Vegeton-vegetativní nervový systém

galerie preparátů

Vegeton     

Preparát Joalis Vegeton je určen k detoxikaci pletení vegetativního neboli autonomního systému nervového systému. S některou z vegetativních pletení (plexů) jsou spojeny všechny funkce našeho těla.(vegetativní znamená, že se jedná o podobný systém, jaký mají rostliny-tedy systém společný pro rostlinnou i živočišnou říší. Slovo autonomní vyjadřuje neovladatelnost vůlí, neovladatelnost jakýmkoliv chtěním a naopak jakousi nezávislou svébytnost).

Vegetativní pleteně jsou však přímými nositeli emociálních stresů. Při opakované emociální zátěži zůstává emociální stres v těchto pleteních fixovaný a může vést k trvalé poruše jejich funkce. Ta je pak zdrojem potuchy funkce orgánů, které tyto pleteně řídí. Pleteně nepodléhají jednomu orgánu, ale jsou rozděleny mezi všech pět mateřských orgán pentagramu. Proto je třeba začít detoxikací těchto základních orgánů a odstraněním emociálního poškození. Vegeton je vhodné zařadit ve druhé kúře. Jeho použitím je možno dosáhnout celé řady zajímavých výsledků, jako je ústup bolesti kloubů, zmírnění střevních a žaludečních obtíží či úprava krevního tlaku Úloha vegetativního nervového systému je dokonale prozkoumaná, už je dlouho známo, že vegetativní systém se skládá z řady etáží.

 Začíná v mozkové kůře a dalších částech mozku, a pak se z hypotalamu, kde jsou centra pro řízení funkce vegetativního nervového systému, šíří do celého těla. Hypotalamus prostřednictvím hypofýzy ovlivňuje produkci hormonu dřeně nadledvin, ty se pak přes krevní oběh dostávají k vegetativním nervům a řídí jejich chod. Tato cesta však není jediná. Další stupeň řízení probíhá přes kmen sympatiku (truncus sympathicus) což jsou nervové provazce, které v organismu probíhají podél páteře na levé i pravé straně. Tento systém se dělí na systém na dvě protikladné části- sympatikus a para sympatikus, tajemné je že popis pojmů jin a jang, které popisuje tradiční čínská medicína, používá již několik 100 let, velmi nápadně připomíná funkce sympatiku a parasympatiku. Mnohé funkce, které čínští lékaři v dávnověku popisovali, nepochybně s vegetativním systémem souvisejí. Také jóga si všímala těchto funkcí, dráhy šušuma a pingala (dráha měsíční a sluneční) jimž se při jógových a dechových cvičeních jóga věnuje, můžeme ztotožnit s truncus sympathicus. Čakry a jejich popisovaná funkce do značné míry připomínají funkci vegetativních pletení, které jsou regionálně rozmístěné v celém našem těle. Zkrátka, tímto systémem se medicína musela zabývat již v hlubokém dávnověku a poznání jeho funkcí nám může přinést velké objevy.

Preparát Vegeton je zaměřen výhradně na pleteně, vegetativního nervového systému. Jestliže chceme popsat detoxikaci celého vegetativního nervového systému, museli bychom přidat preparát Supraren, přinejmenším také Hypotal a nejlépe ještě Cranium.  Víme dobře z našeho života, že v určitých situacích se srdce rozbuší, žaludek sevře, zježí se chlupy, objeví se třes, zkrátka je mnoho projevů, se kterými se člověk každodenně setkává, aniž by si uvědomil, že jde o projevy podráždění vegetativních plexů. Při opakované emociální zátěži, zůstává emociální stres v těchto plexech fixovaný a může vést k trvalé poruše tohoto plexu, aniž by porucha zasahovala do dřeně nadledvin nebo hypotalamu. Pokud je porušena trvalá funkce plexu, může se podílet na srdečních arytmiích, poruchách srdečního rytmu, na střevních i žaludečních poruchách, dokonce i na poruše výroby cholesterolu v játrech, funkci slinivky či sexuálních funkcí- emociální postižení fixované na příslušných pleteních, bude zdrojem trvalé poruchy funkce orgánů, které jsou těmito pleteněmi řízeny. Pleteně jsou rozděleny na pět mateřských orgánů pentagramu, čili játra budou ovládat své pleteně, plíce své, atd. Proto se nepodává preparát Vegeton na začátku detoxikace, ale naopak nejdříve začneme základními preparáty, tedy dreny, týkajícími se pěti základních orgánů a také dalšími preparáty týkajících se např. střev ( ColiDren) cévního systému (VasoDren) apod. Teprve po detoxikaci základních orgánů a odstranění emociálního poškození, odstraníme emociální zátěže příslušných pletení preparátem Vegeton. Výsledek může být překvapením, i tam, kde bychom to nečekali-ústup bolesti kloubů, problémy s kolísáním krevního tlaku

.Preparát Vegeton lze zařadit do skupiny VIP preparátů, nejčastěji používaných s velkým očekáváním.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.