Ledviny a jejich okruh

Ledviny

Kopie návrhu Kopie návrhu obrázky ke kategoriím (53)

Dobrá kondice ledvin napomáhá dobré kondici imunitního systému v boji proti plísním

Období ZIMA

Prvek VODA

Vyzařování(při správné funkci) OTEVŘENOST,ODVAHA,PLYNUTÍ,PŘIJÍMÁNÍ PŘIROZENÉHO TOKU(BĚHU ŽIVOTA)

Přirozené schopnosti)při vyvážené funkci) FLEXIBILITA,PŘIZPŮSOBIVOST

Přirozené obtíže(při nevyvážené funkci) BRÁNĚNÍ SE ZMĚNÁM,STRACH-ÚZKOST Z PLYNUTÍ ŽIVOTA

Extrémní reakce STRACH,NEJISTOTA,ÚZKOST,ÚSTUP

Svobodné vyjádření(v případě dobré funkce) DOBRODRUŽNÝ,PODNIKAVÝ,PŘIZPŮSOBIVÝ,V NADHLEDU

Schopnosti INTUICE,UVĚDOMĚNÍ,VIDĚNÍ VELKÉHO OBRAZU-SMĚRU,SVÉ ŽIVOTNÍ CESTY

Nedostatky SNADNO SE CÍTÍ OSAMOCENÝ

Tělesné projevy emocí TŘES

Hlas BÁZLIVÝ,KAJÍCNÝ,OMLUVNÝ,STÉNAJÍCÍ

Klima CHLAD

Část dne NOC

Správce KOSTÍ A KLOUBŮ,VLASŮ,SLUCHU

Část obličeje UŠI,OBLAST POD OČIMA

Barva pleti ŠEDAVÁ

Harmonizující potraviny POHANKA,OVES

Prospěšné ovoce ZIMNÍ A SUŠENÉ PLODY

Harmonizující barvy TMAVÉ,STINNÉ,MODRÁ,PURPUROVÁ,ČERNÁ

Doporučení MALÉ VÝZVY,POSTUPNÉ KROKY,POVZBUZENÍ,POCHVALA

 Pod vlivem ledvin jako mateřského orgánu se nacházejí především tyto orgány

Ledviny,močový měchýř,močová trubice,klouby,kosti,zuby,děloha,mícha,prostata,štítná žláza a vaječníky(spolu se slezinovým okruhem)vlasy,chlupy

 

Více se o detoxikaci jednotlivých orgánů můžete dočíst v knize Mudr.Jonáše PRAKTICKÁ DETOXIKACE

 Ledvinová gesta 

Ledvinová gesta vycházejí charakteristicky z dlaní rukou.Člověk,který potřebuje detoxikaci ledvin často vyjadřuje úzkost,strach,obavy právě pomocí rukou.I v případě,že se ekzém a jiné projevy na kůži objevují podél meridiánu ledvin,nebo mezi prsty,budeme myslet na potřebu detoxikovat také ledviny.Nejčastěji používanými gesty,které svědčí pro potřebu jejich detoxikace budou např.sepjaté ruce jako při modlení,nebo podobně sepjaté ruce,ale s prsty propletenými do sebe.Toto gesto často symbolizuje vyjádření nejistoty a obav před zkouškou,novou životní zkušeností apod.Také sepjaté ruce,které vzadu podpírají hlavu jsou ledvinovým gestem.Člověk si v této oblasti stimuluje sluchová centra v mozku a ta jsou také součástí ledvinového okruhu.Nateklá spodní víčka jsou dobře viditelným ukazatelem poruchy ledvin,okusování záděrek kolem nehtů na rukou(nehty patří do okruhu jater,tvorba záděrek také do okruhu sleziny)ruce sepjaté a položené na klíně,nebo vložené mezi stehna svědčí pro zimomřivost,úzkost,stažení v oblasti ledvi.Člověk se jakoby choulí do sebe.Podpírání zad v oblasti beder a tím nevědomé podpírání slabých ledvin je postoj člověka,který má v ledvinách toxiny.

