Joalis přehled účinků A-M

Zde najdete rychlý přehled účinků jednotlivých detoxikačních preparátů tak, jak jsou dány pro rok 2018. Protože se ale detoxikace rychle rozvíjí, mohou se během této doby objevit další změny použití a účinků preparátů, které zde nemusejí být hned uvedeny. Sledujte proto další články na webu, případně se přihlašte k odběru informací, aby jste měli všechny změny včas ve svém mailu.

Tento soupis je prúbežně postupně doplňován tak, jak je uveřejněn Mudr. Jonášem

 

neutral_1

AFTUS Preparát zaměřený proti aftům, tedy proti virovému onemocnění sliznice dutiny ústní. Jeho účinek spočívá jak v odstranění mikrobiálních ložisek ze samotné sliznice, tak ve zvýšení protivirové imunity. Je určen na tento jeden konkrétní zdravotní problém. Na tento produkt se může čekat až 3 týdny 

 

 

achol

ACHOL Preparát k odstranění příčin vedoucích k vysoké hladině cholesterolu v krvi. V kombinaci s dalšími preparáty může i rozpouštět cholesterolové usazeniny. Jde ale pouze o částečné vyřešení problémů se žlučníkem. Komplexní detoxikace tohoto orgánu vyžaduje využití dalších preparátů, např. mikrobiálních, ale i jiných. 

 aknedren2

AKNEDREN Rezonanční komplexní preparát k odstranění celé škály příčin, které se podílejí na vzniku akné. Za příčiny jsou považovány poruchy metabolismu a psychické i hormonální poruchy. Působí proti konkrétnímu kožnímu onemocnění zvanému akné. Je to zánět mazové žlázy kůže, který je vyvolaný mikroorganismy, nejčastěji mikroorganismem Propionibacterium acnes. Akné vzniká tehdy, změní-li se kvalita kožního mazu a ucpává se pórus, neboli vývod kožní mazové žlázy. Problémy bývají obvykle způsobeny střevnídysmikrobiií s následným přetížením jater. Může však jít i o hormonální jaterní přetížení v době změn pohlavních hormonů. AkneDren lze použít samostatně a vede k odstranění zmíněného kožního onemocnění. Pokud ne zcela, je třeba využít ještě další preparáty. 

 anaerob2

ANAEROB Antimikrobiální preparát, který navádí imunitní systém na anaerobní mikroorganismy. Řeší anaerobní mikroorganismy, tedy ty, které žijí za nepřítomnosti kyslíku. Je obsažen v komplexním antibakteriálním preparátu NOBAC. Velmi často jsou anaerobní mikroorganismy součástí střevní dysmikrobie a také se tyto anaerobní mikroorganismy díky střevní dysmikrobii dostávají mimo střevo, kde jsou součástí příčin dalších poruch. Můžete využít jak přímo tento preparát, tak komplexnější NOBAC. Používají se často ve spojení s dalšími preparáty.

angin

ANGIN Odstraňuje z patrové mandle (tonsilla palatina) mikrobiální ložiska a další toxiny, které se podílejí na chronických zánětech a které narušují jejich imunitu. Odstraňuje příčiny onemocnění zánětu krčních mandlí ( tonsilla palatina) . Oproti preparátu TonsilaDren, který je úzce zaměřen pouze na mikrobiální ložiska, si tento preparát všímá i další možné mikrobiální zátěže, která je volně v mandlích přítoma (není schovaná v ložisku ). Je ale potřeba vědět, že postihuje větší část příčin zánětu mandlí, ale nikoliv všechny příčiny. Mandle jsou totiž orgánem, který zachycuje různé toxiny procházející ústy a nosem. Jejich škála je tak široká, že je nemůže vyřešit jeden preparát a je třeba využít i dalších detoxikačních preparátů. 

analerg2

ANALERG Komplexní preparát, který je zaměřen proti alergiím různého druhu. Pracuje výhradně v části mozku zvaném Lobus parietallis, jejíž zatížení vede k nesprávným reakcím organismu na setkání s cizorodou bílkovinou-alergenem a tím k projevům alergie. Shromažďuje v sobě různé typy toxinů, které právě tuto část mozku mohou poškozovat. Vyřeší alergii minimálně z 50 ti procent. Někdy je třeba pokračovat dalšími preparáty k vyřešení lokálních projevů alergie. 

antidrog2

ANTIDROG Vhodný k detoxikaci všech tkání v organismu od části známých psychotropních drog. Jeho nasazení nemá smysl u aktivních narkomanů. Můžeme ho využít u těch lidí, u kterých drogy vytvořily rezidua-zbytky převážně v nervovém systému. Tento preparát nemůže zachytit rezidua všech typů drog, kterých neustále přibývá. Je však široce zaměřen proti organickým i anorganickým drogovým reziduím. 

