Achol na játra i cholesterol

galerie preparátů

Achol  

Vysoká hladina cholesterolu je pokládána za genetickou záležitost. Množství lidí s touto poruchou se však rychle zvyšuje, což napovídá, že genetický faktor může být určitou dispozicí, nikoliv příčinou. Tu hledáme v narušené funkci jater. Zvýšená hladina krevních tuků může způsobuje- poškození cévního systému, ukládání tuků zejména do jater, tvorba podkožních nádorů, obezita. Tuky můžeme rozdělit na 2 typy: cholesterol a trialglyceridy, oba dva mají stejné následky. Vznikají jednak v játrech, jednak se do organismu dostanou jako součást stravy.  

V krvi se tuky přemísťují v podobě lipoproteinů, jejichž jádro je tvořeno tuky a obal proteiny. Z jater se tuky dostávají přímo do krevního oběhu, nebo jako součást žluče do střev. Ze střeva jsou v podobě chylomikronů transportovány střevní lymfou do periferie, kde je zpracovává kosterní svalstvo a tuková tkáň. Chylomikrony, které svaly a tuková tkáň nezachytí, se vrací zpět do jater, kde se opět rozpadají na cholesterol. Znovuobjevený cholesterol se z jater vydává dál po těle. Tvoří se z něj enzymy zvané steroidy, např. estrogeny, androgeny, kortikoidy atd. Jiné hormony jsou tvořeny bílkovinnými strukturami- tyto hormony se nazývají peptidové.(např. hormony štítné žlázy, inzulin, oxytocin, vazopresin, hormony hypotalamu).

Z uvedeného vidíme, že cholesterol nutně potřebujeme, nemůžeme jej tedy považovat za primárně jedovatý - jedovatý se stává až jeho nadbytek, který není organismem zpracován. Potřeba výroby cholesterolu a trialglyceridu kolísá, jelikož další příjem je z potravy. Zpětnou vazbou musí být tedy zajištěno velmi přesné řízení tak eventuálně vychytávání chylomikronů v játrech. Jakmile se naruší rozpoznávání receptory nebo tukové zpětné vazby, dojde k poruše výroby tuků.

 Nejde tak ani o celkové množství cholesterolu jako o jeho složení, rozlišujeme cholesterol s nízkou denzitou (tzv. LDL z ang.low-denzity lipoprotein) a cholesterol s vysokou denzitou (HDL-high-density lipoprotein)Současná medicína řeší vysokou hladinu tuků pomocí dvou typů léků, statinů a fibrátů. Preparát Achol zohledňuje očistu jater, aby regulace výroby i vychytávání přebytečných tuků byla ideální. Výrobu i vychytávání přebytečných chylomikronů v játrech mají na starosti enzymy. Vlivem toxinů jsou tyto enzymy rozbíjeny a to tím snadněji, čím silnější je dědičná dispozice. Veškerá krev v organismu protéká játry, kde se čistí a zbavuje nežádoucích látek. Játry tedy procházejí všechny toxiny, které organismus obsahuje. Jestliže nejsou tyto látky rozpoznány a nebo-jak se většinou stává -detoxikační aparát v játrech, tvořený enzymy, není plně funkční, nedojde k detoxikačnímu procesu.

Zároveň nesmíme zapomínat, že prakticky vše je ovlivňováno autonomním nervovým systémem a tam je preparátem první volby Vegeton v kombinaci s preparátem Hypotal, která řeší toxickou zátěž hypotalamu. Pro regulaci krevních tuků jsou dále důležité preparáty čistící mezenchym-preparát Mezeg. Poruchu syntézy nebo vychytávání krevních tuků z krve mohou způsobit i další toxiny zachycené v játrech (chemické toxiny, toxické kovy, gluten a další)

Preparát Achol je pokládán v tomto směru za velmi účinný a smysluplný, zvláště pak v kombinaci s dalšími detoxikačními preparáty, zohledňující možné toxické zatížení jater.

 

Proto při jejich zvýšené hladině je nutné: a)- regulovat výrobu tuku v játrech, b)- zpracování těchto tuků organismem, c)-stravování a životní styl vůbec.

 

 pomáhá odstraňovat mikrobiální ložiska z jater, optimalizovat metabolismus cholesterolu a triacylglyceridů je určen k regulaci tukového metabolismu. Je všeobecně známo že zvýšená hladina tuků v krvi vede k poškození cévního systému (arterioskleróze) a k ukládání tuků do orgánů, především jater (steatóza). S důsledky se můžeme setkat ve formě lipomů (podkožních nádorů) či xantelasmat (bílých cholesterolových usazenin na horních víčkách) a také ve formě obezity.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.