Reishi a její účinky na rakovinu

Polyporus a Reishi bojují s rakovinou prsu

Polyporus a Reishi patří mezi medicinální houby, které mají mnoho zdraví prospěšných účinků.

Za zmínku jistě stojí jejich vliv na imunitní systém, neutralizace volných radikálů, vyrovnávání hladin cukrů a tuků v krvi, polyporus je navíc známý svým vlivem na močové cesty. Výčet samozřejmě není celý, dalším účinkem je potom schopnost potlačovat rakovinné bujení.

V této studii se vědci zaměřili na rakovinu prsu. Je to nejčastější rakovina u žen. Může postihovat ženy již v mladém věku a často vzniká na podkladě genetiky, tj. ženy mají gen BRCA 1 a 2. Léčbou je pak primárně chirurgické odstranění nádoru s dostatečným lemem do zdravé tkáně či celková mastektomie s následným ozařováním či jiným druhem protirakovinné léčby, aby došlo ke zničení možných zbytků rakovinných buněk, jelikož rakovina prsu velmi často metastazuje, a to i do mozku. Ačkoli je dnes většina žen vyléčena, bylo by vhodné najít šetrnější možnosti léčby.

Byla tedy vytvořena fúzní látka z Reishi a Polyporu s názvem Khz. Tato má proproliferační účinky na mnoho typů rakovin. Dosud se však nezkoušela použít na buňky rakoviny prsu.

Vědci přidávali Khz ke kultuře z buněk rakoviny prsu a sledovali její vliv na tyto buňky. Výsledky byly podobné jako u jiných typů rakoviny. Ukázalo se, že Khz inhibuje proliferaci, tj. množení rakovinných buněk. Pomocí zvýšení nitrobuněčné koncentrace vápníku v nich zvýší tvorbu volných radikálů, které buňku poškodí. Navíc u rychle se dělících buněk, jakými jsou v těle jen buňky rakoviny, dokáže vyvolat apoptózu nejen zvýšením oxidačního stresu, ale také aktivací kaspáz, které odstartují v buňce proces, na jehož konci je buněčná smrt.

I tato studie s rakovinnými buňkami rakoviny prsu přinesla důkazy o tom, že Khz je všestranná antiproliferační a proapoptotická látka, která stojí za to, aby jí byla věnována pozornost a bylo možné provádět další pokusy a klinické studie.

Reishi a rakovina prostaty

Reishi, lesklokorka lesklá, je asijskou nejedlou parazitickou houbou, která má však jiné, důležitější využití než v kulinářství. Má léčebné účinky a je hojně užívaní v čínské medicíně.

I západní medicína jí věnuje velkou pozornost a zkoumá její účinky, které čínská medicína popisuje v pramenech starých tisíce let. Reishi je imunostimulátorem, má protiinfekční, antioxidační, cukry a cholesterol snižující účinky. Celkově posiluje kondici, urychluje rekonvalescenci. V neposlední řadě má pak i protirakovinné účinky. Tato studie se věnuje účinkům Reishi na buňky rakoviny prostaty. Incidence rakoviny prostaty vzrůstá s věkem pacientů, nejvíce jí trpí muži nad padesát let. Zprvu má rakovina velmi omezené příznaky, až v případě pokročilosti se objevují bolesti v podbřišku, obtížné močení, krev v moči atd. Důležitou známkou je přítomnost zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu. Léčebný postup první volby je chirurgie s odstraněním prostaty, ale může po ní dojít k poruchám kontinence, k poruchám sexuálních funkcí, v případě léčbou ozařováním či chemoterapií může dojít ke ztrátě plodnosti. Proto je dobré hledat jiné možnosti léčby, která by buď zcela vyléčila, či umožnila využít menší dávky.

Použitý extrakt z Reishi byl složen z triterpenoidů a byl přidáván v různých dávkách k různým typům buněk rakoviny prostaty. Určovala se viabilita, životaschopnost buněk, apoptóza, zástava buněčného cyklu atd.

Extrakt dle použité dávky, vyšší dávky měly větší účinky, velmi silně inhiboval růst nádorových buněk. Tento jev byl dán zvýšením apoptózy a zástavou buněčného cyklu ve fázi G1. Rakovinné buňky tedy v přítomnosti extraktu umírají a přestávají se dělit. Apoptóza byla navozena díky aktivaci kaspáz 9 a 3. Zástava buněčného cyklu je dána zvýšenou expresí proteinu p21 a snížení aktivity cyklin dependentní kinázy 4 atd.

Studie prokazuje, že triterpenoidy z Reishi jsou schopné zabraňovat dělení rakovinných buněk a zároveň je dokážou i „zabíjet“. V praxi by to znamenalo, že by došlo k regresi nádorové hmoty. Triterpenoidy by se tedy mohly stát součástí léčebných postupů při léčbě rakoviny prostaty.

 

Reishi a rakovina děložního čípku

Reishi, Ganoderma Lucidum, je medicinální houba, která má své neodmyslitelné místo v tradičních medicínách včetně té čínské.
Díky tomu, že je Reishi bohatá na mnohé bioaktivní látky, např. proteiny, alkaloidy, steroly, polysacharidy, triterpeny, je účinným pomocníkem ke zlepšení kondice i potírání nemocí. Vědci ověřují účinky Reishi, které jsou v čínské medicíně známé tisíce let. Bylo potvrzeno, že má Reishi imunostimulační účinky, ale také protizánětové, přímé protiinfekční a protirakovinné. Je možné ji využít jako heptatoprotektivum či k úpravě hladiny cukrů a tuků v krvi. Má též nemalé antioxidační vlastnosti.

Jednou ze složek Reishi jsou i ganoderické kyseliny, které mají protirakovinný efekt a podporují produkci volných kyslíkových radikálů buňkami imunitního systému, které jsou pak účinnější v ničení infekčních agens a rakovinných buněk.

Jakou roli však hrají v indukci apoptózy u rakovinných buněk volné radikály? Vědci při hledání odpovědi na tuto otázku využili 4 strukturálně ganoderické kyselině podobné látky i ganoderickou kyselinu, které působily na buňky rakoviny děložního čípku, tedy in vitro na připravenou buněčnou kulturu. Použité látky v dávce 5‒40 μM indukovaly u nádorových buněk apoptózu s poškozením mitochondriální membrány a následné aktivace kaspázy 9 a 3, jejichž aktivace vede ke spuštění apoptózy. Působením ganoderické kyseliny došlo v nádorové buňce k větší produkci volných radikálů a také k oslabení antioxidačních ochranných mechanismů s výrazným poklesem glutationu, superoxiddismutázy i glutationperoxidázy, přirozených neutralizátorů volných radikálů. Tento ničivý efekt extraktů na rakovinné buňky, byl zrušen přidáním antioxidantů, např. N-acetylcysteinu, katalázy…

Výsledky tedy ukazují, že ganoderická kyselina a jí strukturně podobné substance dokážou indukovat apoptózu rakovinných buněk, která se odvíjí od poškození mitochondrií a nárůstu koncentrace nitrobuněčných volných radikálů, na jejichž neutralizaci nemá rakovinná buňka dostatečnou kapacitu. 

 

Zdroj: Mycomedica

Kim TH, Kim JS, Kim ZH, Huang RB, Chae YL, Wang RS Induction of apoptosis in MCF‑7 human breast cancer cells by Khz (fusion of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelium). Mol Med Rep. 2015 Dec 7

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.