Termíny konzultací

V poradně 

-konzultace k detoxikaci dětí i dospělých

-návrh detoxikačních přípravků 

-kontrolu průběhu detoxikace měřením na přístroji SALVIA 

 

Detoxikace může být účinná zejména v případech 

 • nejrůznějších alergických reakcí dětí i dospělých,ekzémů
 • poruch imunity
 • častých nachlazení,bolestí v krku,angín
 • bolestí kloubů
 • migrén a jiných bolestí hlavy
 • vysokého tlaku,poruch žilního systému
 • vysokého cholesterolu
 • poruch funkce štítné žlázy
 • poruch menstruace,funkční neplodnosti,klimakterických obtíží
 • následky prodělaných nákaz boreliemi,chlamydiemi apod.
 • a mnoha dalších jako jsou deprese,emocionální potíže,stres atd. 

 

Termíny konzultací

 Leden - Prosinec 2019 - Centrum Joalis - Křišťanova 20, poblíž metra Flora 

Pátky 9-18 hod        

Leden 11. a 25.1 .                                                       Červenec 12. a 26. 7.

Únor  8. a 22.2.                                                           Srpen  9. a 23. 8.

Březen 8. a 22.3.                                                        Září 6. a 20. 9.

Duben 5. a 19.4.                                                         Říjen 4. a 18. 10.

Květen 3. , 17. a 31. 5.                                               Listopad 1. a 15. a 29.11.

Červen 14. a 28. 6.                                                     Prosinec 13.12

 

 

Leden - Prosinec 2019 - Příroda léčí U Dálnice 356 Senohraby

termíny dle dohody ideálně pátky a víkendy, dle dohody i ostatní dny. V Senohrabech je větší výběr z přípravků včetně čínské medicíny a medicinálních hub, ale stěžejní zůstává i tak práce s Joalis kapkami

 

rezervovat termín konzultace, nebo položit svůj dotaz ohledně sestavení produktů můžete na

obchod@prirodaleci.cz 

a tel.602164307

kde Vám zodpovím i případné dotazy. Preferujte pokud to jde prosím mailovou komunikaci či smsky. Děkuji za pochopení. 

Cena konzultace i se čtyřmi přípravky ( obvyklé množství, může se lišit směrem nahoru i dolů ) je 1800-2000 Kč. Kontroly bývají obvykle 1x za 3-4 měsíce, poté asi 2x do roka jako prevence. Povinnost to ale není..:-)

Konzultace trvá při 1. návštěvě max 1 hodinu, při kontrolách obvykle 1/2 hodiny ) 

 

Co je řízená Vnitřní Očista lidského těla

Tato metoda začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická (holos-celý), zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky metody C.I.C. jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky a emocionality a zdravého fyzického těla. Jedno bez druhého nemůže existovat. Pro metodu C.I.C. je velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka, vždyť řada nemocí vychází z předpokladu, že si člověk neváží sám sebe na základě toho, jak byl v dosavadním životě okolím nepřijímán a jak nebyly dostatečně oceňovány jeho schopnosti a snahy.

Co je vnitřní očista?


Metoda C.I.C. vidí jako příčinu nemocí toxiny usazené v různých tkáních lidského těla a tyto tkáně očišťuje (detoxikuje). Tyto toxiny ovlivňují imunitní systém, který pak nepracuje správně, a vznikají chronické problémy jako alergie, bolesti kloubů, únava.. Všechny toxiny je proto třeba z tkání odstranit.
Genialita daného přístupu spočívá v tom, že se ve skutečnosti jedná o nastartování přírodních přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla. Pokud je toxin přítomen, tak dochází k jeho vyloučení díky působení samotného imunitního systému člověka již v prvních dnech a týdnech užívání přípravků. Pokud toxin není přítomen, nedojde ke spuštění imunitní odezvy. Z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná ke kombinaci s jakoukoliv jinou léčbou nebo nějakého alternativního postupu. Jestliže  tedy člověk užívá léky, užívá je dále, jenom k nim přidá přípravky Joalis.
Jednotlivé preparáty Joalis v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni, a tato kombinace je pak spouštěčem očistné reakce samotného organismu. Směrují vlastní imunitu proti konkrétním toxinům v konkrétních tkáních. Zároveň jsou s konkrétními toxiny z tkání pomocí preparátů Joalis odstraňovány škodlivé blokující emoce, které umožnily ukládání škodlivých toxinů, protože lidská psychika hraje velkou roli v ukládání toxinů.

