Mezeg-preparát budoucnosti

galerie preparátů

Mezeg
Mezeg je preparátem budoucnosti, může výrazně promluvit do celé detoxikační strategie.
 Ontogeneze neboli vývoj jedince začíná splynutím vajíčka a spermie. Vajíčko se postupně diferencuje na tři vrstvy, z nichž později vznikají jednotlivé tkáně. Tyto listy se diferencuji přibližně v 56. dni vývoje jedince z vajíčka a nazývají se ektoderm, mezoderm a endoderm. U člověka v konečném stadiu vývoje pak rozlišujeme čtyři základní tkáně – tkáň epitelovou, pojivovou, svalovou a tkáň nervovou.
 Z těchto čtyř tkáni vznikají jednotlivé organy, a to přibližně tak, že z ektodermu se vytváří centrální a periferní nervový systém a pokožka, z endodermu výstelka orgánů, žlázy s vnitřním vylučováním a žlázy zažívacího ústrojí a z mezodermu se vytváří především pojivová tkáň, která nás v případě preparátu Mezeg velice zajímá.
Pojivová tkáň se skládá ze základní hmoty (matrix), vyplňující mezibuněčný prostor. Vlastní kostru pojivové tkáně tvoří různá vlákna. V této síti se pak pohybuji různé buňky, a to především buňky imunitního systému, jako jsou plazmatické buňky nebo makrofágy, eventuálně buňky tvořící chrupavku anebo žírné buňky, které hraji významnou úlohu při vzniku alergie. Pojivová tkáň dává vzniknout vazivu, které se podle typu vláken děli na kolagenní tuhé a řídké vazivo, vazivo rosolovité, elastické, retikulární, tukové a podpůrné.
Z těchto typů vaziva jsou tvořeny všechny organy lidského organismu, přesněji řečeno některý typ vaziva se nachází v každém organu. Typy vláken pak udávají charakteristické vlastnosti vaziva: elastické vazivo je tam, kde je potřeba pružnosti, retikulární vazivo tvoří nosnou síť a z kolagenního vaziva jsou tvořeny šlachy, kloubní pouzdra i pouzdra orgánů. Jistě vás překvapí, že také tuk je vazivo, stejně jako chrupavka či kost. Od pochopení toho, že vazivo je vlastně všude, je již jen krůček k tomu, abychom měli pocit, že se ocitáme na prahu čehosi univerzálního a všudypřítomného. Kdybychom dokázali detoxikovat vazivo, resp. nalézt princip, kterým bude vazivo detoxikováno, pak bychom z jednoho bodu zasáhli cely organismus.
Většina mikrobiálních ložisek se totiž nachází ve vazivových částech orgánů, tedy v jejich pouzdrech, přepážkách, septech, fasciích, aponeurózách atd. Rovněž tuk jakožto vazivo je přítomný prakticky v každém organu, zkratka některý typ vaziva je všude. Když říkám některý typ vaziva, tak to neznamená, že by šlo o různé tkáně, proto jsem vás na začátku článku obtěžoval tím, že vazivo vzniká z jednoho zárodečného listu (mezodermu) − z něho se vytváří mezenchymální tkáň, a ta se diferencuje do různých typů vaziva jakožto pojivové tkáně. Pojivo a vazivo je v tomto případě jedno a totéž: slovo vazivo znamená, že svazuje, zatímco pojivo spojuje, a to jsou synonyma pro jednu a tutéž funkci.
Různě vypadající tkáně, u nichž se nám ani nechce věřit, že by se mohly nazývat jedním terminem vazivo, mají společného otce i matku, a jsou to tedy nejbližší pokrevní příbuzní, jací v našem organismu mohou byt. V preparátu Mezeg se pokouším přijit na kloub tomu, jak je možné zbavit vazivo jako celek mikrobiálních ložisek, aniž bychom rozlišovali, zda jde o vazivo kolagenní, retikulární, rosolovité, elastické, tukové atd. Ve vývoji tohoto velmi složitého preparátu jsem zhruba někde na půli cesty. Dnes bych již jen těžko hledal člověka trpícího zdravotními problémy, který by neměl ložiska ve vazivové tkáni. Ložiska mohou byt v pohybovém aparátu (pak má dotyčný člověk bolesti kloubů, šlach, burs či svalů), ale mohou také poškodit cévní systém, protože vazivo představuje jednu z vrstev, z nichž jsou tvořeny jak arterie, tak vény. Vazivo tvoří i kostru lymfatického systému a je místem, kde jsou uložena ložiska v plicích, slezině, v játrech, ledvinách atd.
Bude-li mi osud milostiv, pak jednoho dne budu moci prohlásit, že preparát je hotový a že je tak účinný, jak je jen možné. Na tento den se velmi těším. Opakujte proto u svých klientů i u sebe užívaní preparátu Mezeg řekněme v intervalu tři měsíců, protože za tu dobu se tento preparát posune o několik procent blíže ke svému maximu. Vazivo je možná klíčem k detoxikaci organismu. Podle tradiční čínské medicíny jsou strážcem vaziva játra, a proto mějte svá játra rádi a přejte jim co nejméně agrese, ukřivděnosti, negativismu, vztahovačnosti, zkratka všech psychických atributů, které se k játrům podle tradiční čínské medicíny váží.
MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.