Chlamydie a detoxikace

Chlamydie a detoxikace

Chronické infekce a jedy, které mikroorganismy produkují, patří mezi nejčastější toxiny, s nimiž se v lidském organismu setkávám. Chronické infekce prakticky ve 100 % souvisí i s mikrobiálními ložisky, tedy s izolovanými mikroorganismy nebo jejich bílkovinnými fragmenty v nejrůznějších tkáních podle afinity mikroorganismů. Některé mikroorganismy vytvářejí ložiska, která jsou svými silnými toxickými působky pro chod organismu velice nebezpečná.
Jejich hrozba spočívá také v tom, že se z nich opakovaně uvolňují reinfekce, způsobující následně
chronicitu celého infekčního průběhu.
Chlamydie patří mezi mikroorganismy velice problematické a současná medicína rozhodně nemůže říci, že by jejich otázka byla vyřešena. Velkým problémem zůstává fakt, že až 70 % infekcí probíhá bez známek typických pro toto onemocnění. Také diagnostika chlamydiové infekce je velmi složitá – existuje celá řada testů, od přímého mikroskopického průkazu až po různé imunologické testy. Nejčastěji se používá průkaz metodou ELISA, avšak interpretace výsledků je velmi složitá a je třeba je dávat i do kontextu s klinickou symptomatologií. Až 20 % chlamydiových infekcí nepůsobí vytváření protilátek, takže jsou těmito metodami v podstatě nezachytitelné. Jindy zase mohou být prokázány protilátky, které jsou schopny v organismu přetrvávat i řadu měsíců po proběhlé infekci, a není tedy
možné zjistit, zda jde o imunologickou reakci nebo o důkaz aktuální infekce. Latentní infekce, kterých je velká většina, se zpravidla nedají prokázat vůbec, protože rozmnožování chlamydií probíhá v omezeném počtu buněk a jejich růstový cyklus je často zastaven, takže infekce nebývá aktivní. Aktivita se však za určitých okolností vrací. V současné době jsou popsány čtyři druhy chlamydií. Pro člověka jsou nejdůležitější
Chlamydia pneumoniae a Chlamydia trachomatis. Můžeme se setkat i s Chlamydia psittaci, která se na člověka může přenést z trusu ptáků. Příčinou psitakózy je bakterie objevující se v trusu papouškovitých ptáků, původce ornitózy pochází z trusu celé řady ptáků včetně drůbeže. K přenosu na člověka dochází vdechováním. Mezi příznaky infekce patří symptomy podobné chřipce. Daleko častější je nákaza bakterií Chlamydia pneumoniae, která je původcem zánětu plic, průdušek, vedlejších dutin nosních a problémy způsobuje i v dalších částech dýchacího ústrojí. Probíhat může jako lehké onemocnění dýchacích cest, ale také jako závažný zápal plic ohrožující i život. Chlamydia trachomatis napadá rohovku i spojivku a při masivní infekci může způsobit až ztrátu zraku. Rohovka se totiž postupně zjizví a stane se neprůhlednou. Některé typy bakterie Chlamydia trachomatis způsobují i onemocnění lymfatického systému v oblasti pohlavních orgánů, tzv. lymfogranuloma
venerum. Chlamydia trachomatisale napadá i jiné části lidského organismu – při zanesení do úst může způsobit zduření lymfatických žláz hlavy a krku, u homosexuálů záněty konečníku, může
ovšem probíhat také pod obrazem zánětu jater, kloubů, mozku a mozkových blan. Často ji nacházíme při zánětu močové trubice, varlat, nadvarlat či prostaty.
Infekce vejcovodů mohou vést až ke zjizvení a tzv. tubální sterilitě. Velmi často se chlamydie prokazují u artritid, tedy u zánětu kloubů, a v poslední době se zkoumá jejich vztah k chorobám věnčitých tepen eventuálně k chorobám arteriálního systému v dalších částech lidského organismu. Chlamydia pneumoniese nachází až v 100% arteriosklerotických plátů. Jde tedy o mikroorganismus, který může v lidském organismu nadělat značnou škodu a jímž je lidská populace promořena zejména vlivem přenosu při sexuálním styku.
 
Detoxikační medicína – jako u všech chronických infekcí a těch, která vytvářejí ložiska – zná specifický postup řešení. První na řadě a nejdůležitější je práce s imunitním systémem. Ošetřujeme jej preparáty IMUN, LYMFATEX a CRANIUM. Preparát CRANIUM je určen pro centrální řízení imunitního systému, LYMXATEX se zabývá lymfatickým systémem jakožto součástí imunitního systému včetně peyerských plaků v tenkém střevě a preparát IMUN je určen pro základní detoxikaci kostní dřeně, primárního imunitního orgánu.
Druhým krokem ke zvládnutí chronické infekce i již vytvořených mikrobiálních ložisek je odstraňování ložisek z jednotlivých tkání a orgánů. Rod Chlamydia totiž může vytvořit ložiska prakticky v jakémkoli orgánu, od močového a pohlavního ústrojí přes ústrojí dýchací, až po klouby, cévní systém, oko atd., proto je třeba tato ložiska systematicky odstraňovat.
 Při detoxikaci není třeba znát mikrobiální obsah ložiska, protože preparáty z kategorie drenů řeší ložiska orgánů jako obecný problém. Přesto se setkáme s tím, že buď spontánně, nebo po aplikaci drenů se ložiska rozpadají a infekce se dostává do krevního systému.  Jde již o infekci oslabenou, s nízkou aktivitou, a tudíž nehrozí reinfekce akutního charakteru. Přesto je třeba tuto uvolněnou infekci řešit. Při dobré kvalitě imunitního systému jej na chlamydie nasměrujeme preparátem CHLAMYDI. Tento preparát je nejlepší podávat tehdy, registrujeme-li přístrojem Salvia volně přítomnou infekci.
Optimální pro řešení mnohočetných infekčních ložisek je komplexní sada  bioharmoni®, protože jsou v ní zahrnuty drenáže všech příslušných tkání a orgánů v lidském těle, a proto nemusíme postupovat zdlouhavě orgán po orgánu.
Obsah infekčních ložisek bývá různorodý; jen výjimečně je monotematický, a proto může docházet k postupnému uvolňování různých mikroorganismů, jako jsou viry, bakterie, plísně a někdy i paraziti, např. toxoplazmy nebo lamblie. Chlamydie patří mezi nitrobuněčné, tzv. energetické parazity,
jejichž existence je absolutně závislá na metabolismu hostitelské buňky. Proto je léčba antibiotiky velmi složitá a nejistá a je třeba pracovat s imunitním systémem, který dokáže vyhledat a řešit tyto mikroorganismy v kterékoli části těla. Při aplikaci preparátu bioharmoni® sledujeme uvolňování různých mikroorganismů, abychom mohli včas podávat detoxikační preparáty zaměřené proti těmto infekcím – NO BACTER, ANTIVIR, YEAR, ale i CHLAMYDI, SPIROBOR.
 
To jsou hlavní antimikrobiální preparáty, jimiž budeme kontrolovat detoxikaci našeho organismu od mikrobiálních ložisek.
 
MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.