CutiDren-detoxikace kůže

CutiDren

Lidská kůže je podivuhodný orgán. Nelze říci že by na tom kůže jiných živočichů byla jinak, mnohdy svého nositele chrání před nebezpečnými predátory svojí  pevností ,jindy svojí  barvou, někdy přitahuje jedince opačného pohlaví  nebo má vlastnosti ,  které, umožňují neobyčejně rychlý pobyt ve vodě, pobyt ve velkém chladu apod. Vidíme tedy, že kůže hraje v živočišné říši nesmírně důležitou úlohu. V čem je tedy lidská kůže jiná: Jistě v tom že má velmi významnou emociálně-sociální funkci.

Člověk je oproti jiným živočichům  sociálně a emociálně  komplikovaný  tvor,, že velice často není schopen projevovat své myšlenky, své emoce či touhy a halí je do různých symbolů. Vezmeme jako příklad lásku: Živočich se buď bez rozpaků pokouší o sexuální akt, nebo provozuje rituál, který má jednoznačně sexuální charakter. U člověka je tato záležitost zahalena do velkého množství symbolů, gest, ale také splněných či nesplněných tužeb, zkrátka člověk jen máloco projevuje narovinu a jednoznačně a naopak je jeho život plný symbolů, ale také různých těžko pochopitelných projevů.

Kůže má mnoho fyziologických funkcí: má pro člověka ochranný charakter, má charakter informační (zprostředkovává informace o okolním prostředí), má charakter tepelněizolační, imunitní, hormonální atd. Kromě toho má však výše uvedené emociálně-sociální vlastnosti. Právě proto je nositelem mnoha poruch v této oblasti, které vycházejí z vnitřního prostředí. Kůže patří jednoznačně do okruhu plic, protože okruh plic je charakteristický nejen svými fyzickými součástmi, ale především psychickými atributy. Patří do něj tedy deprese a také části mozku, které jsou nositeli právě těchto emocí- emocí deprese, smutku, nezájmu, únavy atd. Protože kůže patří do stejného okruhu, lze velký nárůst kožních problému v této civilizaci považovat za ekvivalent deprese. Depresivních problémů opět v této době narůstá a jistá ochrana organismu před tímto velmi nepříjemným a zraňujícím jevem je vlastně výskyt ekzému. Pochopit tyto oslí můstky mezi ekzémem a depresí může jen celostně smýšlející člověk s příslušnou vzdělaností a informovaností.  Pro člověka, který má hlavu zaplněnou jen poučkami současné medicíny je takové srovnání směšné a nepřijatelné.

 Při onemocnění kůže jde v podstatě o jev, kdy kůže reaguje buď na toxiny z vnitřního prostředí, anebo na toxiny pocházející přímo z kůže. Detoxikace přes kůži není pro lidského jedince  úplně  charakteristická  (i když samozřejmě přes kůži se organismus zbavuje určitých látek, tak by kůže neměla na tyto toxiny reagovat. Buď se v člověku nachází velké množství toxinů, anebo má kůže určité patologické vlastnosti, které se např. u ekzému nazývají atopií, a na toxiny reaguje zánětem. Tyto toxiny vesměs pocházejí z okruhu plic. To je nejčastější zdroj toxinů, tedy toxiny pocházející z plic a ze střeva. Když dnes řeknu mikrobiální toxiny, mám vždy na mysli jak toxiny, o kterých jsme vždy hovořily a které jsou v mikrobiologii popsány jako látky bílkovinové povahy produkované mikroorganismy,  tak především toxiny, jež popsal  Montagnier, tedy toxiny které jsou v podstatě elektromagnetickými vlnami vysílanými fragmenty DNA různých typů mikroorganismů. V takovém případě nám nezbývá než vyčistit zdroje těchto toxinů. Se zvlášť velkým důrazem se vracím k základnímu pojetí detoxikační medicíny, a to k povinnosti detoxikovat základní mateřský orgán, který je vlastně nositelem problému celého okruhu. V tomto případě jsou to plíce a tudíž je základním preparátem  RespiDren , případně je možné k  Respi Drenu využít i  ColiDren.  Toxiny mohou pocházet i z jiných orgánů, a to především z lymfatického systému či podkoží, což je sice součást kůže  ale neovládaná plícemi, nýbrž  jinými  orgány. Podkoží (tela ssubcutanea) se skládá ze dvou orgánů, a to z tukové tkáně (panniculus adiposus) a z nervových zakončení.

 Nervový systém, ,jak  známo patří do jaterního okruhu a tukový polštář spadá pod slezinu. Jsou-li zdroje toxinů uložené v podkoží, musíme využít i detoxikační vlastnosti těchto dvou preparátů-LiverDrenu a VelienDrenu.

Obvykle zůstávají ložiska ve vlastní kůži, kde jsou zdrojem toxinů, právě tato ložiska se pokusíme odstranit CutiDrenem. CutiDren by tedy neměl stát,  jako samostatný preparát ,ale měl by být součástí detoxikační kůry, která obsahuje přinejmenším RespiDren,  ale případně i další preparáty. Řekli jsme si že kůže je velmi komplikovaný orgán, jak po stránce funkční, tak po stránce emociální, tušíme že svoji roli budou hrát i cizorodé anorganické látky, v kůži se mohou hromadit látky typu toxických kovů nebo různých chemikálií, ale také léků ,  jako jsou antibiotika, hormony Apod. Proto universálně použijeme  MindDren.  Především u alergických reakcí, jak tedy někdy v případě ekzému, tak jindy v případě kopřivky či jiných alergických reakcí, využijeme i schopnosti kombinace preparátů MindDren a NON-grata, tedy odstranění alergizujících bílkovin. Při chronických kožních problémech, jsou pravidelným účastníkem i metabolické poruchy. Například u plísňových afekcí na kůži,  musíme vždy hledat poruchu metabolismu cukru a v takovém případě  musíme zasáhnout do této metabolické poruchy . Také atopická reakce kůže  je způsobena usazováním metabolitů v kůži-nejčastěji je to kasein, tedy bílkovina mléka, konkrétně kravský kasein, protože obecně se jiné mléko v Evropě a Americe nepoužívá. Rovněž v tomto případě budeme zasahovat do kůže i dalšími preparáty, které jsou z oblasti poruch metabolismu (výše uvedené)

CutiDren je tedy preparát k obecnému řešení problémů s kůží, je určen k odstranění jistého typu toxinů a to mikrobiálních ložisek. V duchu detoxikační  strategie je jasné že CutiDren nemůže stát sám v souboji , s problematikou kůže, ale je vždy součástí širších strategických postupů u proti alergických, autoimunitních, metabolických, toxickým v pravém smyslu, a  především  je součástí okruhu plic, a tedy se k němu vždy musí řadit základní preparát tohoto druhu a to RespiDren.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.