antichemik

ANTICHEMIK Přípravek už se dnes příliš nepoužívá, v průběhu výzkumu byly vytvořeny preparáty univerzálnějšího charakteru jako MindDren, EviDren a PEESDren, které mají výrazně úspěšnější detoxikační profil pro všechny skupiny chemických látek
 
antimetal2
ANTIMETAL Pro tento preparáty platí stejná pravidla jak pro Antichemik. V průběhu výzkumu se přestal výrazně používat a jeho použí je už spíše vyjímečné. Byl postupně překonám kvalitou preparátu MindDren, který mnohem lépe odstraňuje nežádoucí látky včetně těžkých kovů z organismu. Preparát Antimetal včetně jeho jednotlivých poddruhů je možné i tak doplňkově použít. Odstranění toxických kovů probíhá i při detoxikaci jiných toxinů např. emocionálních a stresových, ale i mikrobiálních a dalších. Je to jev, který má své odůvodnění v tom, že organismus by měl být schopen kovy vyloučit vlastními silami. Zadržuje-li je , pak jde o patologický proces, který má příčiny v poškození tkáně emocionálními, nebo jinými toxiny.  
 
antivex
 ANTIVEX Je velmi důležitým preparátem ze skupiny antimikrobiálních preparátů. Může se používat samostatně a řeší všechny virové zátěže. Odstranění chronické virové zátěže však vyžaduje určité podmínky, například odstranění mikrobiálních ložisek z organismu preparáty typu DREN či odstranění patogeních polí a energií. Tento preparát byl v minulosti předmětem soustředěného výzkumu, aby mohl fungovat v řadě případů co nejsamostatněji. Můžeme ho použít jak v léčbě chronických infekcí a zbavení organismu nebezpečné virové zátěže podílející se například i na vzniku rakoviny, tak i k léčbě akutních virových infekcí. Jak již ale bylo řečeno, aby jeho potenciál byl při chronických potížích využit na maximum, je třeba před jeho podáním aplikovat preparáty typu Dren na mikrobiální ložiska a to podle zdravotních obtíží, přinejmenším však na základní orgány.
 
anxinex2
ANXINEX Patří do skupiny s emocionálním účinkem. Jeho účinek je založen na skutečnosti, že při poškození činnosti jádra bazálních ganglií- corpus striatum toxiny, vede k nepříjemné emoci, kterou nazýváme úzkostí. Tyto části mozku-bazální ganglia corpus striatum, mohou být vlivem toxinů elektricky velmi aktivní, čímž vzniká zmíněná emoce, která je nejen nepříjemná, ale můžeme ji někdy pokládat až za onemocnění. Bývá také příčinou stresů, a tím se tento preparát zapojuje do široké škály detoxikačních prostředků zásadního charakteru. ANXINEX však z corpus striatum odstraňuje pouze mikrobiální ložiska, další zátěže, kterými mohou být bazální ganglia poškozena jako jsou zátěže organickými a anorganickými toxiny, střevními toxiny nebo mikroorganismy je třeba odstraňovat dalšími preparáty
 
artidren2
ARTIDREN Preparát odstraňuje mikrobiální ložiska z kloubního systému a páteře. Kloub je orgán poměrně komplikovaný a skládá se z vazivového pouzdra, chrupavky a kloubní výstelky. V úseku páteře svojí roli hrají také plotýnky a meziobratlové klouby. ArtiDren pracuje v celé této oblasti pouze na odstranění mikrobiálních ložisek. Ke kompletní detoxikaci MUSÍ být použity další prostředky a přípravky.
 
astmex2
ASTMEX Odstraňuje příčiny astmatických problémů. Tyto příčiny jsou převážně v nervovém systému- jak v centrálním, tak i periferním, a také v dýchacích cestách. Tento preparát je možné použít samostatně, ale při přetrvání astmatických problémů je třeba hledat i další doplňkové preparáty k odstranění zátěží z těchto struktur, které se tam ještě mohou nacházet a nejsou součástí preparátu Astmex
 
atb2
ATB Jeden z původních preparátů, který byl ale později překonán novějšími preparáty s lepším účinkem. Měl za úkol odstraňovat z organismu zátěže antibiotiky, ale později jej nahradily komplexnější preparáty EviDren a PEESDren. Jde o velmi důležitou součást detoxikace, protože zátěž antibiotiky způsobuje mnohé další komplikace. Za všechny můžeme jmenovat například zásadní zdravotní problém a to střevní dysbiozu. Antibiotika se dnes nacházejí nejen v tabletkách ordinovaných lékařem při nemoci, ale i v mase, vodě....atd. přípravky EviDren a PEESDren preparát ATB plně a lépe nahradí.
 
