Analerg-alergie

galerie preparátů

Analerg

Preparát  Analerg  je první skutečný komplex, kterým se v Galerii preparátů zabýváme. Slovo komplex znamená, že preparát je složen z celé řady dílčích preparátů, resp. dílčích informačních komplexů, které jsou zaměřeny na jednotlivé orgány nebo jednotlivé poruchy, jež ve svém celku způsobují určitý zdravotní problém, v tomto případě alergii.

Význam slova alergie je notoricky známý, nemá tedy smysl jej vysvětlovat. Analerg  představuje komplex takového rozsahu, že jen tento jediný preparát sám stačí ke zvládnutí alergie. Je ho však možné použít také k jiným účelům.  Analerg  obsahuje jen jednu složku, která je specifická právě pro alergii, najdeme ji v preparátu s názvem Non-Grata. Proberme si jednotlivé složky preparátu Analerg. Součástí každé alergie jsou mikrobiální ložiska v určité části mozku, která ovládá odpověď imunitního systému na daný typ cizorodé bílkoviny. Ložiska v této konkrétní části mozku vznikají v důsledku alergické dispozice, která je genově přenosná a která způsobuje oslabení této lokality v mozku. Mikrobiální ložisko se obvykle vytváří již v průběhu nitroděložního vývoje, nebo v prvních letech po narození. Později v dospělosti jen výjimečně. O kterou část mozku jde, není důležité, o ložiska v mozku se postará složka, kterou známe jako preparát Cranium .Část mozku o které je hovořeno patří do okruhu jater. Další součástí preparátu Analerg  jsou proto informace známé pod názvem LiverDren.  Nejde o žádnou konkrétní poruchu jater, ale o existenci specifického emociálního komplexu, který k játrům přiřazujeme. Tento komplex způsobuje vytváření mikrobiálního ložiska v játrech, a je také přesunován i do jiných orgánů. Další součástí  Analergu je RespiDren. Alergické reakce se obvykle týkají dýchacího traktu, kde dochází k poruše produkce mediátoru, nazývaného histamin. U alergií je typická jeho nadměrná produkce, na níž se podílí jak pokyn z mozku, tak i tkáň dýchacího ústrojí narušená mikrobiálním toxinem. Víme, že dýchací cesty nejsou jediným orgánem, kde se může vyskytovat alergická reakce, obecně platí, že alergická reakce se vyskytne všude, kde se nachází mikrobiální ložisko. V preparátu  Analerg  je kromě dýchacích cest, místo ještě pro oko, konkrétně spojivku, která alergicky reaguje zánětem. Dá se zákonitě předpokládat, že se i ve spojivce oka nachází ložisko- odstraníme  OkulaDrenem.  Alergické reakce se mohou nacházet i v mozku (to máme ošetřeno preparátem Cranium ), anebo ve střevě-proto je součástí  Analergu  i ColiDren, který odstraní ložiska v tlustém střevě, kde se alergická reakce nejčastěji projevuje, ale ošetří i tenké střevo. K uvolnění řady toxinů např. těžkých kovů či alergenů z tkání je zapotřebí také emociální složky, která je obsažena v preparátu MindDren.  PreparátNon-Grata zase sdružuje různé typy alergenů, rostlinného, živočišného či mikrobiálního charakteru.  Proto jsou v preparátu Analerg  tyto složky kombinovány. Jsou-li tkáně zatíženy blokovaným emociálním konfliktem ( MindDren) usazují se na nich alergeny, kterých se organismus nedokáže zbavit. Trvalé dráždění vede k chronickému zánětu tkáně, a taková tkáň se podílí i na akutním alergickém zánětu. Psychocysty, obsažené v NoDegenu, blokují očistu tkání od metabolických toxinů. Proto je NoDegen obsažen v Analergu, neboť v řadě případů je součástí alergie intolerance lepku. Intolerance lepku (glutenu), není 100% příčinou alergií. Je však přítomna ve vysokém procentu případů, a pokud tomu tak je, nepodaří se nám alergii zlikvidovat. Z tohoto důvodu  Analerg  obsahuje složku zabývající se intolerancí (nesnášenlivostí) glutenu. Kromě emociálního preparátu  NoDegen  jsou proto součástí Analergu také preparáty Gli-Glu, Metabol a ColiDren. Intoleranci glutenu dochází k rozvolnění buněk tenkého střeva a průniků cizorodých látek do organismu. Takový organismus pak může být bílkovinami alergizován. Kromě toho tyto bílkoviny poškozují mozek, a hrají tedy stejnou úlohu jako ložiska v centrální nervové soustavě. Proto je třeba průniku těchto cizorodých bílkovin zamezit a dát mozku možnost aby se „ opravil sám“ což bez preparátu NoDegen by nešlo.

Ze  stejného důvodů je NoDegen  zapotřebí, chceme-li odstranit z tkáně kasein, tedy bílkovinu mléka, která je velmi často příčinou alergií. Nejedná se o velké procento případů, obdobně jako při intoleranci lepku, ale pokud je kasein v tkáni přítomen, nepodaří se alergii zlikvidovat. Komplexní preparát Analerg má široké spektrum účinků. Měl by být součástí téměř každé kůry u chronických zdravotních poruch, aniž bychom řešily výhradně alergie.

Detoxikační medicína je vědou celostní. Celostní nejen ve smyslu propojení psychiky i fyzična, ale také v hledání informací, které jsou nejblíže společnému jmenovateli všech zdravotních poruch

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.