Joalis přehled účinků S - Y

Zde najdete rychlý přehled účinků jednotlivých detoxikačních preparátů tak, jak jsou dány pro rok 2018. Protože se ale detoxikace rychle rozvíjí, mohou se během této doby objevit další změny použití a účinků preparátů, které zde nemusejí být hned uvedeny. Sledujte proto další články na webu, případně se přihlašte k odběru informací, aby jste měli všechny změny včas ve svém mailu.

Tento soupis je prúbežně postupně doplňován tak, jak je uveřejněn Mudr. Jonášem

 

spirobor2

Spirobor Spirochaetales je soubor mikroorganismů, mezi které patří především borrelie, vyskytující se v současné době velmi často v akutních i chronických formách. Do této skupiny patří však i leptospiróza a původci syfilis. Akutní formu boreliózy léčíme antibiotiky. Chronickou, která napadá především kůži, nervový systém a klouby, můžeme významně ovlivňovat detoxikací. Spirobor patří do souboru preparátů, které jsou zaměřeny především proti chronické borelióze a navádějí imunitní systém k její likvidaci.

streson2

Streson Významný preparát, který v sobě zahrnuje různé formy stresové reakce. Stres představuje pocit ohrožení, tudíž jde vlastně o emocionální preparát. Ohrožení totiž nemusí být vůbec skutečné, může být i virtuální. Preparát je zaměřený především na hippocampus, kde je mimo jiné i sídlo stresové paměti a stresové reaktivity a patří tedy do limbického systému. Stres však může ovlivňovat i kterékoliv jiné orgány a tyto následně vykazují poškozenou funkci. Streson bychom měli prakticky podávat každému klientovi, a to i opakovaně. I když sám o sobě tento preparát nezbavuje člověka nejrůznějších zdravotních problémů, vytváří podmínky pro uzdravení.

streshelp

StreHerb (StresHelp) doplněk stravy příznivě působí při stresu a napětí. Obsah bylinné složky je vyšší než u přípravku Streson. Informační složka je stejná. 

supertox2

Supertox Preparát, který v sobě zahrnuje různé toxiny anorganického původu. Anorganických toxinů je obrovské množství – mohli bychom je počítat na tisíce, ba i desetitisíce. Supertox se obecně snaží zlepšit detoxikační schopnosti jednotlivých orgánů a tkání se zaměřením právě na tyto toxiny.

supraren

Supraren preparát se zaměřuje na nadledvinky. V tomto orgánu se vyskytují dvě rozdílné tkáně s rozdílnou činností. V kůře se produkuje kortizon a celá skupina hormonů, které počítáme mezi kortikoidy. Jde o protistresový, protizánětlivý a analgetický hormon a jeho činnost může být vážně poškozena. Dřeň nadledvin pak produkuje mineralokortikoidy a další hormony, které ovlivňují především distribuci vody v organismu. Nadledvinky jsou rovněž producentem katecholaminů – adrenalinu, noradrenalinu, dopaminu – látek, které významným způsobem ovlivňují krevní tlak. Produkuje se zde i malé množství pohlavních hormonů. Jde tedy o velmi důležitý orgán, který je zčásti řízen mozkovými žlázami a zčásti se jeho činnost odvíjí samostatně. K jeho poškozování dochází především dlouhodobým chronickým stresem.

toxigen2

Toxigen Je to preparát, který je zaměřený proti určité skupině chemikálií. Protože chemických látek je velké množství, byly některé z nich za- řazeny do preparátu Antichemik, některé do Toxigenu. Jde i o chemikálie průmyslové, potravinářské, zemědělské, oděvní atd.

testedren2

TesteDren preparát je zaměřený na detoxikaci varlat, tedy mužských žláz, ve kterých se vytváří spermie. To je jejich základním posláním. Toxiny stav spermií zhoršují, ovlivňují jejich pohyblivost a kvalitu vůbec. Pro plodnost je detoxikace varlat (testes) velmi důležitá. Je pochopitelně nutné použít i další detoxikační preparáty, neboť škála možných toxinů je široká.

