Alergie se dá zbavit

alergie

Jestliže budeme mluvit o alergiích, můžeme jmenovat alergie pylové, potravinové, na kovy, na hmyz, chlupy zvířat atd...třídit je dále můžeme na alergie na lepek, kasein, ořechy, jablka, celer, včelí bodnutí, roztoče, alergie na břízu, pelyněk, kaštan, známe alergii na náplasti, na slunce, na chlad atd...atd. Organismus již zkrátka může reagovat nesmyslně na kdeco. Alergenem  může být každá cizorodá bílkovina, protože imunitní systém na cizorodou bílkovinu musí vždycky reagovat tak, že ji z organismu odstraňuje. Cizorodou bílkovinu si nemůže organismus nechat v sobě, protože se stává toxinem pro organismus, tedy musí být imunitním systémem odstraněna. To se ale děje pouze v případě, že imunitní systém funguje správně. Pokud imunitní systém nefunguje správně, spustí nepřiměřenou, dalo by se říci hysterickou reakci na danou bílkovinu-alergen. Začne se vlastně chovat, jako by byl napaden obrovským množstvím velmi nebezpečných cizorodých bílkovin a začne tedy mohutně vylučovat látky, které tomu mají zabránit, především histamin. Začne aktivizovat krevní buňky, které vedou k odstranění této bílkoviny. Reakce je zcela nepřiměřená a člověk ji pak vnímá jako zánět, který tímto začne na sliznicích probíhat. To je známé škrábání v krku, pálení spojivek a slzení očí, zánět v dýchacích cestách, zánět na kůži, ve střevech, ale můžeme se setkat i s projevem alergie v mozku a to se samozřejmě projeví v nervové soustavě.

Různost alergenů ovšem nehraje žádnou roli. Jinými slovy, je téměř jedno na co je člověk alergický, protože alergie se spouští v určitém mozkovém centru, které, je li zatíženo toxiny, dává pokyn k nepřiměřené reakci. Nefunguje správně. Klasická medicína nám může nabídnout pouze symptomatické řešení. Alergii vyléčit nedokáže. Dokáže pouze potlačit její projevy utumením produkce histaminu podáním antihistaminik, nebo tlumením zánětu kortikoidy.

Vrátíme se k tomu, že o reakcích imunitního systému rozhoduje náš mozek. Nikoliv alergií postižené orgány, ale mozek. Konkrétně část mozku-mozkový lalok zvaný Lobus parietalis, který se nachází v takzvaném velkém mozku. Ten mimo jiné má rozhodující vliv na protinádorovou imunitu. V jiném laloku-Lobus insulae zase vzniká atopická reakce a v Lobus occipitalis najdeme příčiny alergií na kovy či slunce. V takzvaném velkém mozku se řídí celý chod imunitního systému a to nejen pro oblast alergií. Základním preparátem pro tuto část mozku je Cranium. To je ale jen základ. Tím jen rozpustíme ložiska, ale je třeba ještě čistit další volné toxiny , které se zde mohou nacházet. Vybíráme z preparátů MindDren,  EviDren, PEESDren, Antivex, Mikrotox, Virtox, Spirobor, Zooinf, Metabex, Emoce, Streson...atd atd...

Pokud tedy dojde k poruše této části mozku a tím ke zmatku imunitního systému z důvodu zanesením toxiny, vzniká tak alergie, atopie, autoimunita apod. Pokud se tedy chceme alergie zbavit, musíme se dostat do oblasti Lobus parietalis, buď vytestovat na přístroji konkrétní zátěže a nebo předpokládat podle zkušeností jaké by to mohly být a tam pracovat. Proto není možné dát universální návod na detoxikaci a není možné dát jeden preparát, protože každý člověk je unikátní svými zátežemi. Každý jich má jiné množství, každý je jinak uvolňuje. U někoho má psychika tak silný vliv, že je třeba nejdříve odblokovat několika preparáty tu, aby vůbec k uvolňování toxinů mohlo pak dojít, u někoho stačí jeden a soustředíme se spíše na chronické infekce, viry, nebo třeba metabolity. Hlavní roli ale bude hrát náš největší soupeř na zemi a to mikroorganismy....V Lobus parietalis je tedy v případě alergie umístěn program, který řídí tuto reakci. Jeho poškozením, asi tak jako když program v počítači poškodí vir, vznikne tento zmatek a nesprávná reakce imunitního systému. Tento program je třeba opravit, odvirovat a pak zapsat a nainstalovat program nový. Stejně jako počítač je denně napadán tisíci počítačovými viry, tak i náš mozek a vůbec organismus, je denně napadán tisíci a miliony mikroorganismů, alergenů, bílkovin atd...Vyhnout se jim na základě pylového zpravodajství je nesmysl. Nemůžete skákat mezi pylovými zrnky cestou do práce či děti cestou do škol a školek. Není možné čističkami vzduchu vyčistit vzduch dokonale. A alergická porucha se časem stejně rozrůstá o další a další alergeny. Žít v takovém stresu, jaký nám připraví ranní pylové zpravodajství a nebo výrobci čističek vzduchu, či reklamy kde hlavní roli hraní nebezpečné stromy, květiny apod, které nám bez užívání antihistaminik připraví na procházce krušné chvilky v podobě oteklých očí, astmatických záchvatů a pořádné rými je jen další příčinou zhoršování funkce Lobus parietalis.