artidren2
AURIDREN Odstraňuje toxiny ze středního ucha, vnitřního i zevního ucha - jde o preparát velmi významný. Řeší ovšem pouze mikrobiální ložiska, na další toxiny nacházející se v uchu je třeba nasadit i další preparáty. Záněty středouší mívají často za příčinu chronickou infekci v podobě mikrobiálních ložisek
 
autoimun
AUTOIMUN Emocionální preparát, který má spíše diagnostický význam. Z emocionální oblasti si všímá pojmu sebedestrukce, protože za autoimunitní poruchou stojí porucha v jednom z mozkových center a to lobus paracentralis. Ta je vyvolána různými typy toxinů, které se nacházejí v různých preparátech. Autoimun je pouze doplňkovým preparátem, který pracuje s emocionálním problémem, který stojí na počátku vzniku autoimunitní poruchy a s ničím jiným. K odstranění autoimunitní poruchy je třeba vyčistit kromě této emoce část mozku lobus paracentralis různými dalšími preparáty na různé typy toxinů. V případě autoimunitní poruchy je lépe poradit se s dobrým detoxikačním poradcem.
 
activjogurt
ActivCol  přípravek obnovuje rovnováhu střevní mikroflory. Svým složením prebiotik, probiotik a informace k detoxikaci střeva je unikátní na trhu. Obsahuje asi 10 dalších detoxikačních preparátů k detoxikaci jak samotného střeva, tak části mozku, která kontroluje rovnováhu střevní mikroflory. Je to nezbytný přípravek v začátku každé detoxikace a při různých zdravotních problémech. Opakuje se nejlépe 2x ročně z detoxikačních důvodů. Pro obsah laktobacillů ho můžete ale užívat mnohem častěji.

AktivCol obsahuje tři hlavní složky

Prebiotika-ta podporují růst vhodných bakterií v zažívacím traktu

Probiotika-samotné laktobacilly

Informační složku-tou se liší od všech ostatních přípravků na trhu. Obsahuje v sobě preparáty k detoxikaci samotné trávicí trubice, žaludku, ústní dutiny od ložisek a k tomu preparáty k detoxikaci od organických a anorganických toxinů, které ničí a narušují mikrofloru zažívacího traktu jako jsou antibiotika, zbytky očkovacích látek atd. Tento preparát díky informační složce a preparátům v něm obsaženým navíc nepůsobí jen na zažívací trakt a neodstraňuje toxiny jen z něj, ale odstraňuje je i z jiných míst organismu, je tedy preparátem s dosti komplexním pozitivním vlivem na organismus.

betadren2

BetaDren preparát byl původně určen k odstranění ložisek z beta buněk ve slinivce břišní. Později byl jeho účinek přenesen i do preparátu PankreaDren. Dá se tak použít jeden či druhý preparát. 

bilidren2

BiliDren původně sloužil k odstranění mikrobiáních ložisek ze žlučníku. Později bylo jeho působení v rámci zjednodušení přeneseno do preparátu LiverDren

biosalz2

Biosalz jeden ze zásadních preparátů současné detoxikace. Neodstraňuje, jak se většina lidí domnívá, pouze sůl kuchyňskou(NaCl), ale spouští vylučování biogenních solí. V organismu vzniká téměř nepřetržitě řada kyselin, například kyselina solná v žaludku, kyselina mléčná ve svalech či kyselina močová jako metabolit bílkovin. Tyto kyseliny musejí být neutralizovány a při tomto chemickém procesu vznikají soli. Nacházíme je již v dětském organismu. Masivně se však vyskytují ve starším věku a působí tuhnutí tkání, zanášení cév, ukládají se i v mozku, kůži..právě Biosalz souští jejich vylučování, které je možno po řadu ěsíců po aplikaci jedné lahvičky tohoto preparátu sledovat v moči, potu, slinách, slzách a obvykle i ve stolici. Po odstranění solí se dostaneme i k dalším ložiskům, která nebyla pod nánosy solí vidět a proto je dobré po, nebo při aplikaci tohoto preparátu zopakovat preparáty, které jsme už vybrali. Doladění našeho zdravotního problému směrem ke zdraví tak může nabrat nečekaně rychlý směr. 

 candid2

Candid preparát, který ovlivňuje odolnost imunitního systému proti plísním. Jeho účinnost není nijak oslnivá, protože existence těchto zvláštních mikroorganismů závisí na přísunu cukrů. Užívání je tedy vhodné doplnit protiplísňovou dietou. Detoxikace tímto preparátem spočívá v úpravě trávicích enzymů, což nám pomůže odstranit plísně z nežádoucích lokalit v organismu.

calon

Calon vede k odstranění mikrobiálních ložisek ze střev. Mikrobiální ložiska jsou významným toxinem, který sice není příčinou střevní dysmikrobie, ale podílí se na ní.

colihelp2

ColiHerb (ColiHelp) Doplněk stravy má příznivý účinek na funkci zažívací trubice: je vhodný při nadýmání, dysbióze a dalších nepříznivých stavech tenkého a tlustého střeva i při problémech s konečníkem a s hemoroidy.
Příznivý účinek na funkci jater: pomáhá zbavovat játra toxinů z potravy (pesticidy, fungicidy, těžké kovy), je vhodný při užívání většího množství léků (hormonální léky, antidepresiva chemoterapeutika), pomáhá při regeneraci jaterní tkáně po infekcích hlavně virového původu.

