Krevní tlak zvýšený a vysoký

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván „tichým zabijákem lidstva“, protože třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěž a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíživě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám může poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podrážděnost, vnitřní neklid, náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin.

 Západní pohled na hypertenzi

 V západní medicíně je hypertenze řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku (kromě 5 % hypertenze, jež je vzácně způsobena sekundárně nádorem, cévní stenózou, hormonální nerovnováhou). Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doživotní. Jen 10 % pacientů je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg (rtuťového sloupce). Jako obvykle je vše vždy individuální a relativní, takže i zde záleží na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Hranicí pro sledování krevního tlaku je hodnota 130/85, hranicí pro léčbu je pak hodnota 140/90. Krevní tlak je tvořen dvěma složkami – vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, nižší naměřené číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce.

 Čínský pohled na hypertenzi:  Rizikové faktory, Dědičnost - Žádný člověk nevznikne náhle mávnutím kouzelného proutku sám o sobě, ale je konečným výsledkem a „šlechtitelským produktem“ (ne však vždy ušlechtilým) předchozích generací, které vytvořily svým způsobem života určitý terén a určité vlohy pro možný vznik určitých nemocí. V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické, tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční, zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíž vystříhat všeho, co může vyvolat hypertenzi. Takovými posledními kapkami do naplněného sudu, který vzápětí přeteče či vybuchne, jsou nadměrné či negativní emoce: strach, podrážděnost, vnitřní neklid, potlačený hněv a zloba, nebo naopak navenek vyjádřený hněv a zloba – to vše organizmu neprospívá a přilévá jen olej do ohně.

 Emoce-Lidské chování a extrémní emoce mohou vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať již pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, ve svém důsledku nakonec po čase vedou k vytvoření srdečního ohně nebo k vzestupu jangu, jež mohou vyvolat hypertenzi. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závažnější než vliv stravy. Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus (a tedy i na vznik hypertenze), než v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek.

 Predispozici k hypertenzi mají lidé s těmito vlastnostmi a chováním: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, žárliví, tvrdohlaví, neústupní, nepřizpůsobiví, prosazující pouze svoje stanoviska, vzdorovití, soupeřiví, odvážní, riskující, závistiví, ambiciózní, nepřístupní, netolerantní, důležití, neschopní se uvolnit, vztahovační, lidé „stažení“ a uzavření do sebe, vzteklí, zlostní, choleričtí, agresivní, nepřiměřeně radostní, ustrašení, stresovaní, frustrovaní, přeceňující svoje možnosti, nereální, toužící po slávě (polní trávě), úspěchu, moci, penězích, dále lidé s nadměrným egem, přeceňující svoje schopnosti, workholici, lidé afektovaní i ti, kteří dělají něco, na co nemají… Všechny tyto emoce a povahy jsou sice jangové, ale zároveň jim chybí prostředky k realizaci, tedy jin. A čím větší deficit jinu, tím větší nerovnováha mezi jinem a jangem a tím i větší riziko vzniku hypertenze.

Nejdůležitější emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti!

Sex -Zdravá sexuální síla odpovídá také zdravé a silné ledvinné energii. Oslabení ledvinného jangu YANG XU vede k poklesu sexuální chuti s neschopností užít si sex a dosáhnout orgasmu. Oslabení ledvinového jinu má v těžkých případech za následek vznik prázdného ohně HUO XU, který nemůže být nadměrnou sexuální aktivitou uspokojen. Takový člověk může mít živé erotické sny, vyúsťující v noční poluci u mužů a orgasmus u žen. Proto při ztrátě libida posilujeme ledvinný jang
(Slast uprostřed noci) a při nadměrné sexuální chuti naopak posilujeme ledvinný jin
(Svěžest podvečerní pagody.

 Vývoj hypertenze-Vznik a vývoj hypertenze může být buď postupný (u stavů nedostatku jako je nedostatečnost jinu či krve xue), nebo rychlý (u stavů nadbytku kupř. jaterního jangu GAN YANG SHI).

