Bambi Bronchi

Galerie preparátů

Onemocnění bronchiálního systému u dětí je jeden z nejčastějších problémů dětské populace. Záněty
průduškového kmene, ale i záněty výše položených dýchacích cest jsou právě pro dětský věk typické.
V současné době bohužel přibývá i netypických projevů onemocnění dýchacích cest, a to laryngitis nebo přímo asthma bronchiale
Laryngitis*neboli zánět laryngu (hrtanu) se projevuje dušností spojenou s nezánětlivým nálezem
v hrdle. Tento projev je typický pro raný dětský věk a má stejnou podstatu jako asthma bronchiale (průduškové astma). Z neznámých důvodů se pak problém posouvá do dalších částí dýchacích cest, a to do bronchiálního kmene. Mezi laryngem a bronchy je vsunuta ještě trachea (průdušnice), která je však pevná, nedochází k jejímu svírání (konstrikci). Projevuje se spíše typickým tracheálním kašlem, způsobeným záněty této části dýchacích cest. U dětí i dospělých se však často můžeme setkávat s určitým druhem kašle, jehož původ nemusíme hledat v dýchacích cestách: jeho původ nalezneme v nervovém systému a bude to pak něco, co můžeme nazývat nervovým kašlem.
Bambi Bronchi řeší přítomnost mikrobiálních ložisek v plicích a dýchacích cestách, a tudíž řeší základní problém s narušenou kvalitou sliznic tohoto ústrojí a s jeho častými infekčními záněty. Protože nemáme žádný speciální preparát pro astmatické děti, pamatuje Bambi  Bronchi zároveň i na toto onemocnění. Astma má ovšem naprosto jiný základ než záněty dýchacích cest – jeho původ musíme hledat v nervovém systému.
Typickým místem, kde nalezneme zátěž,
je lobus temporalis (spánkový lalok), ve kterém se odehrává většina záchvatovitých jevů v organismu. Zde často dochází k výbojům, které jsou příčinou takových projevů. Další strukturou, která rozhoduje
o zúžení, nebo naopak rozšíření dýchacích cest, je nervus vagus neboli bloudivý nerv z kraniálního systému periferních nervů. Tento nerv prochází faryngem (hltanem), laryngem i bronchy a jeho vegetativní složka řídí průchodnost těmito dýchacími cestami. Rozšíření, dráždění z mozkových center
do tohoto nervu pak znamená nástup zmíněného záchvatu, který se projevuje dušností. Tento nerv však vychází až z rhombencephalonu, tedy ze struktur zvaných medulla oblongata (prodloužená mícha) a pons (most). Při astmatu můžeme nalézt zátěž jak v těchto mozkových strukturách, tak i ve
vlastním nervu vagu.
Detoxikace se proto musí týkat všech těchto struktur a v preparátu Bambi Bronchi je na to pamatováno. U lihových preparátů pro dospělé je situace poněkud odlišná, protože máme preparáty RespiDren a Astmex, kde mohou být tyto informační okruhy oddělené.
Preparátem Bambi Bronchi tedy budeme řešit detoxikaci od mikrobiálních ložisek, a to jak v dýchacím ústrojí, tak ve strukturách nervového systému podílejících se na asthma bronchiale, eventuálně na laryngitis. Při této příležitosti však znovu musím zdůraznit, již poněkolikáté, že tyto zmíněné preparáty řeší výhradně mikrobiální ložiska, avšak mikrobiální ložiska vůbec nemusí být příčinou těchto problémů, ať už zánětů dýchacích cest nebo astmatu. Musíme pamatovat na anorganické toxiny, především kovy, organické toxiny, musíme pamatovat také na toxiny metabolické. Proto je třeba zvláště u dospělých jedinců kombinovat různé detoxikační preparáty. Ani Bambi Bronchi nemůže zachytávat všechny typy toxinů, avšak snažíme se, aby to byl alespoň v tomto případě tak široký preparát, že se bude zabývat jak anorganickými, tak organickými toxiny, které se mohou podílet se na problému s dýchacími cestami.  
Bambi Bronchi je preparát uložený do fruktózového sirupu a podle legislativy se hodí pro děti od tří let. U menších dětí používáme radějiBambi Oil a ve specifických případech využíváme lihové preparáty, které mažeme na kůži bříška nebo paží.
V detoxikaci je velmi důležité, aby člověk získal zkušenosti s určitými preparáty. V tom se vždy bude lišit profesionální terapeut od člověka, který preparáty používá příležitostně. Terapeut musí  ve
své hlavě ukládat zkušenosti a bude pak velmi dobře vědět, co může od tohoto preparátu očekávat, co se stane v případě jeho podání, ale také to, co se od něj očekávat nedá.
 
MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.