thyreodren2

ThyreoDren Preparát je určený na detoxikaci štítné žlázy. To je orgán, který velmi často shromažďuje toxiny. Vykazuje tak různé poruchy v produkci hormonů štítné žlázy. Nesmíme zapomenout, že sem patří i příštítná tělíska, která jsou zde umístěna. Ta mají na starosti distribuci vápníku. Štítná žláza je také ovlivněna osou hypotalamus ➞ hypofýza ➞ štítná žláza. Její samotné toxické zatížení působí mnoha lidem značné potíže. Častá je také rakovina štítné žlázy, která je důsledkem kumulace rakovinotvorných látek

tonsiladren2

TonsilaDren Přípravek zaměřený na patrové mandle. Ty mají hlavní úkol zachytávat infekce a jiné nečistoty, které by pronikaly dýchacími a polykacími cestami dál do organismu. Jde o lymfatickou tkáň, a proto se mandle mohou stát chronickým zdrojem infekce. Nejen, že samy často trpí chronickými či akutními záněty, ale chronické infekce mandlí, např. streptokokové, mohou ovlivňovat celý organismus – především srdce, ledviny, klouby. Ale i jiné infekce pak mají vliv na celý organismus, především svou produkcí různých toxinů, eventuálně v důsledku imunitních reakcí. Je tedy velmi důležité, aby mandle jako největší z celého tzv. Waldeyerova okruhu byly čisté.

Svou pozornost zaměřuje tento přípravek především na tonsilu palatinu, i když v oblasti hlavy a krku máme ještě další čtyři útvary, které se nazývají tonsilami. Nejsou ale až tak zásadní ve srovnání s mandlí patrovou. Ta je důležitým orgánem nejen při pronikání infekcí, ale i jako zdroj chronických infekcí a toxinů. V této souvislosti bych chtěl upozornit především na streptokoky, jejichž toxin je pro člověka velmi nebezpečný. Existuje speciální anginózní streptokok, který se specializuje právě na mandle (kromě něj existuje samozřejmě i několik dalších typů těchto patogenů). Problémem se mohou stát i jiné mikroorganismy jako je proteus, hemofilus či některé viry. Mikroorganismy jsou pak ukryty v tzv. lakunách. Struktura samotné mandle je totiž houbovitá – to má samozřejmě význam jak pro zachycení mikroorganismů, tak i pro jejich úkryt. TonDren se tak uplatňuje nejen při opakovaných angínách, tonsinálních angínách, ale i v případech, kdy hledáme vliv streptokokového toxinu na klouby, srdce, ledviny či další orgány.

unquidren2

UnquiDren Preparát, který čistí nehtové lůžko. Různé deformace a choroby nehtů začínají právě v nehtovém lůžku. To je součástí okruhu jater a tudíž, je-li oslabené, mohou se v něm vyskytnout různé chronické plísňové a jiné infekce. Na tom pak záleží samotná kvalita nehtů

urinodren2

UrinoDren patří mezi základní nosné preparáty naší detoxikace. Má na starosti detoxikaci ledvin a močových cest. Především toxické zatížení ledvin; různé skryté mikroorganismy mohou působit vážné a velké problémy. Chronické infekce mohou být i v močovém měchýři. Také napojení močového měchýře na tlusté střevo je velmi důležité a detoxikační terapeut jej musí znát. Odstranění všech mikrobiálních ložisek z močového měchýře už musíme provést preparátem UrinoDren. Ledviny jsou také důležitým drenážním orgánem, kudy z těla odchází většina toxinů. Ovlivňují i krevní tlak, distribuci vody či stav minerálního hospodářství. To vše dělá z UrinoDrenu zásadní a klíčový prostředek detoxikace.