 Pozvolný vývoj má 3 etapy:etapa je bez jakýchkoliv příznaků, pouze diastolický tlak (tj. ten druhý, nižší číselný údaj) je zvýšený na 90, ať již přechodně či trvale. Má obvykle vztah k dědičnosti – viz výše.etapa je již s počínajícími příznaky, které se postupně objevují i při normálním krevním tlaku: závratě, bolesti hlavy, pískání v uších, kolísavý krevní tlak, obzvláště po jídle je diastolický tlak mezi 90 – 100.etapa je plně vyjádřena i ostatními příznaky, jako je nespavost, neklid, mravenčení či brnění končetin, zarudlý obličej, zapomínání, bušení srdce a trvale zvýšený diastolický tlak na 120 – 130. Tento stav se může „zvrhnout“ do rychlého procesu nebo do mozkové mrtvice
.Rychlý vývoj se odehrává během několika měsíců a příznaky se projeví do 1 roku. Postiženy jsou spíše mladší ročníky a stav souvisí s dědičností a nesprávnou životosprávou. Projevuje se příznaky, jako jsou prudké a ostré bolesti hlavy, poruchy vidění se závratěmi, někdy až mozková mrtvice s dezorientací, mdloby, obtížným vyjadřováním a obrnou poloviny těla. Dle čínské medicíny brnění jedné poloviny těla, obzvláště pak horní a levé, může být předzvěstí vnitřního větru NEI FENG, který, pokud není správně zaléčen, se může do 3 let projevit právě těmito příznaky či mozkovou mrtvicí.  
  Hněv a radost pak vedou k rozdmychávání ministerského ohně v játrech a císařského ohně v srdci, což obojí představuje vnitřní oheň z nadbytku HUO SHI. Vyznačuje se výraznými projevy horka z nadbytku RE SHI, které jsou patřičně vyjádřeny a přecházejí do ohně HUO SHI. K těmto příznakům patří prudké motolice, bolesti hlavy, hořko v ústech, trvalé nachové zabarvení obličeje, zarudlé oči, neklid, podrážděnost, agitovanost, nespavost či bušení srdce.

Tento stav se také léčí nejsnáze, neboť Pilulka hořce „hasí“ oheň asi tak, jako když se z přehuštěné pneumatiky (stav nadbytku) vypouští vzduch, což je vždy podstatně rychlejší, než když se prázdná pneumatika (stav nedostatku) nafukuje. Tento oheň však nesmí hořet příliš dlouho, protože může způsobit nenapravitelné škody, kupř. mozkovou mrtvici s trvalými následky (dlouhotrvající přetlak v pneumatice může vést k jejímu prasknutí). Západní léky zvané betablokátory, používané často při hypertenzi, z hlediska čínské medicíny také hasí oheň, avšak nejen oheň patologický (rozbujelý císařský oheň v srdci), ale i oheň fyziologický (ministerský oheň v ledvinách), podobně jako když hasíme rozdivočelý táborový oheň. Léky také nejprve prospívají, posléze však hasí i dříví, které je potřebné k hoření, a ohýnek uhasne úplně. Nekontrolovatelný oheň spaluje vše, jeho plameny zasahují i do blízkého okolí a sžírají i ostatní orgány. Intenzivně se spaluje materiál – dřevo (v našem pojetí JIN), který pak samozřejmě v budoucnu chybí a nadměrný oheň tak může náhle zcela vyhasnout (impotence, mozková mrtvice či smrt). Vyvažovat hašení ohně na jedné straně (snižování jangu) a současně doplňovat palivo na straně druhé (zvyšování jinu) je velké umění a vyžaduje filigránskou práci. Záleží také na tělesné konstituci člověka: nadměrný či horký typ má vždy větší odolnost vůči „hašení“ chemickými léky a jejich vedlejším účinkům.

Takovým negativním účinkem betablokátorů je impotence či snížené libido u mužů (chybí jim fyziologický oheň života), což lze současně doplňovat, ovšem opatrně, bylinnými směsmi, jako je Tajemství zlaté skříňky či Tibetský klenot Cordyceps a Cordyceps. Po snížení patologického ohně se pokračuje v terapii opět bylinnou směsí Uvolnění napjaté tětivy v praxi se často používají obě výše uvedené směsi (současně od samého počátku léčby).

3. HLEN – TAN-Hlen TAN vždy souvisí se stravováním. Objeví se tehdy, když slezina nestačí všechnu „škodlivou“ zatěžující potravu a pití zpracovat a produkuje vlhko SHI. Díky hromadění vnitřního vlhka a jeho stagnaci se vytváří horko RE (pokud zde existují již předpoklady k horku), které pak ještě víc zahušťuje vlhko a vytváří se horký hlen TAN RE. Představme si horkou trubku, v níž proudí kalná voda, jejíž vodová část se odpařuje a zahušťuje horkem z trubek. Kal houstne, je vazký, obtížně cirkuluje, až stagnuje, usazuje se a „lepí“ na stěny, čímž zužuje průměr trubky a zákonitě tak zvyšuje i průtokový tlak. Tento hlen TAN RE spolu s emocemi je pak původcem nejen hypertenze, ale i kupř. zvýšeného cholesterolu, krevních tuků či tukových nádorů lipomů. Terapie v tomto případě spočívá v rozpuštění horkého hlenu, vyloučení vlhka, posílení sleziny a stažení vnitřního větru, jenž vzniká produkcí horka.
Doporučenou bylinnou směsí je Baldachýnová komnata  spolu s Uvolnění napjaté tětivy.

