Preparáty k detoxikaci mozku

Galerie preparátů

 
Preparáty k detoxikaci mozku
 
Dnešní článek pojmeme netradičně. Většinou se věnujeme jednomu preparátu, ale tentokrát tomu tak nebude. Použijeme Galerii preparátů jako doplněk k hlavnímu článku, který se dotýká detoxikace mozku. Pro mozek máme v současné době dva hlavní preparáty, které odstraňují mikrobiální ložiska.
 
Pro oblast telencefala, diencefala a mezencefala používáme Cranium, pro oblast cerebella, pontu
a medully oblongata využíváme preparát Cortex.
 
Třetím preparátem, který se vztahuje k mozku, je Hypotal, který však řeší pouze mikrobiální ložiska v oblasti hypotalamu.
Celkem málo využívaný pro své specifické vlastnosti je preparát Mezeg určený pro gliové buňky centrálního nervového systému.
Mozku se samozřejmě dotýkají i další preparáty, které mohou být i velice zásadní.
Jen pro úplnost jmenuji detoxikační sestavu pro metabolické poruchy, protože jak kasein, tak gluten poškozují činnost mozku. Těžké kovy a jiné anorganické látky mohou být pro mozek rovněž velmi toxické a v neposlední řadě i organické toxiny jsou pro mozek nebezpečné, a proto nezapomínáme na jejich využití při detoxikaci mozku.
Preparát Cranium prochází velmi významnými změnami a jeho účinnost se prohlubuje. Především detoxikuje všechny mozkové laloky.
 Nejčastější problém je lobus parietalis, kde jsou uložena řídící centra pro imunitu. Často rovněž nacházíme ložiska v lobus temporalis, odkud se odehrává realizace elektrických poruch. Tyto poruchy se projevují jako migrény, epilepsie a další záchvatovité poruchy, se kterými se setkávám, například přechodná slepota, záchvaty astmatu, vegetativní záchvaty, panické stavy apod. Vše, co má záchvatovitý charakter, může mít souvislost právě s lobus temporalis.
Vzácněji jsou to ostatní mozkové laloky.
Cranium rovněž řeší část mozku zvanou amygdala, kde je uložena emocionální paměť. Porucha amygdaly (tedy přítomnost toxinů) znamená velmi často psychickou nevyrovnanost a malou psychickou odolnost. Mikrobiální ložiska spojuji s psychickou labilitou. Cranium řeší i mikrobiální zátěže v oblasti diencefala, především epithalamu,což je oblast, která je citlivá na vliv serotoninu, a její toxickou zátěž spojujeme s depresemi. Velmi zásadní je oblast mezencefala. Zde preparát Cranium pracuje především v oblasti formatio reticularis, která se jednoznačně spojuje s pocitem únavy.
Našli bychom ještě nějaké detaily, na které však v tomto článku není prostor. Budeme se jim někdy věnovat  systematičtěji.
V mozku však zbývá ještě mnoho dalších oblastí, pro které zatím nemáme detoxikační preparát. Tyto oblasti mohou být velice zásadní. Především bych jmenoval celou míchu, která patří do centrálního nervového systému. Toxiny v míše mohou způsobovat různé závažné problémy. Pro tuto oblast je preparát již připraven a můžeme jej nazvat zatím Medulon. Ovšem schvalovací proces je dlouhodobá záležitost, a tak o něm hovoříme – stejně jako o dalších – pouze v rovině teoretické.
Významnou oblastí, na kterou jsem se v poslední době zaměřil, je mozková kůra. Mozková kůra přináší problémy především u dětí. Můžeme je spojovat s různými poruchami ve smyslu lehké mozkové dysfunkce, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie a vůbec s problematikou učení a motorického neklidu. Rovněž tento preparát je připraven a zatím nemá jméno.
V poslední době byla objevena celá řada nervových center rozhodujících o různých emocionálních projevech, o kterých jsem se v článku zmiňoval (úzkost, agrese, strach, sebepoškození). Ukazuje se, že každý problém je velice rozsáhlý. Dokonce natolik, že by se dalo uvažovat o jednotlivých preparátech pro tyto emocionální oblasti, anebo o spojení všech těchto preparátů do jednoho, aby se dále zbytečně nerozšiřovaly jejich počty. Tyto preparáty jsou rovněž připraveny, bude teprve potřeba rozhodnout o tom, jak se budou nazývat a jestli je necháme registrovat pod řadou názvů, anebo je skutečně spojíme do jednoho. Mluvím o budoucnosti, protože otevřeně říkám, že detoxikace je proces, který se buduje, a vůbec nemůžeme myslet na to, že máme vše dořešeno. Právě detoxikace emocionální oblasti je pro subjektivní vnímání vlastního zdraví velice zásadní a jak již mohu z praxe potvrdit, tak zmíněné experimentální emocionální preparáty velice významně a pozitivně zasahují do lidské psychiky a do vnímání kvality života vůbec.
Detoxikaci mozku se musíme v budoucnu ještě významněji věnovat, zasvětil jsem jí poslední půlrok své práce a ještě nejméně půlrok bude v tomto směru velmi intenzivní. Výsledky, které vidím, jsou však velmi povzbuzující a detoxikační medicína se tak připraví o další bílé místo na mapě, další terru incognitu, a my se posuneme blíže k dokonalosti celého systému.
Závěrem doporučuji, abyste opakovali preparát Cranium a eventuálně komplexy, které preparát Cranium obsahují, protože jeho účinnost se posunula řádově o desítky procent. I když je na něm stále co zlepšovat, dnešní preparát nemůže být srovnáván s preparátem, který jsme měli k dispozici před rokem, dvěma, třemi, …
Může tedy přinést do vaší práce výrazné posuny.
 
MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.