Hormony a jejich vliv na psychiku

hormony a jejich vliv na psychiku
 
Co je to?
Někteří se na to těší, jiní se toho bojí. Řeč je o klimakteriu neboli – jak Češi krásně říkají –o přechodu. Také v ostatních jazycích se vždy v tomto slově hovoří o změně. Při slově klimakterium se nám vybaví především změny v ženském organismu. Již při narození má žena ve vaječnících určitý počet vajíček, která mohou být uvolněna. Jsou jich miliony
Hormonální hra
V průběhu života vajíčka zanikají vlivem ovulace, ale i z jiných důvodů. Již kolem pětatřicátého roku života ženy jich není ve vaječnících ani polovina a postupně jsou využita, anebo zničena všechna. Tím končí produkční období ženy, tedy období, kdy je schopna se rozmnožovat a stát se matkou. Protože se příroda nemůže spolehnout jen na to, že žena neotěhotní i později, že nějaké vajíčko ve vaječnících
nezůstane, postará se o to, aby ustal hormonální cyklus, který je nutný právě k reprodukci. Ve hře přitom nejsou pouze hormony obecně známé, jako jsou estrogeny a gestageny, ale i další hormony, například luteinizační nebo folikulární hormon. Všechny tyto hormony jsou k celému cyklu nutně potřebné.
Ke klimakteriu dochází v době, kdy je organismus ženy již v takovém stavu, že neskýtá záruku porodit zdravé dítě a žena také často není schopna se dostatečně dlouho o dítě starat tak, aby jej dochovala do věku, kdy se o sebe dokáže postarat samo. A to bývá velice dlouhá doba, zřídka můžeme hovořit o patnácti, velice čas-to spíše o dvaceti letech. V ženském mozku se spustí program, který je geneticky ovládán, a dojde k zániku stimulace vaječníkových hormonů přes osu hypotalamus–hypofýza. Klimakterium se u žen objevuje obvykle mezi padesátým druhým až padesátým osmým rokem věku.
Proč ženy trpí?
Klimakterium bývá doprovázeno některými problémy. Často se hovoří o fyziologických problémech. Ženy berou s trpělivostí jim vlastní různé návaly, změny psychiky, zvýšenou plačtivost, sníženou mentální výkonnost a někdy i deprese jako zákonité. Na základě zkušeností však tvrdím, že to-mu tak není a že tyto projevy jsou vždy patologické. Přechod, probíhá-li naprosto fyziologicky, bývá bez doprovodných příznaků, nepočítáme-li jisté psychické změny, které samozřejmě žena pociťuje už
Na základě své hlavní úlohy v životě, tedy úlohy zajistit reprodukci lidstva. Protože hypotalamus je zároveň orgán, který ovládá vegetativní nervový systém, velmi často se tyto hormonální změny spojí i se změnami v tomto systému. To jsou právě ony návaly horka, pocení, zčervenání a jiné vegetativní symptomy. Hypotalamus je ve vazbě na limbický systém, proto může klimakterium doprovázet i změna psychiky s nástupem úzkostí nebo depresí. Jde však o projev jisté patologie a pro nás především o projev toxického zatížení v hypotalamu a vegetativním nervovém systému, hombencefalonu, eventuálně v mezencefalonu a diencefalonu.
Těmto průvodním příznakům, které mohou být velice silné a obtěžující, někdy dokonce na přechodnou dobu devastující sociální i emocionální život, můžeme velmi úspěšně čelit detoxikací. Především si vší-máme funkce hypotalamu. Hypotalamus je orgán, ve kterém se mohou vyskytovat
různé toxiny, protože oproti dalším částem mozku není hypotalamus nikdy kryt hematoencefalickou bariérou*, která zabraňuje průniku některých toxinů do mozku. Hypotalamus je v tomto směru obnažený, a tudíž může velmi často a snadno dojít k průniku toxinů. Představme si hypotalamus jako velmi výkonný počítač. Pronikne-li do součástek počítače toxin, znamená to jistou poruchu programu.
Detoxikace při klimakteriu
Hypotalamus má různé funkce a tyto funkce podléhají energetickému vlivu různých orgánů. Nemůžeme tedy jednoznačně říci, že hypotalamus spadá pod okruh jater, sleziny či ledvin. Je zapotřebí pomocí EAV změřit mateřský orgán. Nejčastěji spadá k okruhu jater, vyloučené však nejsou ani jiné varianty. Preparát Hypotal spolu s preparátem pro mateřský orgán odstraní eventuální ložiska. Hypotalamus je často zatížen toxickými kovy. Zde pravidelně využíváme kombinace preparátů MindDren a Antimetal. Tato kombinace je velmi úspěšná. Hypotalamu se nevyhýbají ani organické toxiny, se kterými bojujeme preparátem EviDren. Celá situace se ještě více komplikuje, jde-li o metabolickou poruchu. Zvláště gluten bude mít za následek poruchy tohoto systému. Tady už musíme rozvinout škálu detoxikace šířeji a využít preparát Cortex Metabol,  Metabex, eventuálně Gli-Glu. Metabolické poruchy bývají relativně časté a jsou příčinou silných klimakterických problémů.