 conectid2

Conectid preparát k odstranění mikrobiálních ložisek z vazivové tkáně. Vazivo je systémová tkáň, která se vyskytuje prakticky ve všech částech lidského organismu a odstranit z něj mikrobiální ložiska je velmi obtížné. Ve vazivu se totiž shromažďují ještě další a další toxiny, které pak samotná mikrobiální ložiska překrývají. Proto je tento preparát možné podávat hned na začátku detoxikace, ale jestliže následují další detoxikační kroky k odstranění solí, kovů a dalších cizorodých látek, je nutno preparát Conectid pak zopakovat. To ovšem platí i u dalších preparátů k odstranění ložisek, tedy většinou tzv. Drenů. ( i některé preparáty, které nenesou přízvisko Dren, byly postupně na Dreny předělány). Zopakovat je třeba protože právě ložiska jsou obalena různými látkami, které cloní mikroorganismy před likvidací imunitním systémem (třeba hlenem, nebo solemi ) Rozbití těchto obalů je velkým detoxikačním počinem, ke kterému využíváme řadu preparátů, a proto bývá nutné tyto antiložiskové preparáty pak nasadit znovu.

cordren2

CorDren patří mezi základní stavební kameny detoxikace. Jde totiž o preparát, který nejen odstraňuje mikrobiální ložiska v srdci, ale zasahuje i do jeho enerie a tím ovlivňuje celý srdeční okruh. Slovo ovlivňuje je zvoleno záměrně, protože to znamená, že okruh sám není zbavován všech toxinů ani ložisek, ale vytváří podmínky k jejich likvidaci dalšími preparáty.. V CorDrenu se nachází informace, které se vážou k osrdečníku, k srdečnímu nervovému systému, k srdečnímu svalu, k výstelce i k vazivovým strukturám v srdci samotném. Zasahuje rověž do pychiky, především do oblasti strachu, ovlivňuje řeč. 

corhelp2

CorHerb (CorHelp) Detoxikační preparát, který je velmi oblíbený. Pokud přijde klient se „srdečními” symptomy, nasazuji ho hned do první kúry. Používám ho zejména kvůli rychlé účinnosti – dotyčný se začne cítit dobře už po velmi krátké době. Mezi srdeční symptomy patří především zadýchávání se po krátké námaze, suchý kašel chronické povahy, některé druhy bušení srdce, někdy náhlá ztráta fyzické výkonnosti, zarudnutí tváří atd. Podle mých zkušeností potřebuje detoxikaci srdce rozhodně více lidí, než se obecně míní.

 cortex2

Cortex naprosto zásadní preparát detoxikačního arzenálu. Týká se odstranění mikrobiálních ložisek z medulla oblongata, pons Varoli a cerebellum. Každá z těchto částí mozku má zcela jiné úkoly, ale všechny jsou tak důležité, že málokterý klient tento preparát nepotřebuje. Výhodou je, že jeho účinky jsou zabudovány do ActivColu spolu s mnohým dalšími tak, aby počet preparátů, které je třeba využívat nepřesáhl únosnou míru. Pons Varoli zasahuje do střevní dysbiozy a samozřejmě do řady dalších součástí našeho organismu. Řídí hustotu žluči, počet krevních elementů a významně se podílí na kvalitě lidského spánku. V této oblasti mozku se nachází centra, která jsou součástí onemocnění cukrovkou, nebo součástí srdečních arytmií. V cerebellu se nachází oblasti důležité pro koordinaci, rovnováhu a paměť. Jde tedy o velmi rozsáhlý preparát nesmírného významu.

cranium2

 

Cranium preparát odstraňující mikrobiální ložiska z mnoha částí mozku. Nejdůežitější oblasti se nachází v tzv. lobus cerebri-mozkové laloky. Tyto mozkové laloky rozdělujeme na čelní, spánkový, temenní a týlní. Dále lobus insulae (ostrovní lalok) a lobulus paracentralis. Všechno jsou to místa, kde se rozhoduje o imunitě a dalších funkcích mozku, včetně řízení jeho elektrické aktivity. Mají zároveň velkou návaznost na mozkovou kůru. Do tohoto preparátu jsou zařazeny i lebeční švy- suturae cranii. Preparát ovlivňuje i tvorbu cyst.

capilidren2

CapiliDren odstraňuje mikrobiální ložiska z vlasů. Vlas má různé části a především ve vlasové cibulce se mohou nacházet mikrobiální ložiska. Kvalita vlasů a jejich pevnost záleží však na mnoha jiných faktorech. Především je nutno brát v potaz, že se do nich vylučují všechny lidské toxiny a je z nich tedy možné udělat toxickou diagnózu. A to nejen u člověka, ale například i u psů. Psí srst můžeme velmi dobře použít pro diagnózu toxického zatížení. Toxiny ve vlasech pak mohou vést k tomu, že imunitní systém vlasy likviduje. Vlasy jsou však ovlivňovány i hormony, a tak je tato problematika daleko širší než jen mikrobiální ložiska, ale CapiliDren tvoří důležitou součást tohoto toxického zatížení a problémů s vlasy. Na jejich odstranění je třeba ve většině případů použít i další preparáty.