Jak tedy z toho ven ?

Úprava střevního prostředí, střevní mikroflory je první a základní úvod k  odstraňování a vyléčení alergie, protože střevní toxiny, které vznikají při trávení a pokud trvá střevní dysbioza, narušují funkci nervového systému jako celku a také funkci imunitního systému. Při léčení alergie se dále musíme věnovat především již zmíněnému mozkovému laloku Lobus parietalis. Toto místo bude atakováno především mikroorganismy. Tyto mikroorganismy se mohou vyskytovat ve dvou formách. Mikroorganismy, aby se mohly rozmnožovat se musí dostat do lidského organismu. Proti tomu by měl zasáhnout náš imunitní systém a měl by vlastně každý nežádoucí mikroorganismus zlikvidovat. Často tomu tak není. Za prvé právě kvůli střevní dysbioze a za druhé proto, že mikroorganismy mají různé finty jak imunitní systém oklamat a stát se pro něj neviditelnými. Jeden z těch způsobů jak si z lidského organismu udělat dobré místo ke svému rozmnožování, je oslabit imunitní systém svými toxiny tak, aby pak nebyl schopen likvidovat nájezdy dalších mikroorganismů. K této likvidaci a řízení slouží právě ta část mozku o které tu hovoříme. Mikroorganismy se do této části mozku snaží proniknout a pronikají a tam se mohou skrývat ve dvou formách. Jedna ta forma se nazývá mikrobiální ložisko. Toto je komplikovaná forma, protože mikroorganismy jsou obaleny pro imunitní systém v neprostupném pouzdře tvořeném většinou z hlenu, případně jiného neprostupného materiálu. Stejně tak je toto ložisko neprostupné i pro další látky, jako třeba antibiotika, nebo další léky. Proto jsou tímto způsobem nezničitelní. Pokud se chceme těchto ložisek, jejichž nebezpečí tkví především v produkci toxických látek zbavit, musíme umět tato ložiska nějak rozbít. Rozbít ono pouzdro, onen neprostupný obal a dostat se tak dovnitř ložiska k již nechráněným mikroorganismům. Klasická medicína toto nedokáže. Detoxikační medicína k tomu musí použít určitý postup a proto musíme použít vždycky několik preparátů, protože každý z těchto preparátů má nějakou funkci v rozbití určitého ložiska. Druhá forma existence mikroorganismů jsou pak chronické infekce, které mohou být jak v podobě celých mikroorganismů tak i jejich fragmentů, to znamená úlomků, které jsou nadále nositelem DNA toho původního mikroorganismu, tedy té genetické informace, která je v případě mikroorganismu velmi jednoduchá a může být přenášena právě i úlomky těchto původních mikroorganismů. Právě tyto zátěže je třeba z mozku odstranit tak, aby onen zmíněný program v mozku mohl opět správně fungovat,  jak bylo původně geneticky správně naprogramováno a jak to stvořila příroda či možná někdo jiný. Tak, aby nás tato funkce dobře chránila před nebezpečím cizorodých bílkovin, které do nás vnikají stravou, vdechováním pylu, různých bílkovinových nečistot atd...

