Sluneční alergie

Tyto kožní reakce bývají vyvolány právě ultrafialovými paprsky)UV) zářením slunečního spektra. Méně intenzivní slunce příznaky sluneční alergie vyvolává málokdy, takže tito lidé v našem zeměpisném pásmu nebývají postiženi ani při slunečních dnech na horách. Vyhýbají se ovšem opalování. Příčiny těchto změn jsou obdobné, jako jsou jiné příčiny alergických zánětů vyskytujících se na sliznicích. Sliznice, která je vystavena kontaktu s cizorodou bílkovinou, musí být očištěna a organismus resp. jeho mozek vyšle pokyny k příslušné imunitní reakci vedoucí k odstranění cizorodé bílkoviny. Na místě expozice se shromáždí buňky imunitního systému, které jsou typické pro likvidaci tohoto problému, a tedy i pro vznik zánětu, který takový hojivý proces doprovází. Kromě buněk z řady bílých krvinek se na místě setkání s cizorodou bílkovinou vyskytuje i řada látek, které řadíme do kategorie humorální imunity. Tyto látky jsou produkovány různými buňkami v různých orgánech, mezi tyto buňky patří mastocyty, které volně putují vazivovým systémem. Při sluneční alergii dochází vlivem dráždění ultrafialovou složkou slunečního spektra k uvolnění těchto látek, především histaminu, dochází tedy k nepřiměřené humorální (látkové reakci). Do této nepřiměřené reakce je zapojen mozek. V tomto případě příslušná část mozku své pokyny nevydává v souladu se závažností situace. Pro kožní alergii je typické větší zapojení nervového systému do problému, než je tomu u alergií slizničních. Kožní tkáň je protkána velkým množstvím nervových struktur, především tzv. nervových zakončení, která přenášejí tepelné, dotykové a polohové vjemy, řídí činnost kožních žláz, reaktivitu kožních cévek i celý kožní systém, který je- obrovským hormonálním a imunitním systémem. Právě spojení mezi mozkem a těmito kožními nervovými strukturami nefunguje v případě sluneční alergie tak ideálně, jak bychom očekávali. Z tohoto vyplývá i detoxikace. Toxiny obecně mohou pocházet ze tří skupin: mikrobiální ložiska, anorganické i organické toxiny z našeho okolí a metabolické toxiny.

Všechny tři typy toxinů se mohou zúčastnit porušení činnosti jakékoliv tkáně, příčinu sluneční alergie budeme tedy hledat v přítomnosti těchto tří toxinů. Ložisek v nervovém systému se budeme v případě alergie zbavovat kombinací preparátů LIVERDRENU a CRANIA preparátu odstraňující ložiska z mozku. K tomu musíme použít NEURODREN, odstraňující ložiska z periferního nervového systému a VEGETON pro očištění autonomního nervového systému. Takovou kombinaci v ANALERGU, jakožto komplexním protialergickém preparátu, nemáme, neboť s ANALERGEM se nepočítá v pro využití v případě sluneční alergie. Můžeme však ANALERG použít jako dílčí preparát, ke kterému musíme vždy další prostředky přidat. Těmi dalšími budeNEURODREN, VEGETON  CUTIDREN. Může však nastat situace, která je z hlediska detoxikace komplikovanější. Toxin produkovaný vzdálenými orgány může natolik iritovat nervový systém kůže, že ten bude reagovat na intenzivní stimulaci ultrafialovým zářením. Máme na mysli toxin, který, je obvykle produkován ložisky ze střeva, z lymfatického systému a z jiných orgánů. V tomto případ bychom museli místo produkce tohoto toxinu vyměřit testováním přístrojem SALVIA a příslušný orgán detoxikovat.   Ve většině případů však vystačíme s ANALERGEM , a s preparáty již jmenovanými, a které se týkají periferního a autonomního nervového systému. Celou detoxikaci pojistíme CUTIDRENEM, protože víme, že alergická reakce vzniká jen v tom orgánu, ve kterém se nachází ložisko, jež svými toxiny poškozuje fyziologickou funkci příslušné tkáně.
Sluneční alergie patří mezi zdravotní problémy, pro které neexistuje jiné medicínské řešení, než detoxikace. Detoxikací však dosáhneme 100% úspěchu a dotyčnému postiženému jedinci umožníme rekreovat se bez omezení a nebezpečí kožní reakce na slunce.

Určitá skupina lidí, a není jich právě málo, reaguje na intenzivní sluneční osvit výskytem tzv. exantému. Tedy vyrážky, či změnami na kůži, která vyplňují místa vystavená slunci. Obvykle se tyto kožní reakce vyskytují ve výstřihu, na rukách, krku a obličeji. Tento druh kožních problému se nazývá sluneční alergie. Lidé se před tímto chrání tím, že exponovaní místa si zakrývají, či se slunci vůbec vyhýbají anebo používají oleje s tzv. vysokým UV filtrem.

Sluneční alergie

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.