cutidren2

CutiDren pomáhá zbavit se mikrobiálních ložisek z kůže. Je to velmi často využívaný preparát, protože ovlivňuje nejen vlastní kůži, ale i mazové žlázy, které jsou součástí výskytu akné. Pro odstranění všech mikrobiálních ložisek z kůže musíme ale použít i jiné preparáty, CutiDren sám by na to nestačil. Bezpodmínečně nutná je střevní symbioza, tu zajistíme jinými preparáty, a důležité je rovněž odstranění organických a anorganických toxinů i antigenů. Přes kůži totiž dochází k vylučování toxinů, což si v průběhu detoxikace můžete nejlépe ověřit na vylučování potu. Tento preparát rovněž zasahuje do činnosti potních žláz. Na druhé straně ani při využití ActivColu či při odstranění jiných toxických zátěží, které by mohly mít vztah ke kůži, nedosáhneme bez reparátu CutiDren výrazných a trvalých výsledků. Je tedy nezbytnou součástí všech kůr týkajících se kůže.

depreson2

Depren Preparát, který slouží k odstranění mikrobiálních ložisek z oblasti Diencefala ( mezimozku) a je určen k použití při depresích. Deprese nemusí být závislá jen na stavu diencefalonu, neboť primárně jde o poruchu produkce  a zpracování serotoninu. A tento hormon není produkován pouze v mozku, ale i v jiných orgánech, především ve střevním nervovém systému, ve střevě či játrech. Přesto Depren zůstává základním preparátem, kterým můžeme dosáhnout úpravy deprese, ovšem za současného podávání preparátu Biosalz a ActivCol

deimunaktiv2

DeimunAktiv Jedná se o pomocný preparát pro odstranění antigenů po očkování. Jde skutečně pouze o pomocný preparát, protože odstranění antigenů záleží na dalších strukturách, které umožňují mozku zbavit se této zátěže. Jde především o preparáty Mezeg a ActivCol, protože střevní toxiny blokují detoxikaci neuronů a tím antigen vakcín působí jako toxin. V preparátu rovněž není zabudováno odstranění toxických kovů, které jsou součástí očkovacích vakcín a je třeba je odstranit z mozku dalšími preparáty.

 diamino2

Diamino Preparát, který se neuplatnil tak, jak se předpokládalo. Jeho úkolem měla být podpora odstranění chronických infekcí, ale pozdější praxe ukázala, že nemá ten význam, který mu byl přisuzován. Doporučuje se ho použít pouze individuálně, a to spíše na základě testování terapeutem. Nepatří již mezi preparáty, nad kterými je třeba uvažovat v první linii. 

 decitox2

Decitox Rovněž jde o preparát, který úplně nesplnil očekávání. Jeho původní náplní bylo odstranění miasmatu, tak jak ho chápe homeopatie. Není obtížné vytvořit preparát na odstranění miasmatu, ale efekt, který sledujeme detoxikací, se tímto preparátem nenaplní. Doporučuji využívat ho spíše na základě vytestování terapeutem.

deuron2

Deuron komplexní preparát, jehož význam není takový, jak bylo očekáváno. Preparát je dobrý, konstrukčně zcela v pořádku - ale nezískal takovou popularitu jako ostatní komplexní preparáty. Jeho úkolem je detoxikovat ledviny a močové cesty. Jak se ale ukázalo, nejdůležitějším krokem je odstranění střevní dysmikrobie, které sníží zátěž močového ústrojí toxiny a mikroorganismy ze střev. Je pak možné doladit detoxikaci ledvin přípravkem Deuron. Stejnou funkci ovšem splní i populárnější UrinoDren

enterobac2

Enterobac Preparát, který působí na skupinu střevních mikroorganismů. Tento preparát byl zabudován do preparátu NoBac, aby nedošlo k příliš velké komplikovanosti detoxikačního postupu. Kdybychom používali preparáty na jednotlivé skupiny mikroorganismů, narostla by složitost procesu a spolehnout se správnou indikaci by se mohli pouze zkušení terapeuté s dobře zvládnutým testováním. Proto se tento preparát stal součástí preparátu NoBac, kde je i s ostatními bakteriemi jako jsou koky, mollicutes, chlamydiemi atd. Efekte je stejný jako při použití jednotlivých antimikrobiálních preparátů z naší nabídky. Při použití jednotlivých preparátů dělají ale terapeuté největší chyby. Velká část klientů i terapeutů si představuje, že těmito preparáty lze zničit nežádoucí mikroorganismy. Jejich přítomnost v organismu je ale vždy důsledkem nějaké hlubší poruchy a slabosti organismu. Buď je to vada přímo poškozené tkáně na které se mikroorganismus uchytil, nebo poškození některé části imunitního systému. A tak rozhodně tento preparát stejně jako ostatní antimikrobiální preparáty nemůže stát v detoxikaci sám o sobě, má li se dosáhnout správného efektu. Vždy je to v součinnosti s dalšími preparáty napravujícími imunitu či čistícími konkrétní tkáně od jiných toxinů. 