Mnoho lidí si myslí, že musí zapojit do detoxikace při menopauze i vaječníky, ale ty v příznacích klimakteria nehrají žádnou významnou úlohu. Ženský organismus se neocitne zcela bez hormonů, například nadledvinky produkují dále určitou dávku ženských hormonů.
Změnami prochází ale celý systém řízení pohlavních hormonů, a to je podstatné. Nezapomeneme nikdy na preparát Cranium, protože do klimakteria bývají zapojeny kromě hypotalamu i ostatní mozkové struktury, jak jsem již uváděl. Rovněž zde je těžké určit, s čím je nutné preparát Cranium spojit. Tento preparát totiž nemůže stát o samotě, ale je třeba jej spojovat s mateřským orgánem. Také tady přichází v úvahu celá škála orgánů.
Syntetické hormony  
Podstatné pro nás je to, že problémy, ať už psychického rázu, vegetativního rázu či z jiné oblasti, nepokládáme při klimakteriu za fyziologické. Držíme se představy, že klimakterium má proběhnout bez výrazných obtíží. Je třeba se soustředit hlavně na psychickou adaptaci ženy na novou roli. Tu ale obvykle zvládnou ženy samy, bývají na ni po generace připravovány svými matkami. My jim detoxikací můžeme pomoci v tom, aby je klimakterium neobtěžovalo, nekazilo jim řadu let jejich života a především aby je jejich situace nedonutila k tomu brát syntetické hormony, které mají klimakterium oddálit nebo zmírnit. Tato hormonální léčba je jak logickou chybou, tak především chybou zdravotní a nepřináší ženám kromě jakéhosi falešného účinku žádné pozitivum.
Existuje mužský přechod?
Hovoříme-li o mužském klimakteriu, pak se názory výrazně liší. Samotná medicína žádné klimakterium u mužů neuznává, protože nedochází k prudkému poklesu produkce hormonů. Mužské pohlavní hormony jsou produkovány až do smrti. Jejich množství klesá velice postupně, takže ne-ní výjimkou, že osmdesátiletý muž má normální hladinu mužských hormonů. Pokud hovoříme o klimakteriu, pak jde velmi pravděpodobně spíše o změny v psychice muže. Množství hormonů pozvolna klesá, muž ztrácí sexuální agresivitu a nastupuje spíše hypochondrické ladění. Takový muž
se může stát zdravotně přecitlivělým, úzkostnějším a může mít určitou dobu mentální problémy. Jde však zcela jistě jen o určitý proces stárnutí, ztrátu určitých mužských vlastností. Tato změna je však
přirozená a pozvolná. Nemůžeme tedy mluvit o mužském klimakteriu a detoxikaci, protože v tomto smyslu nelze cíleně zasáhnout žádné toxiny ani orgány. Můžeme využít pouze obecné zásady detoxikace tak, jak je všichni známe.
Úskalí klimakteria
 Hormonální změny v životě ženy jsou nevyhnutelné a velmi mnoho mých klientek přichází s prosbou, zda bych je zbavil nepříjemných průvodních jevů. Někdy mohou být tyto průvodní jevy velmi dramatické. Například mzdová účetní v klimakteriu nebyla schopna vykonávat svou práci, protože ztratila veškerou jistotu. U jiné ženy se klimakterium projevilo tak, že přestala vařit, protože měla pocit, že to neumí a že to zcela zapomněla. Jsou to spíše příznaky deprese, při které jsou takové životní postoje běžné. Jiné ženy se stydí za červenání nebo svou práci, spánek ruší nepříjemné návaly,…
Některým ženám se v tomto období objeví bolesti nebo dysregulace celého organismu a nemoci, o kterých předtím nevěděli I v tomto případě to dávají většinou za vinu klimakteriu. Samozřejmě. Ženský organismus je totiž hormony velmi výraz-ně chráněný před různými nemocemi, na-příklad před aterosklerózou, ale i jinými zdravotními problémy. Jakmile tato ochrana v období klimakteria oslabuje, dostává se žena v tomto směru na úroveň nechráněných mužů, a objevují se tedy i skryté
nemoci, které byly dosud hormony drženy na uzdě. Tyto věci však nemůžeme nazývat klimakteriem. Mohou s ním pouze časově souviset. Proto bude toto období ženy vždy poněkud složitější a my v detoxikaci budeme snad jediní, kteří mohou ženám v tomto období zcela fyziologicky pomoci a být velice prospěšní.
 
 
MUDr. Josef Jonáš
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.