Proč řízená?


To proto, že očista (detoxikace) proběhne spolehlivě a nejlépe tehdy, pokud budeme čistit každou lidskou tkáň – orgán samostatně a ještě budeme mít informace o přítomných toxinech v konkrétní tkáni.
Terapeut se tak ve své praxi s pacientem rozhoduje, které části těla se bude věnovat přednostně tak, aby metoda C.I.C. rychle působila a potíže pacienta co nejdříve vymizely.

 
Co jsou to toxiny?


Metoda C.I.C. rozeznává a detoxikuje od mnoha typů toxinů, např.:

 • Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny
 • Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny
 • Emoční toxiny
 • Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová
 • Radioaktivní látky
 • Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí
 • Toxické látky vzniklé trávením
 • Léky, drogy
 • Metabolické toxiny
 • Biogenní soli

 

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání, a tak spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózu (pohlcení cizorodých látek imunitními buňkami). Poruchy deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Různé tkáně mají rozdílnou citlivost na jednotlivé toxiny, a tak vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.
Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny však blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými toxiny. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty. Současně s toxinem je tedy třeba odstranit z tkáně i tyto blokující emoce. 
 
Zjišťování změny pomocí přístroje Salvie
Salvie je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů,  se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku. Vyšetření Salvií není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test. Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku, rozšířením zornic. V podstatě sledujeme změny ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vkládaných dotazů.  Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Salvie EAM tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku, při vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy , zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr preparátů homeopatických. 
 
Na jakém principu preparáty Joalis pracují?
Preparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty zpracované tzv. HDTx-technology, technologií schopnou ukládat spektrální holografické informace o toxinech do nosiče informací, kterým jsou běžné potraviny. Na základě rozpoznání této informace organismus aktivuje svůj imunitní systém a příslušný toxin tak vyloučí svými vlastními silami. Preparáty Joalis tedy nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku, ani samy o sobě neodstraňují toxiny – poskytují organismu informaci, jak se toxinů zbavit s využitím přirozených samoléčicích schopností. Každý preparát obsahuje velké množství konkrétních holografických obrazů tkání a toxinů. Holografický obraz je speciální forma záznamu obrazu tvořená laserem, kdy při osvícení obrazu původním zdrojem světla vznikne virtuální trojrozměrný obraz, který nelze odlišit od reality. Holografický obraz má spoustu zajímavých vlastností, např. každá malá část obrazu nese informaci o celku. Protože mozek pracuje na holografickém principu, při užívání preparátů dokáže obrazy rozkódovat, promítnout si je a reagovat na ně.

 

Princip fungování měřicího přístroje Salvia - ing.Pavel Sejkora
 
Podle mne, a laicky řečeno, Salvia je frekvenční porovnávací přístroj, který porovnává dva frekvenční okruhy. Uvnitř přístroje, kolem mističky, je cívka, která vytváří vnitřní frekvenční okruh. Vpředu přístroje je elektronické vyhodnocovací zařízení, které tento vnitřní okruh porovnává s okruhem vnějším. Ten vytvoříme tak, že se pomocí dvou elektrod napojíme na autonomní (vegetativní) nervový systém člověka, který vede do každé lidské živé buňky.
Tím, že vložíme do vnitřního okruhu přístroje známý toxin, například rtuť, a člověk má někde v těle rtuť a ta škodí - je toxinem, tak dojde k rezonanci těchto dvou obvodů. To ukáže ručička měřicího přístroje. Tímto způsobem, pomocí Salvia a autonomního nervového systému, můžeme měřit toxicitu v kterékoliv buňce, tkáni, tekutině lidského těla.
Co Salvia neumí, je nějaká kvantifikace, jestli je tam gram nebo několik atomů, 100 mikrobů nebo 100 tisíc mikrobů, které porušují informační pole člověka. To je nám ale jedno, protože my zjišťujeme, jestli je látka toxin a jestli narušuje informační pole člověka. Nikoliv jestli je nebo není přítomná v těle. Látky, které do těla nepatří, tam sice mohou být přítomné, ale nemusí škodit a tudíž nejsou toxinem.