ekzemex2_1

Ekzex komplexní preparát k detoxikaci kůže při ekzému. Později se ukázalo, že základním preparátem k detoxikaci kůže je ColiDren a vůbec celkově střevní symbioza. Druhým základním preparátem je pak preparát detoxikující ložiska v kůži a to CutiDren. Je však možné použít i Ekzex. Tedy nejdříve preparáty na střevní symbiozu - ActivCol, Bambi Symbifor, nebo Embrion. Dále ColiDren a CutiDren nebo Ekzex.

embrion

Embrion Jde o nový preparát ke konci roku 2016. Působí stejně jako ActivCol a Symbilor na střevní dysmikrobii. Jeho výhoda je, že se může použít tak jako všechny lihové kapky i u miminek a malých dětí,  a to aplikací 2x denně 5 kapek na bříško či předloktí. I u miminek po narození je velmi žádoucí okamžitě začít s aplikací Embrionu, protože  narušení střevní flory je patrné už u malých dětí se všemi důsledky do budoucna. K narušení střevní mikroflory může dojít už při porodu.

 emoce2

Emoce dlouhodobý a známý preparát, který působí zejména v oblasti corpus amygdaloideum. Patologické emoce a emocionální nevyrovnanost jsou oblasti, kde se tento preparát dobře uplatňuje. Aby se však dostal ke strukturám nervové tkáně, ve které jsou poruchy emocí kódovány, je nutné spolu s ním či před ním podávat Biosalz či ActivAcid. Ten pak umožní přístup preparátu Emoce k amygdale naplno. 

embase2

Embase Jde o jeden z několika preparátů, které působí na emoční poruchy. V tomto případě se jedná o patologický strach, který je způsoben chybnou prací části postranní komory ventriculus lateralis. Embase je schopen normalizovat aktivitu centra pro strach v mozku a tím odstranit tento patologický pocit. Stejně jako u ostatních preparátů je důležité, aby se tento preparát dostal k příslušné části mozku a k tomu nám dopomůže současné braní preparátu Biosalz

egreson2

Egreson Preparát působící na centra agresivity, která jsou umístěna v diencefalonu v části zvané lamina affixa. Agresivita se jako emoční patologická porucha vyskytuje velmi často, a to od malých dětí až po dospělé Nespoléhejme na to, že agresivita se musí demonstrovat podle našich představ jen nějakými silnými činy. Spolehnout se můžeme na testování u terapeuta, který vždy dráždění lamina affixa toxiny odhalí. Agresivita může být nesmírně skrytá a socializovaná. Její odstranění může ulevit nejen okolí dotyčného, ale i člověku samotnému, protože aktivita centra pro agresi zhoršuje náladu a zvyšuje pocit napětí. Výrazně a negativně ovlivňuje schopnost prožívat štěstí.

 enternal2

Enternal Jde o preparát působící na střevní nervový systém, tedy Auerbachovu a Meissnerovu pleteň. Jde o velmi důležitou strukturu, která má vliv na psychiku člověka, podílí se zásadně na střevní motilitě a při poruše tohoto útvaru dochází k zácpám a průjmům. Většina těchto problémů vychází právě z poruchy tohoto nervového systému, který působí izolovaně a není provázán s žádnými dalším nervovými strukturami. Pokud můžeme hovořit o nějaké provázanosti, pak jedině vlivem stresu.

evidren

EviDren Přípravek, který odstraňuje organické toxiny jako celek. Není možné zde všechny vyjmenovat, zde je třeba se spolehnout na vzdělanost terapeutů, eventuálně na schopnost vyhledat si informace co může být organický toxin. Tento preparát se často používá s reparátem PEESDrenMůže být ale použit i samostatně.

elemde2

Elemde Nesmírně důležitý a základní preparát detoxikující mozkovou kůru od mikrobiálních ložisek. Kůra mozková se dělí na desítky okrsků, ve kterých jsou centra programů pro mnoho činností organismu. Nelze vypsat, u jakých nemocí se může použít, snad jen namátkou - epilepsie, migréna, demence, poruchy vývoje řeči a mnoho dalších. I v mozkové kůře se nacházejí solné krusty, takže je vhodné až nutné ho s preparátem Biosalz nebo ActivAcid. Jeho rozsah je skutečně obrovský, stejně jako rozsah a význam mozkové kůry pro člověka. 