urinohelp

UrHerb (UrinoHelp) Základní preparát na detoxikaci ledvinového okruhu. Podáváme jako první společně s dalšími vhodnými přípravky, pokud se vyskytují: chronické záněty močového měchýře, opakované záněty vnitřního gynekologického ústrojí u ženy a prostaty u mužů, potíže s koncentrací a soustředěním, dna, problémy s vypadáváním vlasů a obecně potíže s klouby, zejména pak s koleny (hlavní „ledvinové“ klouby). Informační složka je stejná jako u preparátu UrinoDren, ale obsah bylin je vyšší což může být u některých klientů ku prospěchu.

vasodren2

VasoDren Patří také mezi velmi důležité preparáty. Je zaměřen na detoxikaci tepenného systému. Mimo svoji úlohu v kvalitě tepen ovlivňuje i baroreceptory – ty, které regulují krevní tlak a jsou uložené v arteria carotis communis. Kvalita tepenné stěny nemůže být samozřejmě závislá pouze na jednom preparátu a tak jsou pro tepny také velmi důležité i některé další detoxikační postupy. Preparáty, které doporučuji pozornosti v oblasti tepen, jsou tak např. LiverDren, CorDren, Achol, Antimetal a další.

vegeton2

Vegeton Další ze skupiny často používaných preparátů, protože ovlivňuje toxickou zátěž autonomního neboli vegetativního nervového systému. Jde o nesmírně komplikovaný, jemný nervový systém, který je ovlivňován různými zátěžemi. Sem patří nervové infekce, ale i stres či geopatogenní zóny, pole mobilního telefonu, stejně jako různé atmosférické a kosmické vlivy. Při detoxikaci vegetativního nervového systému se také nemůžeme spolehnout pouze na jeden preparát. Tato struktura je ovlivňována mozkem, především jeho limbickou částí. Hlavním orgánem, který reguluje děje ve vegetativním nervovém systému, jsou pak nadledvinky, produkující látky zvané katecholaminy. Ty patří do tzv. látkového neboli humorálního regulačního systému pro VNS, zatímco psychické faktory jsou systémem druhým. Doporučuji věnovat pozornost především stresu

veliendren2

VelienDren patří do preparátů, které detoxikují jeden z pěti základních orgánů – slezinu. Teoreticky by měl být tento preparát velice často používán, protože podle tradiční čínské medicíny ovlivňuje jak žaludek, tak i slinivku, resp. její zevně sekretonickou funkci. Má vliv ale i na kostní dřeň a mnoho dalších orgánů. V praxi se zatím nepodařilo najít spojení mezi slezinou a dalšími orgány, jimž patrně vévodí štítná žláza, která by také měla patřit do okruhu sleziny. Tento preparát pravděpodobně ještě čeká na nějaké další objevy.

velienhelp

VelienHerb (VelienHelp) Při detoxikaci často používaný preparát, a to kvůli častým symptomům v okruhu orgánů sleziny. Použijeme ho zejména, když se opakovaně vyskytují opary i jiná virová onemocnění, dále k detoxikaci lymfatického dále k detoxikaci lymfatického a hormonálního systému, při chronických bolestech žaludku (tady nasadíme zároveň Joalis Enternal) nebo při poruchách peristaltiky střev (zde doplníme ještě Activ-Col). Použijeme i při nezdravém přejídání se a chuti na sladké. Informační složka preparátu je stejná, ale obsah bylin je vyšší což může být u některých klientů ku prospěchu. 

venadren2

VenaDren Doplněk stravy, kapky s rostlinnými výluhy. Preparát k odstranění ložisek z žilního systému, která mohou být příčinou zánětů žil a s tím spojených komplikací. Účinek se týká výhradně žilní stěny.

venahelp

VeHerb (venaHelp) Přípravek příznivě působí na udržení normálního tlaku v žilách a cévách, napomáhá v léčbě křečových žil a hemoroidů. Obsah bylin je vyšší než v přípravku VenaDren což může být u některých klientů ku prospěchu. Informační složka je stejná. 