4. BLOKÁDA KRVE – YU XUE-Blokáda krve z nadbytku YU XUE SHI může také způsobovat hypertenzi, kdy se hlen TAN postupně ukládá na stěnách cév v podobě aterosklerózy (případně i v podobě různých mozkových cyst či nádorů), čímž se opět zužuje průměr a zvyšuje tlak. Krev xue je spolu s hlenem TAN navíc značně viskózní, hustá a její zpomalený průtok zavdává příčinu ke vzniku embolií, trombů či namodralých křečových žil (načervenalé křečové žíly vznikají na podkladě blokády krve z nedostatku YU XUE XU). Typickými příznaky stagnace krve z nadbytku YU XUE SHI jsou: nafialovělé zbarvení kůže, která je černá jako hlína a suchá; nafialovělé zbarvení rtů a nehtů; nafialovělý jazyk, někdy i s tmavými tečkami; bodavé bolesti na hrudi, občas i kolem žaludku; tmavá stolice. V západní medicíně tomuto stavu nejčastěji odpovídá angina pectoris, ateroskleróza, stavy po infarktu myokardu a bypassu, varixy, embolie, trombózy, záněty žil či klaudikace (tj. bolesti dolních končetin při chůzi).
Terapie spočívá v odblokování krve, odstranění hlenu, rozproudění a vyživení krve a snížení vnitřního horka. Bylinná směs s těmito účinky je Ušlechtilost lotosového květu, jež se podává společně buď s Pilulkou hořce v případě ohně HUO SHI, nebo s Uvolnění napjaté tětivy

  Bylinná směs :Ušlechtilost lotosového květu 

u vnitřního větru NEI FENG.Uvolnění napjaté tětivy

 Ke všem třem uvedeným bylinným směsím se vždy užívá i bylinná směs  Elixír nebeského císaře.

 Neklid, nervozita, lekavost, úzkost, nespavost, bušení srdce, arytmie, extrasystoly – tyto všechny příznaky mohou doprovázet tzv. emoční hypertenzi, jež vzniká z nedostatečnosti jinu srdce a ledvin s ohněm v srdci. Tato hypertenze se projevuje i jako známý syndrom bílých plášťů, kdy při očekávaném měření u lékaře je zaznamenán podstatně vyšší krevní tlak než při změření tlaku doma v klidu. Doporučenou bylinnou směsí je pak zde

 Lesk nefritového šperku, jenž neslouží pouze ke zlepšení zraku, ale k vyživení jinu ledvin a jater.

 Později, v případě ústupu příznaků falešného ohně (tj. horka v 5 srdcích, sucha v krku a v ústech, návalů horka, zarudnutí tváří apod.) je třeba doplňovat a vyživovat nedostatečný jin ledvin a jater YIN XU, což je bezpochyby běh na dlouhou trať. V tomto případě výše uvedenou bylinnou směs pak zastoupí

 Svěžest podvečerní pagody je bylinná směs nejen pro ženy v přechodu, ale užívá se ke snížení falešného ohně HUO XU.

  2. OHEŇ – HUO-Hypertenzi způsobuje vnitřní oheň, který je zapříčiněn nejčastěji (z 90 %) nadměrnými emocemi, zbylých 10 % se přisuzuje napadení zevním horkem či ohněm, který se usídlí v organizmu a rozpoutá vnitřní oheň (často takto vzniká třeba i lupénka). Stagnace či blokace vedou dříve nebo později k vytvoření vnitřního ohně HUO. Smutek, strach a obavy oslabují jin a zavdávají tak příčinu ke vzniku lehkého jangu plovoucího po povrchu, což v našem případě představuje vnitřní oheň z nedostatku HUO XU. Objevují se příznaky horka z nedostatečnosti jinu, hlavně ledvin a jater, jako jsou závratě, noční pocení, sucho v krku, horko v 5 srdcích (na ploskách, dlaních a na hrudi), bolesti v bedrech, pískání v uších, narůžovělé tváře, kdy červená barva je jakoby na povrchu na normálně zabarvené tváři a v oblasti čelistí je zesílené začervenání, noční poluce, erotické sny, sterilita, impotence, předčasná ejakulace. Terapie spočívá ve vyživení jinu ledvin a jater a snížení vnitřního ohně.