fatig2

Fatig Chronický únavový syndrom je častý zdravotní problém, i když není počítán mezi onemocnění. Preparát Fatig odstraňuje mikrobiální ložiska z příslušné části nervového systému. Mikrobiální ložisko je nejčastějším toxinem, dokonce daleko častějším než potravinové toxiny. Kritické místo pro udržení organismu v přijatelné vitalitě se nachází v mezencefalu a jde o část nazývanou formatio reticularis. Je to pokračování struktury z prodloužené míchy a z Varolova mostu. Tato struktura má za úkol udržovat pomocí impulsů mozkovou kůru v příslušné aktivitě. Při zavření očí se tato aktivita vypíná. Může být také až příliš aktivní a pak způsobuje neklid, především motorický a někdy i psychický. Úroveň impulsů formatio reticularis je individuální a proto jsou mezi námi lidé více aktivní, s větším množstvím životní energie, a pak ti méně aktivní. Nemusí se jednat o poruchu,
tu snadno zjistíme pomocí EAV přístroje.

fascidren2

FasciDren Preparát velmi často používaný především pro potíže pohybového ústrojí či pro speciální diagnózu, jakou je fibromyalgie. Fascie jsou blány, které se nacházejí mezi jednotlivými svalovými skupinami nebo obepínají celý sval. Do tohoto preparátu jsou však zařazeny ještě další vazivové struktury, které se
nacházejí v pohybovém ústrojí člověka. Jde o aponeurózy, septa, membrány. Toxiny v těchto vazivových strukturách imitují bolesti kloubů či svalů a bývají obvykle součástí ještě dalších toxických postižení pohybového aparátu. Pouze u onemocnění fibromyalgie jde o postižení právě fasciálního a svalového
aparátu. Celkově se toxické zatížení těchto struktur projevuje bolestí celého těla, tlakovou bolestí na svalech, nášlapovou bolestí na plosce nohy či přecitlivělostí dlaní. Má pak obvykle za následek i celkovou únavu a bolestivost a útlum celého organismu. Tento preparát zařazujeme do detoxikačního programu často, protože problémy zde popsané jsou velmi četné a jen málokdo je správně diagnostikuje a zařadí.

fluorex2

Fluorex Název preparátu vychází ze slova flor, které znamená vaginální výtok. Ten bývá nejčastěji spojován s plísněmi, ale může jít i o výtok bakteriálního či virového původu. Příčina vaginálního výtoku nebývá přímo v pochvě, toto postižení nastává následkem střevní dysmikrobie.(ActivCol ) Znamená to, že Fluorex nepoužíváme jako samostatný preparát, ale prakticky výhradně jako součást detoxikačního programu, ve kterém je také zařazena střevní symbióza. Velmi prospěšné bývá i zařazení odsolování, protože k mikrobiálním ložiskům v mnohovrstevné stěně pochvy se často dostaneme jen prostřednictvím odstranění biogenních solí.(ActivAcid, Biosalz ) Samotná střevní symbióza nebo odstranění solí však nemusí odstranit vaginální výtok. Právě v tomto okamžiku používáme Fluorex jako specifický preparát, který by sám o sobě pravděpodobně nefungoval, bez něj však obvykle nedojde k odstranění tohoto nepříjemného symptomu.

fornex2

Fornex Speciálním poznatkem detoxikace je etiologie nezhoubných nádorů. Mezi nezhoubné nádory počítáme fibromy, lipomy, adenomy, myomy atd. Aby došlo ke vzniku nezhoubného nádoru, musí k tomu dát organismus pokyn. Za organismus tento pokyn dává samozřejmě mozek. Právě struktura nazývaná fornix určuje, zda se v těle vytváří nebo nevytváří nezhoubné nádory. Fornex je tudíž nezbytnou součástí jakéhokoliv odstraňování tendence vytváření nezhoubných nádorů jako jsou třeba polypy, myomy, adenomy. Potom k vlastní detoxikaci kromě Fornexu použijeme i lokální preparáty z místa, kde se podobný nádor tvoří. Pochopitelně, že je důležité dostat se k té zmíněné aktivní struktuře fornixu, což se nám často může podařit pod clonou odsolovacích preparátů.

FSME2

FSME Patří mezi antivirové preparáty. Speciálně jde o preparát k virové klíšťově encefalitidě. Antimikrobiální preparáty, mezi které antivirotika typu FSME patří, nemají samostatně velký význam. Používají se téměř výhradně jako součást detoxikace imunitního systému, eventuálně odstranění ložisek či detoxikace orgánu, kde se FSME nachází, což bývá obvykle mozek. Lze říci, že FSME slouží k nasměrování imunitního systému proti tomuto klíšťovému viru. Mnozí lidé se domnívají, že tyto preparáty nahradí antibiotika a používají je místo nich. FSME antibiotika nenahrazuje, přesto je velmi důležitým preparátem, tím posledním rozhodujícím krokem, kterým se nám podaří odstranit zmíněnou zátěž. FSME může také sloužit k diagnostice tohoto virového onemocnění v klíštěti, kdy měříme samotné klíště. Protože klíště je přenašečem celé řady mikroorganismů, pomocí FSME můžeme vyspecifikovat, zda se v něm tato virová zátěž nachází.

