Cortex-mikrobiální ložiska v mozkovém kmeni

 galerie preparátů

Lidský mozek je velmi složitý orgán. Toto rčení není nic objevného, ale my se samozřejmě složitostí mozku musíme zabývat, protože chceme vytvořit preparáty, které budou na detoxikaci centrálního nervového systému maximálně účinné.
Základním preparátem, kterým odstraňujeme ložiska v mozku je preparát Cranium. K němu se mohou řadit některé specializované preparáty, jako je Hypotal nebo preparát detoxikující gliový systém (Mezeg).
Mozkový kmen se skládá z prodloužené míchy, mostu a mozečku (latinsky medulla oblongata pons a cerebellum). Tyto části mozku mají zcela specifické, velmi rozmanité funkce. Prodloužená mícha a most se skládají z celé řady jader, která jsou centrem pro mozkové nervy, anebo ovládají funkce, jež často patří k funkcím vegetativním, a ovlivňují tak celý náš organismus.
Nemohu vyjmenovat všechny funkce této části mozku, avšak s některými poruchami se setkáváme skutečně často. Příkladem je enuresis nocturna a enkopresis. Tyto latinské názvy v překladu znamenají bezděčné noční pomočování anebo odchod stolice ve věku kdy by již člověk měl tyto funkce ovládat. Obvykle se za hranici ovládání těchto funkcí pokládá věk tří, maximálně 4 let. Pak již se jedná o poruchu.Centra v prodloužené míše kontrolují odchod moči a stolice, takže my pociťujeme, že k něčemu takovému může dojít, a mozek vydá další pokyny, aby bylo zabráněno bezděčnému odchodu těchto látek z našeho močového ústrojí, případně ze střeva. Máme. li v noci potřebu jsme probuzeni a stačí včas dojít na toaletu. Nikoliv však ti, kteří tímto bezděčným pomočováním trpí. Nakonec se s tím můžeme setkat i u starších lidí. Jde o nezralost center, která tuto funkci mají v programu.
Jiná Funkce této části mozku spočívá v kontrole srdeční akce. Známé srdeční nepravidelnosti (tachykardie nebo arytmie) jsou samozřejmě způsobeny nervovou soustavou srdce, která- jak je uvedeno v učebnicích anatomie- je autonomní a není závislá na ostatním nervovém systému. Při výzkumu funkcí mozkového kmene bylo zjištěno, že přece jen jistý kontrolní orgán zde je, a to právě v této části mozku. Proto kromě detoxikace srdečního nervového systému nezapomeneme na tuto část mozku.Stejně tak překvapivě mozkový kmen kontroluje i hladinu cukru, a podílí se proto na vzniku diabetu, především diabetu 2 typu. Svou roli sehrává mozkový kmen i v obezitě, polykání, dýchání a dalších funkcích. V mozku se nachází centra sloužící k uchování informací. Tato paměťová centra jsou uložena ve frontálním laloku a mozečku. Mozeček má vliv i na koordinaci pohybu. Především ve stáří se setkáváme s poruchou této funkce. Velmi překvapující je, že mozkový kmen hraje důležitou roli při vzniku tiniti , neboli ušních šelestů a jiných zvuků, jež zdánlivě slyšíme v uchu. Avšak ucho není tím základní orgánem, kde tento projev vzniká. Zejména ve stáří se projevuje další porucha funkce mozkového kmene, a tou je koordinace polykacího reflexu. Dochází ke špatné souhře svalů podílejících se na polykání. Strava pak může vniknout do dýchací trubice, a to může vést k závažným zdravotním problémům, eventuálně ke smrti.
Některé z těchto funkcí jsou popsané v neuroanatomii, jiné jsou velmi překvapující a vyšly najevo až při práci s EVA přístrojem.
 
Zdánlivě je tedy preparát Cortex nesmírně důležitý. Slovo „zdánlivě“ jsem použil jen proto, že Cortex nepatří mezi preparáty, které by samostatně řešily celou problematiku mikrobiálních ložisek v mozkovém kmeni. Mozkový kmen podléhá různým orgánům, takže se můžeme setkat s oblastí podléhající ledvinám nebo játrům, případně srdci. Proto vždy k řešení tohoto problému musíme zvolit základní preparát pro daný okruh. Jde tedy o preparát UrinoDren, LiverDren nebo CorDren. K němu teprve přidáváme preparát Cortex.
Naše metoda má v názvu „ řízená a kontrolovaná detoxikace“.Řízená proto, že pracujeme s konkrétními toxiny, a víme, zda chceme odstranit cizorodé látky, emociální toxiny nebo mikrobiální ložiska, eventuálně metabolity. A kontrolovaná především proto, že můžeme zkontrolovat, zda náš postup vedl k cíli, v tomto případě odstranění toxických látek v mozkovém kmeni.
Stále však platí určitá strategie detoxikační terapie, kterou je nutné dodržovat, máme li dosáhnout úspěchu. Tato strategie sleduje chod patologické energie v našem organismu, a tento proces začíná vždy v naší emocionalitě, jde přes hlavní orgány jednotlivých pěti okruhů a postupuje k orgánům periferním. Mozkový kmen je periferní orgán, a proto preparát Cortex řadíme až nakonec tohoto detoxikačního preparátového řetězce.
 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.