterolu aj. Dle studií má též protirakovinné účinky. Ty se rozhodli potvrdit i tvůrci této studie. Využili extrakt z hlívy na rakovinu žaludku.

Vznik rakoviny žaludku je silně vázán na rizikové faktory, jakými jsou infekce H. pylori, žaludeční vředy, strava, kouření aj. Přestože výskyt rakoviny žaludku celosvětově klesá, jedná se o závažné onemocnění s náročnou léčbou, která může zahrnovat i radikální operaci s odstraněním žaludku. Operační léčba je pak doplňována chemoterapií či radioterapií. I přes intenzivní léčbu může dojít k úmrtí pacienta. Je tedy důležité najít jiné léčebné postupy, které by byly pro pacienta méně zatěžující a účinné.

Polysacharidy z hlívy vědci použili na modelech in vitro, tj. na buněčných kulturách, i in vivo, na živém modelu. Připravený extrakt POMP2 po přidání ke kultuře buněk rakoviny žaludku zastavil jejich

Oyster_shutterstock_230786971_web_large

proliferaci, tedy množení. Došlo také k výraznému omezení migrace, tj. metastatického potenciálu. Dobrého výsledku se dosahuje už s dávkou 400 mg/l přidávanou 72 h. Inhibice nádorových buněk byla vyšší

 

než 35 %. V in vivo studiích na myších, které trpěly nádorem žaludku, se také ukázalo, že dochází k snížení formace nádoru a migrace rakovinných buněk. Bylo zaznamenáno, že dochází k poklesu hmotnosti a velikosti nádorové masy. Nádory se tedy po podávání extraktu zmenšovaly.  

Oba pokusy tedy potvrdily, že extrakt z hlívy působí na rakovinné buňky negativně. Omezuje jejich dělení i migraci. Má tedy potenciál stát se součástí dalších pokusů, kterých by se účastnili dobrovolníci a následně by mohl být uveden i do klinické praxe. 

 

Hlíva moduluje imunitní systém a ničí patologické prvoky

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) je velmi známá v gastronomii, což je dáno její chutí i snadnou dostupností, neboť je rozšířená po celém světě.
 
Její využití je však širší a kulinářstvím nekončí. Hlavní je, že má mnohé léčebné účinky, moduluje aktivitu imunitního systému, má antioxidační, protirakovinné účinky, je prevencí vzniku civilizačních nemocí aj.

V předkládané studii se testoval vliv extraktu z hlívy na imunitní systém a také na patologické prvoky, v tomto případě se jednalo o pokus s léčbou, resp. prevencí před infekcí kokcidiózou u brojlerů.

Byl vyroben vodný a metanolový extrakt, který byl podáván nemocným zvířatům. Při podávání se ukázalo, že dochází k zvýšení počtu buněk imunitního systému, což je důležité, pokud se má tělo bránit např. infekcím či rakovinnému bujení. Extrakt z hlívy tedy působí lymfoproliferativně, navíc došlo ke zvýšení produkce imunoglobulinů a to IgG i IgM oproti kontrolním zvířatům, kterým bylo podáno placebo. Protilátky jsou velmi významným prvkem obrany proti infekcím, mohou patogena neutralizovat, označit pro buňky imunitního systému, aktivují imunitní systém aj.  

V případě působení na prvoky bylo zaznamenáno, že podávání extraktu působí preventivně, chrání před rozvojem infekce, ale také léčebně. U zvířat, kterým nebyl podán extrakt, došlo k rozvoji výrazných lézí a byly přítomny kokcidiové oocysty (vajíčka), která jsou vylučována a jimi se nemoc přenáší, v mnohem větší míře než u brojlerů, kterým byly podávány vyrobené hlívové extrakty. Léčení brojleři tak mají menší obtíže po infekci, ale také jsou méně infekční, neroznášejí nemoc dále.

Studie tedy potvrdila, že extrakty z hlívy mají imunostimulační účinky, podporují buněčnou i humorální imunitu. Navíc mají i antiprotozoální aktivitu proti kokcidiové infekci u brojlerů.

 

zdroj: Mycomedica

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.