Cranium a MinDren

Cranium

Preparát  Cranium  patří do kategorie drenů, tudíž se od něj očekává uvolnění infekčních ložisek, a to konkrétně v nervovém systému. Jeho záběr je velmi široký-narušuje infekční ložiska v telencefalu, v diencefalu a v medule spinalis.  Patří mezi nejčastěji užívané preparáty, protože ložiska v telencephalu nachází prakticky u všech pacientů. Telencefalon je část mozku, která ovládá celou řadu nejrůznějších funkcí. Za všechny zmiňuji-řízení poruch imunity, paměti či inteligence, a to všech jejích složek-řečového centra, motorických funkcí apod. Prakticky není možné setkat se s člověkem, který by již od narození neměl v této části mozku infekční ložiska. Ta způsobují   zhoršené řízení všech typů imunity, nebo různých jiných vlastností a schopností, které telencefalon ovládá. Účinnou složkou preparátu Cranium jsou klíče, a tak primárně působí na žilní splavy na povrchu mozku a teprve jejich prostřednictvím na vlastní mozek. Protože ložiska představují jen jeden typ zátěží, které se v CNS (centrální nervový systém)mohou nacházet, je nutné tento preparát kombinovat s několika dalšími. Jedná se především o preparát Gli-Glu odstraňující metabolity glutenu (lepku), dále Antimetal a Ionyx  působící na kovy a radioaktivní látky. Cranium patří do základní sady preparátů a snažíme se jej aplikovat co nejdříve, tedy hned na počátku detoxikace. Je to velmi důležité, neb funkce imunity, kterou ovlivňuje, je pro další postup detoxikace velmi podstatný faktor. Vezmeme ale v úvahu, že detoxikační proces může být blokován např. emociální zátěží, nebo poruchami funkce genu. Pro dosažení úspěchu je dobré preparát  Cranium na počátku kombinovat s očistou emocí. Také případná glutenová zátěž znemožňuje obnovu bezchybné funkce  telencephala . Detoxikační proces je třeba vždy vnímat velmi komplexně, protože každá z toxických zátěží hraje v problému důležitou roli. Diencefalon je část mozku, do níž detoxikační medicína umisťuje sklon k depresím či deprese. I zde nám pomůže Cranium, ovšem stejně jako v předchozím případě, je nutné jej kombinovat s několika dalšími preparáty. Jedná především, opět o již výše uvedený preparát Gli-Glu, protože na emociálních poruchách se zásadním způsobem především podílí právě metabolity glutenu. Detoxikace míchy-medula spinalis  je pak velmi důležitá, především v souvislosti s některými nervovými degenerativními procesy, jako  sklerosis multiplex aj. Cranium ale dokáže ovlivnit i část telencefala ,některé jiné struktury a CNS. Proto jej řadíme jako preparát do první linie detoxikace.

MindDren

I preparát  MindDren  patří do skupiny drenů, je určen k odstranění infekčních ložisek z CNS. Obvykle tvoří dvojici s preparátem s preparátem Cranium . MindDren je zaměřen na část mozku, kde detoxikační  medicína  spatřuje centrum ovládající úzkost a vitalitu, dále je zaměřen i na prodlouženou míchu-medula oblongata, kmen mozkový. Ovlivňuje i tu část mozku, kde vzniká defekt způsobující Parkinsonovu chorobu. Jde o preparát, který pracuje na základě teorie klíčů a klíčovými orgány  jsou v tomto případě švy mezilebečních  kostí. Nejčastěji je využit v případě stavů úzkostí.Mind Dren je tedy preparát využívaný především při řešení psychických projevů-úzkosti a chronického únavového syndromu. Odstranění infekčního ložiska z centra pro úzkost ale neznamená, že je vyřešena. Další toxiny budeme hledat v těžkých  kovech  -Atimetal a v glutenu-Gli-Glu. Velice důležité jsou také preparáty zabývající se psychikou, jako je NoDegen a Emoce. Přístroj Salvia nám většinou ukáže,zda jde o depresi či úzkost, neboť oba emociální defekty jsou uložené v rozdílných částech mozku. Proto je velmi významná přesná diagnostika lokalizace hlavní zátěže, protože pak je možné nasadit konkrétní preparáty.     

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.