V případě mikrobiálního ložiska budeme postupovat následujícím způsobem. Začneme preparátem Supertox. To je univerzální preparát pro celý organismus, který odstraňuje a uvolňuje toxiny z kterékoliv tkáně našeho organismu. Celostní medicína, se kterou pracujeme, se snaží vyhnout preparátům, které by fungovaly jen zcela specificky a proto pracujeme s preparáty, které svým působením ovlivní celý organismus. Proto jsou některé použité preparáty stejné u různých indikací a problémů. Je to právě proto, že čím je dokonalejší preparát a čím větší část organismu dokáže zasáhnout tím lépe působí. Dalším takto universálním preparátem používaným u všech zdravotních problémů je preparát NoDegen. Ten působí na rozbití emocionálního obalu mikrobiálního ložiska. Jedná se o takzvanou psychocystu. Jakousi emocionální ochranu, kterou si ložisko vytvoří a bez rozbití této emocionální ochrany není možné, aby se organismus takto zapouzdřených mikrobů zbavil. Třetím preparátem bude preparát Cranium. Tento preparát nemá tak universální působení, není tak dokonalý jako předchozí 2 a je více specifický. Přesto se bez jeho působení nemůže detoxikace většiny poruch obejít. Tento preparát působí na určitou oblast mozku, na takzvaný velký mozek. V případě alergií ho potřebujeme k rozbití ložisek v Lobus parietalis, ale jeho působení je samozřejmě i na jiné mozkové laloky a zasahuje tedy více oblastí než jen léčbu alergie. Jak jsme si řekli, v lalocích velkého mozku je uloženo celé působení imunitního systému, atopie, autoimunita, alergie atd...Všechny preparáty se berou současně buď ústy 2x denně 10 kapek na umělou lžičku či rovnou do úst, nebo se například u dětí či predisponovaných dospělých mažou na kůži bříška či předloktí a to 2x denně 5 kapek u dětí a 2x denně 10 kapek u dospělých.  Aplikace přes kůži je stejně účinná jako podání per os. Důležité u všech preparátů Joalis je, že jsou to preparáty, které po vybrání jedné lahvičky působí po mnoho let, někdy i po celý život. Nejde tedy o preparáty, které bychom musela brát opakovaně jak jsme tomu zvyklí u klasické medicíny, která léčí příznaky a ne příčiny. To je častým omylem klientů, kteří si myslí, že neustálým opakováním jednoho preparátu na nějaký svůj problém, tento problém vyřeší. Takto to není a pokud není problém stále vyřešen, je třeba hledat další příčiny a toxiny aby se dosáhlo trvalého úspěchu. Ani detoxikace zatím ale není všemocná a má své limity. Bohužel. :)

V Lobus parietalis ale nemusí být mikrobiální ložisko, ale může to být druhá forma života mikroorganismů a to chronická infekce. I v tomto případě využijeme universální preparáty, které řeší takové mikroorganismy, které se vyskytují často v nervovém systému. Ne všechny mikroorganismy jsou specializované k napádání nervového systému. Znovu půjde o preparát Supertox, k tomu přidáme preparát Spirobor odstraňující Borelie a preparát Zooinf obsahující především iformaci k detoxikaci bakterií Bartonella a Ehrlichia často doprovázející nákazu Boreliemi a Antivex zaměřený na viry. Samozřejmě existuje ještě mnoho dalších mikroorganismů, ale ty se obvykle nenachází v nervovém systému. Ovšem vyjímky mohou být a pak je na místě hledat dále a podat příslušné preparáty. V úvahu připadá také preparát MindDren, který je zase universálním preparátem a zbavuje organismus zátěže anorganickými látkami. Mezi ně počítáme hlavně těžké kovy jako třeba rtuť, hliník, olovo, kadmium a další kovy. Tyto kovy se také mohou stát toxinem, který narušuje správný program v mozku a tedy i imunitního systému. Tato kůra je první z možností. Zda je potřeba druhá záleží na individuální zátěži každého jedince. Jejím podáním ale nic nezkazíte. Aby vše nebylo tak jednoduché, tak protože víme, že alergie se nejčastěji projevuje v dýchacím ústrojí a dýchací ústrojí je podle tradiční čínské medicíny úzce spojeno s kůží , dáváme alergické projevy na kůži do souvislosti s dýchacím ústrojím. Také střevo, které je rovněž také spojeno s dýchacím ústrojím dáváme tak do souvislosti s alergiemi a alergie se na něm často projevují, takže vznikne vlastně taková triáda staročínské medicíny-dýchací ústrojí, střevo, kůže, která bývá nejčastějším cílem alergických reakcí. Často je tedy třeba zasáhnout i do těchto cílových orgánů a odstranit mikrobiální zátěže, které se vyskytly v těchto cílových orgánech. Zde je detoxikace poměrně jednoduchá. pro ložiska v dýchacím ústrojí RespiDren, ve střevě ColiDren, v kůži CutiDren.  Pro chronické infekce v těchto orgánech jsme už využili předchozí preparáty Spirobor, Supertox, Antivex, Zooinf, MindDren. Nemusíme je tedy již opakovat, protože jejich působení je universální na všechny chronické, tedy volné nezaložiskované infekce kdekoliv v organismu. Doplnit preparáty na ložiska tak můžeme pouze preparátem, který je zaměřen na bakteriální zátěže jako jsou různé druhy koků, bacilů, bakterií, chlamydií atd. a to preparát NoBac. Samozřejmě stále trvá, že každé detoxikaci u ekzému, alergie a jiných poruchách imunity, by měla předcházet detoxikace k vyladění a kontrole střevního prostředí, střevní symbiozy. I tato detoxikace se používá většinou pouze jednou. Nemusíme ke každému zdravotnímu problému, který budeme řešit vždy znovu a znovu dávat nejdříve balíček na střevní symbiozu. Jak jsme si již řekli, účinek preparátů trvá několik let, někdy i celý život. Zopakujeme tedy někdy v budoucnu, hlavně v případě, že problém není dořešen ani po podání dalších preparátů a složení původních se třeba vývojem změnilo, zlepšilo a zdokonalilo.

