FasciDren- Detoxikační preparáty pohybového ústrojí

 

galerie preparátů
 
 FasciDren
 
Detoxikační preparáty pohybového ústrojí
 
Preparátům pro detoxikaci pohybového ústrojí vévodí ArtiDren. Patří pochopitelně do skupiny drenů, což znamená, že od něj můžeme očekávat detoxikaci mikrobiálních ložisek, které se nacházejí ve strukturách kloubů. Říkám-li ve strukturách kloubů, mám na mysli jak kloubní chrupavku, tak synovii a kloubní pouzdro.Protože však klouby patří do podřízených orgánů, musíme pro preparát ArtiDren hledat orgán mateřský. Obvykle jej nacházíme v játrech (to znamená preparát LiverDren), ale v případě synovie jsou to ledviny a preparát UrinoDren.
Klouby jako celek patří do okruhu ledvin, a tak ačkoli budeme preparát ArtiDren nejčastěji kombinovat s preparátemLiverDren, přidáním preparátu UrinoDren neuděláme chybu. Ovšem pouze v případě, že se nám EAV přístrojem podaří zachytit ložiska v ledvinách.
Pro pohybové ústrojí však s touto kombinací preparátů obvykle nevystačíme. Velice často je třeba použít i preparát NeuroDren pro detoxikaci mikrobiálních ložisek z periferního nervstva. V tomto případě bude častěji ložisky postiženo spinální nervstvo a jeho význam nebude tak lehce pochopitelný. Představme si však, že všechny struktury kloubu, tak jako každá buňka v lidském těle, musí mít své nervové zásobení, a tudíž i všechny kloubní struktury mají své nervové zásobení, které z větší části přichází právě z periferního nervového systému. Uveďme si jako příklad samotná nervová zakončení, která patří do systému polohocitu (systém, který nás informuje, v jaké poloze se nachází naše tělo, eventuálně jeho část). Podobných nervových buněk je v kloubu celá řada. Sbírají velice důležité informace, které jsou nezbytné pro složitý systém pohybu. Dalším drenem, který detoxikuje tkáň pohybového ústrojí, je nový preparát FasciDren. Fascie (povázka) je vazivová blána, která pokrývá sval. V této bláně se rovněž nachází celá řada nervových buněk, a protože samotný sval je orgán pro pohyb nezbytný, fascie neodmyslitelně tvoří součást tohoto svalově-fasciálního systému. V dobách, kdy jsme řešili otázky klíčů, bylo řečeno, že mikrobiální ložiska si pro svou existenci ráda vybírají tkáně, které jsou tužší, méně pohyblivé, hutnější.
Proto častěji budeme nacházet ložiska ve fasciích než například ve svalové tkáni. Rovněž fascie patří do okruhu jater, a proto budeme FasciDren v tomto případě kombinovat s ArtiDrenem. Jen v málokterých případech bude FasciDren stát jako samostatný preparát, který by si všímal pouze fascií, protože klouby nejsou zasaženy toxiny. Alespoň jsem se s takovým případem ještě nesetkal. Jelikož je většina struktur pohybového systému tvořena vazivovou tkání, bude důležitým preparátem pro detoxikaci pohybového ústrojí také Conectid. Ten je prospěšný právě pro vazivovou tkáň, a tudíž jej rovněž budeme kombinovat s LiverDrenem. V tomto preparátu budou uloženy i šlachy, vazy a například také karpální tunel* (překlenuje napříč vnitřní stranou zápěstí). Syndrom karpálního tunelu patří mezi velmi časté poruchy vazivového druhu. Právě preparát Conectid společně s preparátem LiverDren budou vhodnými kandidáty na detoxikaci mikrobiálních ložisek. Také aponeurózy, silné vazivové blány na dlaních rukou či chodidlech, budou detoxikovány preparátem Conectid. Lidé, kteří mají mikrobiální ložiska ve fasciích, ostatních vazivových blánách pohybového ústrojí, citlivě reagují na stisk, eventuálně si stěžují na silné bolesti při chůzi bosou nohou po nerovném terénu. Uvádějí, že mají chodidla „jako podebraná“. Tyto bolesti jsou způsobeny záněty, které mají příčinu právě v mikrobiálních ložiscích. Protože mnozí terapeuti „se zasekli „pouze na drenech, je hodno říci, že se můžeme setkat i s pohybovým systémem, který je poškozený metabolity.
Především metabolity masa jsou specifickým toxinem pro pohybový systém. V tomto případě můžeme předpokládat za preparáty pohybového systému rovněž preparáty Cortex, Metabol aMetabex, které tvoří sestavu v detoxikaci metabolických poruch. Je ovšem známo, že u takto metabolicky poškozených tkání se vždy vytvářejí mikrobiální ložiska, a proto tyto preparáty nebudou k detoxikaci pohybového ústrojí stačit. Musíme využít i některé další preparáty. Samotný Cortex je zvláštní preparát s úzkým vztahem k pohybovému ústrojí, jelikož řídí výživu chrupavky. A tak přestože je chrupavka tkáň, kterou lze jen těžko regenerovat, může především preventivní využití Cortexu zabránit vzniku artróz a s nimi spojených destrukcí kloubní chrupavky. Úspěšná detoxikace pohybového ústrojí za pomoci preparátů Joalis je možná, avšak musíme umět preparáty vhodně kombinovat, a to ve správném pořadí.
Bez povšimnutí nesmí zůstat ani preparát Cranium, jelikož revmatické choroby jsou založeny na jistém druhu imunitní poruchy, tedy revmatoidní poruchy, která vychází z toxického zatížení mozku. Můžeme se setkat s autoimunitními chorobami pohybového ústrojí. Někteří lidé vykazují také toxické zatížení anorganickými toxiny, především toxickými kovy. Postiženy bývají obvykle malé klouby, hlavně ramena a prsty rukou. Jako příklad mohu uvést dva stomatology, u nichž jsou tyto kloubní potíže zapříčiněny toxickou rtutí, s níž se pracovně po celý život setkávají.
Detoxikace zdravotních problémů spojených s pohybovým ústrojím je jednou z nejdražších detoxikací, protože obvykle potřebujeme celou řadu preparátů. K tomu, aby byla úspěšná, potřebujeme i delší čas. Pokud se však na věc podíváme z druhé stránky, všimneme si, že medicína nenabízí žádné smysluplné řešení, a tak mají lidé s tímto problémem obvykle zaděláno na chronické obtíže, které je budou provázet celý život – a většinou navíc mívají progresivní průběh. Myslím, že lidé, kteří za mnou s kloubními potížemi chodí, si tuto skutečnost uvědomují, a proto nemívám ve své praxi problém s tím, když lidem oznámím, že detoxikace bude dlouhodobá, postupná a nákladnější.
MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.