Psychika a detoxikace-fobie

Psychika a detoxikace
Fobie
Psychiatrický slovník rozeznává dva stavy, které jsou si velmi podobné a to úzkost a strach. Úzkost se v odborné nomenklatuře označuje jako anxieta a strach jako fobie. Nejde o přirozené úzkosti a strachy. Ty jsou pro lidský život nezbytné-bez nich by člověk brzy vyhynul, neboť jeho pud sebezáchovy by neměl emocionální oporu. Přirozený strach a úzkost jsou mozkem v přiměřené míře zajišťovány. Mají tedy v mozku svá centra, která je nepřetržitě vytváří a udržují, ovšem v těchto centrech může dojít k poruše a vzniku patologické úzkosti a strachu-anxiety a fobie. 
Fobie se mohou týkat nejrůznějších předmětů a situací. Aby bylo zřejmé, čeho se týkají, přidává se ke slovu fobie ještě její předmět, a to obvykle v řecké nebo latinské podobě.
Kromě fobie z konkrétní situace nebo předmětů se setkáváme i se sociální fobií, tedy strachem ze situací, v nichž se vyskytují jiní lidé a musí tedy dojít k sociální interakci. V tomto případě není postižený člověk pro své symptomy sociálních kontaktů schopen. Velmi specifickou a poměrně častou fobií je fotofobie, čili strach ze strachu. Přirozeně je strach velmi nepříjemnou emocí, někdy i zničující, a proto, máme všichni strach ze strachu. Nabude -li , tento strach patologických forem, začínáme se bát nepřetržitě čehokoliv a kdykoliv, protože nás provází nepřetržitý strach ze situace, která by mohla strach vyvolat.
Ačkoliv se pojem fobie tříští do mnoha variant a druhů, tak podstata fobie je jedna-jde o úzkost, která nabývá konkrétního, velmi často archetypálního obsahu-ostré nože, hadi, pavouci, muži či ženy, některá mytická zvířata. Někdy se zaměření fobií vysvětluje psychickými zážitky z nitroděložního nebo poporodního období-např.klaustrofobie, kde se uzavřený prostor připodobňuje k porodním cestám-jindy má fobie sociální význam a někdy se smysl fobie obtížně hledá nebo není možné vůbec ho najít. Pochopitelně, že psychoanalýza hledala význam fobií a fobická neuróza se zdála být velmi vhodným obrazem k psychoanalýze. Výsledky psychoanalytiků však nebyly v tomto směru nijak zvlášť úspěšné.
V současné psychiatrii se fobie léčí antidepresivy a anxiolytiky, tedy léky proti depresím a úzkosti, někdy i malými dávkami neuroleptik, což jsou léky proti psychózám, které v malé dávce působí proti úzkosti a neurotickým symptomům.  Nutno říci, že léčba je obvykle neúspěšná a jen snižuje mučivé důsledky strachů, zvláště těch, které člověka doprovází nepřetržitě a nesouvisí jen s výjimečnými situacemi nebo předměty. Některým strachům se člověk může vyhnout např. tím, že se vyhýbá výškám nebo některým zvířatům, jiným strachům uniknout nelze, např. strachům z infekcí z rakoviny, z lidí apod.
Pro detoxikaci je centrem fobií mezencephalon, a tudíž zájem se bude upínat především k této části mozku. Diencephalon, mezimozek, je při detoxikaci využíván pro odstranění depresí. Telencephalon, tedy přední mozek, je vždy nezbytnou lokalitou při detoxikaci jakýkoliv symptomů, které s mozkem souvisí.
Základním preparátem pro mezencephalon je preparát MINDDREN, zatímco pro diencefalon a telencefalon je to preparát CRANIUM. Odstranění fobií však podáváním těchto dvou preparátů nedosáhneme, neboť fixace toxických zátěží v mozku při těchto chronických chorobách je obrovská.
Na počátku tedy je třeba odstranit zátěž působící přes epigenetické prostředí na deformaci funkce genu, a to nejlépe pomocí preparátů ANTIMETAL-IONYX-DEIMUN AKTIV-ANTICHEMIK-GLI GLU. Druhou ještě podstatnější složkou souboje s fobiemi jsou emoce a chybné psychické programy. Přeloženo do řeči detoxikace se jedná o preparáty EMOCE a NO DEGEN. U těchto dvou preparátů si musíme uvědomit, že jsou v nich uloženy informace, které mohly být sejmuty díky tomu, že lidé s těmito patologickými informacemi navštívili naši laboratoř. To však neznamená, že jsou v nich zachyceny psychické problémy a patologické programy celého světa. Musíme myslet na to, že v nich nemusí být obsažen konkrétní psychický problém, který je vzácnější a vyskytuje se jen minimálně. Proto se tyto preparáty stále doplňují a jejich konečná podoba v tuto chvíli není známa. Je třeba, aby se v určitých časových úsecích tato preparáty opakovaly, protože se doplňují průběžně, a tak se šíře jejich záběru neustále rozrůstá.
Teprve po vyčištění epigenetického prostředí a tehdy, když nám přístroj Salvia neukáže žádnou pozitivní hodnotu, na údaj emoce, podáme preparáty k odstranění ložisek z CNS, tedy MindDren a Cranium.
Mateřskými orgány pro oblast CNS, kde fobie vznikají, jsou srdce a ledviny, tudíž k detoxikaci doprovázíme i preparáty CorDren a UrinoDren. Velmi častou komplikací fobií jsou vegetativní problémy, které lidem  dělají  největší potíže-fobie bývá doprovázena sevřením žaludku, pocením, bušením srdce, průjmy aj. symptomy. Důležitý je proto preparát Vegeton, který rovněž podáváme až po dokončení očisty epigenetického prostředí a emocionální očisty.
Detoxikací jsou fobie dobře řešitelné, postupně vyhasínají a přestávají svého nositele obtěžovat. Mizí nadměrná úzkostnost, která se transformuje do fobických stavů. Pochopitelně, že je třeba klienta upozornit na to, že roli hraje i životní styl, jeho vnímán stresových situací, hodnotový žebříček, citové vztahy a rodinné zázemí, takže psychoterapie a socioterapie má při odstranění fobií své nezastupitelné místo. Nikdy s ní však nezačínáme, protože mozek, který vykazuje tak silnou emocionální zátěž a přítomnost ložisek s podporou toxicky zatížených orgánů nemůže na psychoterapii reagovat.
Psychoterapie je tedy vhodná až tehdy, kdy musíme prázdné místo po rozbitých patologických programech a emocích zaplnit novými smysluplnými a netoxickými programy.
čerpáno z článku: MUDr. Josef Jonáš
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.