Sny

Sny se nejvíce týkají všeho co je spojené s vodou.Zdá se o utopených,o lodích,o plavání ve vodě.Časté  jsou sny kde se objevuje strach a úzkost v různé formě,útěky bez boje,nemožnost se schovat. 

Ledviny považuji za velice důležitý orgán,zatížený v dnešní době nejen špatnou skladbou jídelníčku,ale i velmi výraznými a častými emocemi úzkosti a strachu. Jde především o úzkost spojenou se zajištěním životního standartu,obavami o partnera a děti, ale také o úzkost nevysvětlitelnou z něčeho nepopsatelného,neznámého, iracionálního. Úzkost ze světa asi jen tak nevymizí a provází člověka v každé době. Ve své podstatě jde o strach z běhu života. Z přijetí situací tak jak přicházejí a odcházejí. Pocit,že bychom měli být součástí celku a měli bychom s ním být ve spojení v nás vyvolává obavy, že pokud se něco z našich "jistot"změní-odpadne je to pro nás nebezpečné. Člověk s dobře energeticky vyváženými ledvinami si je vědom, že je součástí celku, ale přitom má dost sil a vnitřní vyrovnanosti, aby se cítil dobře a sebejistě i potom,co jeho "jistoty"zmizí v nenávratnu. Cítí příslušnost ke všemu kolem i když je zcela sám. Být součástí celku se totiž zdaleka nevztahuje pouze na lidi kolem nás, práci, dům, ale na něco mnohem hlubšího a to je potřeba pochopit. Vnímat všechno kolem nás všemi smysly. Je to plynutí životem bez očekávání a obav.

Ledviny symbolizuje voda.Správně fungujícími ledvinami všechno prostě protéká a odchází mimo nás.Málokdo z nás se pak otáčí a zkoumá, co že jsme to po sobě zanechali:).Tak jako voda prostě teče,svou cestu si nevybírá,nezkoumá kudy jít,kudy téct,jen plyne tak jak jí to Země svými břehy umožňuje. Nezastavuje se a neotáčí se, nevrací se zpátky. Někdy je chvilku dravá, chvilku klidná, tak jde cesta než dojde do moře. Když už se někde zastaví, začne se točit stále dokola,většinou už nebývá tak pěkná a čistá, ale kazí se. Zdržuje se příliš dlouho na jednom místě. Nemá se o co očistit, převedeno na člověka - kde sbírat zkušenosti. Ledviny jsou orgán na kterém se velice projevuje emoční nestabilita a pokud se pokusíme navodit si v sobě tu myšlenku,že se nebojím jít dál ať se děje cokoliv, svým ledvinám velice ulehčíme. Ledviny jsou symbolem noci, tmy, zimy, chladu, smrti,ale také vyživují játra, která symbolizují strom a růst, tedy nové začátky, akce, nadšení. Jsou tedy také symbolem něčeho co umožňuje vznik nového. Bez vláhy by strom nerostl. Bez přijetí situace a smíření,se nemůžeme pohnout z místa a začít něco nového. Proto jejich dobrý stav považuji za velice důležitý pro kvalitu života,vyzařování spokojenosti a klidu.

Ledviny jsou ve spojení se všemi okolními orgány pentagramu tak , jako ostatně všechny orgány. V některých situacích se dají dobře vystopovat příčiny jejich poškození emocemi. Jsou tradičně spojeny se srdcem a jeho ohněm,vyživují játra a dávají jim sílu k novým akcím a myšlenkám. Mají silný vztah ke slezině, kterou symbolizuje prvek země. Vztah mezi těmito dvěma orgány vidím také jako velice důležitý. U ledvin jsem se zdržela o něco déle a více. Ale i když jsou předimenzované a většině z nás vydrží celkem slušně fungovat celý život, mít je v kondici vidím jako klíčové i pro vztahy s lidmi a osobní pocit jistoty a sebedůvěry. A také pro chuť jít stále vpřed, protože bolavé klouby, kdy už se nám nechce nikam jít souvisí právě s ledvinami.