 Uvolnění napjaté tětivyk symptomatickému zlepšení obtíží nemocných. Signifikantně se zlepšily i některé objektivní ukazatele, hodnoty krevního tlaku a spotřeba tablet. Nezastihli jsme žádné závažné vedlejší účinky, nezjistili jsme žádná rizika lékových interakcí.

 Závěr: Otevřená studie na 46 nemocných s těžší formou hypertenze prokázala možnost použití bylinné směsi

 Výsledky: Subjektivní zlepšení udávalo 16 nemocných (67 %), 6 pacientů neudalo výraznou změnu stavu. V popisech zlepšení dominovalo zmenšení bolestí hlavy, ve třech případech došlo ke zlepšení tinitu či hučení v uších, 8 nemocných udávalo zmenšení nervozity a lepší spánek. Při zachované standardní medikaci došlo ve třetím měsíci k poklesu tlaku o více než 10/5 u 11 pacientů, tedy u 46 % léčených hypertoniků. U dvou z nich jsme mohli dokonce vysadit jeden lék ze čtyřkombinace.

 Uvolnění napjaté tětivyv kardiologické a interní ambulanci 2004–2005 (primář MUDr. Pavel Havránek, České Budějovice Hypertenzní choroba je v současné době onemocněním s prevalencí 35 % v dospělé populaci ve věku 25–64 let. Hypertoniků je v České republice kolem dvou milionů. V kardiologické ordinaci ošetřujeme polymorbidní nemocné, složitější případy hypertenze. Tito pacienti byli již většinou léčeni několika preparáty, měli nějaké vedlejší účinky terapie, anebo představují stále medicínský problém i při moderní kombinační léčbě. Při konstrukci studie šlo tedy o pomoc symptomaticky nemocným, u kterých byla standardní léčba pro danou indikaci vyčerpána, kteří měli přetrvávající potíže. 

 Testování bylinné směsi

 Uvolnění napjaté tětivy, která splňuje všechny tyto požadavky. Při jejím testování (historicky první v České republice) v otevřené studii na 22 pacientech v interní a kardiologické ambulanci bylo zaznamenáno subjektivní zlepšení u 67 % hypertoniků – viz níže:

 Terapie hypertenze způsobené vnitřním větrem NEI FENG (ať již nedostatečným či nadměrným) z hlediska čínské medicíny spočívá ve vyloučení vnitřního větru, ochlazení horka a ohně jater, vyživení krve a jinu jater a posílení ledvin. Takovýmto bylinným prostředkem, v tomto případě by se dalo říci až „univerzálním“, je bylinná směs

 Vnitřní vítr má dvě formy: Vnitřní vítr z nedostatku, ať již krve XUE XU, jinu, obzvláště ledvin a jater YIN XU, případně i jangu YANG XU. Objevují se příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy, nespavost, bušení srdce, šeroslepost, růžové zabarvení tváří, třes, tiky, svalové záškuby, pískání v uších, bolesti v bedrech, mravenčení či brnění končetin, u žen nepravidelná menstruace. Vítr z nedostatku se projevuje v organizmu jako vánek v přírodě, který se tu a tam zdvihne a lehce zavane, aniž by napáchal nějaké větší škody. Objeví se kupř. tiky, svalové záškuby či mírné, občasné pískání v uších. Oproti tomu vítr z nadbytku se chová jako vichřice, která se náhle vzedme, někdy dokonce může nabýt síly ničivého orkánu či tornáda, jež smetou vše, co jim přijde do cesty, a způsobují tak trvalé poškození organizmu, kupř. nevratné ochrnutí těla či mozku po mozkové mrtvici.

 Podle čínské medicíny odpovídají za vznik hypertenze čtyři hlavní faktory:1. VNITŘNÍ VÍTR – NEI FENG-je vždy spojen s játry. Je také nejčastější příčinou vzniku hypertenze v naší západní společnosti. Vzniká nerovnováhou jinu a jangu, jež je především způsobena potlačenými emocemi, nebo naopak silně vyjádřenými emocemi, jako je hněv a zloba. 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.