Někdy je ovšem situace ještě komplikovaná tím, že v nervovém systému se setkáme ještě s jedním druhem zátěže . Nervový systém se skládá z  buněk, takzvaných neuronů a gliových buněk. Celý tento systém je tedy takto velmi jednoduchý. Obsahuje jen 2 typy buněk. Nervové buňky jsou celkem známé a prozkoumané, ale o těchto gliových buňkách, kterých je přitom v nervovém systému o hodně více než neuronů, slyšel málokdo. Gliové buňky zabezpečují neuronům určitý servis, určitou výživu, odvádějí jejich odpadní látky. Zatímco nervové buňky typu neuron se detoxikují výše zmíněnými přípravky, tak na gliové buňky musíme použít jiný přípravek. U některých typů alergií může být detoxikace o něco obtížnější. Těch případů není mnoho, ale jsou. Pokud o tom ovšem nebudeme vědět, nedosáhneme výše zmíněnými preparáty potřebného výsledku. Gliové buňky tedy budeme čistit preparáty NoDegen, Mezeg a určitě neuděláme chybu když přidáme MindDren a NonGrata universální preparát k odstranění nežádoucích bílkovin, které se nachytaly do tkání. Vznikají nejen díky mikroorganisům, ale také například díky očkování, protože při očkování se používá antigen a to je také jedna ze součástí preparátu NonGrata. Organismus  se k těmto bílkovinám už nikdy zpětně nevrací pokud je nedokázal imunitní systém odstranit hned při vstupu do organismu a tím, že se drží ve tkáních, tělo na ně opakovaně alergicky reaguje a vytváří se tak na sliznicích chronický zánět.

Když tedy sestavíme kůry ze všech těchto preparátů tak, aby jsme každý vybrali jen 1x, vzniknou asi 4 kůry. Neznamená to, že každý musí projít všemi těmito kůrami, protože to závisí na individuálních zátěžích každého jedince, ale nemáme li k dispozici poradce, je lepší aplikovat všechny tyto kůry.  Nehledě na to, že uvedené preparáty jsou celostní, většinou universální a mají vliv i na další zdravotní potíže než jen alergie. Pracujeme tak s jinými i potencionálními problémy, které by nás mohly potkat v budoucnu. Tím působíme skutečně preventivně. Tato práce s imunitou se nám velice vyplatí, protože správně fungující imunita je schopna nás bránit před vlivem životního prostředí, před nebezpečím které na nás číhá v podobě různých mikroorganismů i před rakovinou.

 

Koupit jednotlivé soubory můžete při kliknutí na odkazy níže

Detoxikační balíček Alergie sada č.1

Detoxikační balíček Alergie sada č.2

Detoxikační balíček Alergie sada č.3

Detoxikační balíček Alergie sada č.4

ActivCol-probiotika

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.