Muž a Žena

orgány čínského pentagramu
Mužské a ženské pohlavní orgány
Muž a žena – jak by si ti dva mohli rozumět?
Vždyť oba chtějí něco úplně jiného: muž ženu a žena muže.“
Staročínská filozofie vycházela z předpokladu, že v přírodě existují dva protikladné principy – jin a jang. Princip jin představuje prvek jemný, něžný, ženský, zatímco v principu jang se schovává tvrdý a hrubší element mužský.
Bez těchto dvou protipólů (plusu a minusu) by v přírodě neexistoval žádný pohyb. Žena je symbolické minus (ať dámy prominou), pasivní element, který reprezentuje alchymistické prvky země a voda, zatímco muž je symbolické plus a element aktivní, představující alchymistické prvky vzduch a oheň.
Mužské a ženské elementy se vzájemně přitahují a zároveň mezi nimi vzniká napětí, bez kterého by neexistoval proces plození nového života. Sexualitu zařazujeme do okruhu jater. Jaterní buňka reprezentuje proces tvoření: je neuvěřitelně promyšlenou továrnou na součástky, geneticky dané proteiny. Bez tohoto procesu by v organismu neexistovala výměna starého za nové, tedy regenerace. K okruhu jater zařazujeme také všechny emoce, které jsou spojeny se zpracováním zrakové (chcete-li obrazové) informace. Mezi ně patří zejména závist, nenávist, ješitnost, egocentrismus, narcismus, voyerismus, kritičnost, ale i pocit studu. Pocity studu jsou spojovány mj. s lidskou nahotou, proto je zvykem ve společnosti zakrývat partie, kterými se mužské a ženské tělo liší. Rozdíly, které jsou na svlečeném těle vidět, jsou následující: u ženy klitoris, stydké pysky, pochva a prsa, u muže je to šourek a penis. Všechny tyto orgány patří do okruhu orgánů jater. Pohlavní orgány, které vidět nejsou, patří ale do okruhu ledvin. Jedná se u ženy o dělohu, děložní čípek, vaječníky a vejcovody, u muže o prostatu, varlata, nadvarlata, chámovod a semenný váček. U muže přitom převažuje jaterní okruh, u ženy ledvinný. Po zavedení ztopořeného penisu muže do vaginy ženy a dosažením mužovy ejakulace dochází k výsevu ejakulátu do prostoru vaginy. Tento proces je řízen podněty vegetativního nervového systému vycházejícími z oblasti lumbálních obratlů. Ejakulát má objem zhruba 3 ml a obsahuje asi 300–400 milionů spermií. Pokud počet spermií v ejakulátu klesne pod 100 milionů, může mít muž problémy s plodností; klesne-li pod 20 milionů, je prakticky neplodný.
Připomeňme, že vlivem kouření se může toxický kov kadmium usazovat ve varlatech, a tím může negativně ovlivňovat počet spermií. Pokud má dojít ke vzniku nového života, musí spermie projít cestu z pochvy přes děložní hrdlo do dělohy a vejcovodu, kde dochází k oplození zralého vajíčka uvolněného z vaječníku. Spermie využívají ke svému pohybu bičík, v jehož struktuře jsou přítomny geneticky naprogramované proteinové „motory“kinesiny, které zajišťují pohyb bičíku, a tedy celkový pohyb spermie. Z obrovského počtu spermií obsažených v ejakulátu oplodní vajíčko pouze jedna jediná. Ostatní spermie „pracují“ pro tuto jedinou spermii tím, že produkují enzymy, které dokážou jednak rozrušovat hlenové zátky dělohy a jednak pomáhat „vítězné“ spermii k proniknutí přes povrch vajíčka. Ihned po vniknutí spermie do vajíčka dochází k prudkému dělení splynutých buněk a ke vzniku lidského embrya. Mužova spermie i ženino vajíčko obsahují po jedné sadě 23 chromozomů. 22 chromozomů je u muže i ženy totožných, 23. chromozom je buď X, nebo Y.
 Právě kombinace těchto chromozomů určuje, zda dítě bude chlapec nebo dívka. Žena předává vždy pouze chromozom X, je tedy na mužově spermii, zda bude embryo XY – chlapec, nebo XX – dívka.