wlhelp

WLHerb (WLHelp) doplněk stravy. Příznivě působí na metabolické problémy. Typově je podobný přípravkům VelienHelp a VelienDren. Je vhodný při obezitě a zlepšení metabolismu tuků. 

vertedren

VerteDren Detoxikační preparát, který se věnuje páteři. Samotná páteř je dosti složitý orgán, který se skládá nejen z těl obratlů, ale i vazivových kloubů a meziobratlových plotének. Pocity v páteři ovlivňují i míšní pleny, a to především arachnoidea a měkká plena. Z míchy vystupují spinální nervy, které procházejí otvory v tělech obratů. Celá páteř je obklopena vazy, fasciemi a svaly. Z toho samozřejmě vyplývá, že VerteDren bude pouze pomocný preparát a my musíme pokud možno přesně zjistit, která tkáň je toxiny narušena a které toxiny to jsou. Z pomocných preparátů bych jmenoval především Streson.

vertebra2

Vertebra Preparát zaměřený také na páteř, ale jedná se již o detoxikační komplex, tj. jsou v něm shromážděny různé typy toxinů. Ze všech bych věnoval pozornost především borélii, která často způsobuje záněty meziobratlových kloubů a záněty nervových vláken.

virtox2

Virtox Preparát, který svou pozornost zaměřuje na toxiny virů. Každý mikroorganismus má totiž různé možnosti, jak poškozovat odolnost a obranyschopnost organismu hostitele. Nejčastěji jsou to rušivé elektromagnetické vlny, přítomnost cizorodé toxické bílkoviny a především toxiny, které většina mikroorganismů dokáže vylučovat a tím škodit hostiteli. Některé toxiny jsou velmi silné, jedovaté, jiné jsou méně škodlivé. Každopádně, věnujeme-li pozornost nějaké virové zátěži, je pravidlem věnovat pozornost i toxinům, které tyto viry vylučují. 

yeast2

Yeast Antimykotický neboli protiplísňový preparát. Skupina plísní je sice velmi rozmanitá, ale pokud celou problematiku zjednodušíme, můžeme je rozdělit na kvasinky a plísně vláknité. Oba typy mají rozdílné důsledky, ale především různé podmínky k životu. Zatímco kvasinky by se měly nacházet například i ve zdravé střevní mikroflóře, vláknité plísně jsou nežádoucí kdekoliv v organismu. Kvasinky se ve střevech rozmnožují, dostanou-li se k cukru. To by ale v zásadě neměly, protože organismus je zařízen tak, aby do tlustého střeva již žádné nerozložené cukry nedošly. Často je však tento mechanismus porouchaný. A tak se zde setkáváme s cukry v podobě jednoduchých cukrů (sacharózy, fruktózy i laktózy), ale i ve formě rozložených polysacharidů neboli škrobů. To má za následek rychlé množení plísní a jejich invazi do gynekologických cest, močového ústrojí, kůže, dýchacích cest a dalších etáží zažívání. Z toho mohou čtenáři usoudit, že samotný protiplísňový preparát na tuto problematiku nestačí, a že musíme pozornost věnovat i funkci slinivky břišní a samozřejmě také stravovacím návykům a způsobům. Teprve při vyřešení této funkce máme šanci zasáhnout proti přemnoženým plísním, které se ocitly mimo své přirozené lokality

zooinf2

Zooinf  je preparátem pro určitou skupinu zvířecích infekcí. Některé z nich, především ty z domácích zvířat, mohou v člověku parazitovat. Na vině však nejsou jen domácí mazlíčci, ale i třeba tularémie zajíců nebo brucelóza ovcí a mnohé další infekce. Problém zooinfekcí nebývá tak častý, jak by se zdálo, a dobrý imunitní systém člověka i při kontaktu se zvířaty ochrání. Někdy nemusíme spoléhat na anamnézu kontaktu se zvířetem, protože mnohé tyto mikroorganismy mohou přežívat např. v půdě nebo se šíří prostřednictvím potravy. Důležitá je tedy součinnost imunitního systému.

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.