Chromozomy jsou svinutá klubka DNA, na kterých jsou jako poselství dávných předků zaznamenány zkušenosti, jak se má co v organismu vyrábět. Jsou zde zapsány informace včetně chyb (mutací) nebo „jenom“ mírných nedostatků (polymorfismů), které nám byly předány otcem a matkou. Skutečnost, že jsou chromozomy v páru, je výhodou, protože správný zápis na matčině chromozomu může vyrušit špatný zápis na mužově chromozomu a opačně. Toto se týká všech prvních 22 párů chromozomů. U 23. páru chromozomů nastává zvláštní situace. Muž má vzhledem k ženě jaksi „cosi navíc“ v podobě proteinů zakódovaných na chromozomu Y. To ale znamená, že je daleko zranitelnější, pokud jde o chyby nebo polymorfismy v proteinech, které se zapisují na chromozomu X. Absence druhého chromozomu X totiž způsobuje, že případná chyba nemůže být eliminována. Doplňme ještě, že genové součástky (proteiny) se syntetizují z obou párů chromozomů současně (pokud zrovna nedojde k epigenetické změně, kterou si můžeme představit jako přilepení žvýkačky na schodišťový vypínač; odborně se jí říká metylace cytosinu na DNA). Množství takto syntetizovaných proteinů určuje pohlavní vývoj dítěte, mužské a ženské rysy formující se v období dospívání a v neposlední řadě také mužskou a ženskou psychiku.
Jako názorný příklad nám může posloužit tzv. Klinefelterův syndrom. Jedná se o genetickou chybu postihující některé muže (odhaduje se výskyt u jednoho z tisíce narozených chlapců). U takto postižených mužů je poslední pár chromozomů chybně doplněn o další ženský chromozom X, a místo 23. páru (XY) jsou tedy chromozomy tři (v podobě XXY). Tím je z chromozomů X syntetizován větší počet proteinů, takže pak mají tito muži ženské rysy (širokou pánev, úzký hrudník a jemné rysy obličeje) a bývají většinou neplodní. Na tuto poruchu se často přichází až v dospělosti, když muž začne pátrat po původu své neplodnosti. Z výše uvedeného vyplývá, že ženy mají (oproti mužům) lepší ty vlastnosti, které jsou kódovány na chromozomu X. Mají například lepší barevné cítění. Je to způsobeno tím, že čidla (tyčinky neboli opsiny) na červenou a zelenou barvu, nacházející se v prostoru sítnice oka, jsou zakódována právě na chromozomu X; ženy tedy mají těchto tyčinek víc. (Pro úplnost: existuje ještě tyčinka na modrou barvu, která je zapsána na chromozomu 7, a proto zde není zásadní rozdíl mezi mužem a ženou. Dojem barvy se skládá pouze z kombinace těchto tří barevných složek.) Barvoslepostí na zelenou nebo červenou barvu proto trpí především chlapci. Tato vada se dědí po matce, která barvu vidí hůř kvůli mutaci v genu, ale chyba je u ní z velké části vykompenzována druhým chromozomem X. Ženy mají také lepší periferní vidění. To se projeví např. v tom, že žena snáze najde předměty rozmístěné v prostoru. Všimli jste si někdy, že pro muže jsou „neviditelné“ všechny potraviny v lednici, které nejsou umístěny ve výši jeho očí? Ze stejného důvodu také bourají muži auta více na bocích, zatímco ženy spíše vepředu a vzadu (protože zase nedokážou odhadnout prostor na parkování).
Pro detoxikaci pohlavních orgánů jak u muže, tak u ženy použijeme:
 Joalis UrinoHelp  Joalis UrinoDren  Joalis LiverHelp  Joalis LiverDren
U muže speciálně:
Joalis TesteDren Joalis ProstaHelp  Joalis ProstaDren Joalis Antimetal   Joalis Antimetal Cd
U ženy speciálně:
Joalis GynoDren  Joalis MenoHelp Joalis Fluorex  Joalis Candid   JoalisIonyx
Čakra I (na detoxikaci kostrče – zvláště doporučujeme jako pomoc při řešení ženské neplodnosti)
Na okraj:
 Pro normální průběh tvorby spermií je nutná přesná regulace teploty ve varleti. Spermie dozrávají pouze při teplotě asi o čtyři °C nižší, než je teplota v břišní dutině.  V kůře vaječníků ženy jsou již při narození uložena nezralá vajíčka. Při narození je to asi 700 000 vajíček, do začátku puberty se jejich počet sníží až na 100 000. Každé z těchto vajíček by mohlo v plodném období ženy dozrát, ale ve skutečnosti jich dozraje pouze 400–500.
 Dojde-li k oplození vajíčka ve vejcovodu, vajíčko se ještě ve vejcovodu začne dělit. Do dělohy přichází zárodek již ve formě několika desítek buněk. Není-li vajíčko ve vejcovodu oplozeno, zaniká a je vstřebáno buď sliznicí vejcovodu, nebo dělohy.  Podle posledních výzkumů existuje za určitých okolností i u člověka tzv. provokovaná ovulace. Znamená to, že např. při silném pohlavním vzrušení dojde k náhlému uvolnění nejzralejšího vajíčka z folikulu s možností následného oplodnění.
Zdroj: Ing. Vladimír Jelínek
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.