gastedren2

GasteDren Preparát určený pro detoxikaci žaludku. Sám žaludek bývá postižený spíše dysmikrobií zažívacího traktu, která se pak také týká dysmikrobie žaludku. Stav žaludku také velice závisí na kvalitě funkce vegetativního nervového systému. Přesto někdy dochází k usazení mikrobiálních ložisek ve stěně žaludku a k následným problémům. Mezi ně patří hlavně zánět tohoto orgánu. Je však třeba důsledně odlišit, zda jde o mikroorganismy, které jsou součástí dysmikrobie zažívacího traktu, o ložisko ve stěně žaludku či o vliv vegetativního nervového systému nebo vliv bloudivého nervu. Pokud se žaludek kromě nepříjemných pocitů projevuje i páchnoucím dechem, použijeme právě GasteDren.

gastex2

Gastex Komplexní preparát, který zohledňoval přítomnost dalších možných toxinů v žaludku. Nakonec se ukázalo, že mimo mikrobiálních ložisek se přímo v samotném žaludku mnoho jiných toxinů nevyskytuje. Velmi často uváděný problém, zánět žaludku, způsobený helicobacterem pylori, má svou příčinu
v dysmikrobii. Tento mikroorganismus je totiž součástí střevní mikroflóry a obvyklý je jeho vzestup do žaludku, nikoliv infekce zvenčí, jak se většina lékařů domnívá. Proto preparát Gastex nemá oproti preparátu GasteDren mnoho výhod a jde o preparát historického významu z doby tvorby a hledání optimálních
kombinací.

 geosmog2

Geosmog Jde především o diagnostický prostředek. Když pozitivita při měření tohoto preparátu ukazuje na nějakou patogenní energii, může jít jak o geopatogenní energii, tak o zdroj elektromagnetického záření či o záření laserového původu. Samotný preparát je velmi potřebný ve chvílích, kdy dojde k odrušení místa, ve kterém působí patogenní energie nebo přestěhování dotyčného člověka. Po přestěhování zůstávají rezidua patogenních energií v organismu a mohou se podílet na přetrvání různých potíží. V takovém případě může Geosmog odbourat informační paměťovou složku. Jestliže člověk zůstane přímo v dosahu zdroje této patogenní energie, nemá pak Geosmog žádný zvláštní význam. Ještě mohu upozornit na to, že kombinace zátěže patogenními energiemi a těžkými kovy je velmi závažná a proto můžeme tento preparát použít i v kombinaci s Antimetalem a MindDrenem. V takovém případě je tento preparát schopen kompenzovat i některé nepříjemné důsledky patogenních energií.

gliglu2_1

Gli - Glu Svého času velmi důležitý preparát. Když jsem v 90. letech upozornil na v Čechách stále stoupající intoleranci glutenu, bylo třeba najít jak diagnostické možnosti, tak i případnou detoxikaci. Diagnostické možnosti (kromě biopsie tenkého střeva) tenkrát neexistovaly a postoj lékařské veřejnosti k této informaci byl velmi negativní. Dnes už to nikomu nemusí takto připadat, protože intolerance glutenu je populární a reagují na ni pochopitelně i lékaři. Před 20 lety to byl spíše projev šílence, který o něčem takovém hovoří. Známá byla pouze primární celiakie, o tomto typu potíží se nic nevědělo a jejich
existenci odborníci odmítali. Gli-glu jsme tedy používali k diagnostice intolerance, ale pokoušeli jsme se odstranit i její příčiny. V průběhu času se ukázalo, že příčiny je do jisté míry možné odstranit prostřednictvím střevní symbiózy a detoxikace mozku, především imunitních center. Intolerance glutenu totiž spočívá v imunitní reakci v tenkém střevě na tuto bílkovinu a tato reakce je do jisté míry ovlivnitelná. Pokud říkám do jisté míry, znamená to, že už samotná existence svědčí o velké labilitě této části imunity a tudíž při velkém zatížení glutenem selhává. K odstranění reziduí glutenu, která se neodstraní ani při naprosté a absolutní dietě, používáme preparát Metabex a diagnostické možnosti díky EAM systému máme rovněž velmi dobré. Preparát Gli-glu tudíž zvolna upadá v zapomnění, poněvadž svou důležitou úlohu již sehrál.

gripin2

Gripin Tento preparát bychom zdánlivě mohli používat při akutní nákaze chřipkou. To ovšem není účelem ani smyslem tohoto preparátu. Především proto, že by nám s chřipkou mnoho nepomohl, i když může stimulovat imunitní systém k rychlé odpovědi. Děje se tak pouze v případě, že imunita je ve velmi dobré kondici. Chřipkové viry však napadají svaly i nervový systém a jsou častou součástí residuí v těchto tkáních. Volné infekce gripeviry pak mohou způsobovat svalové bolesti, slabost, únavu a v nervovém systému celou škálu poruch. Gripin tedy používáme hlavně po odeznění chřipky, kdy imunitní systém infekci zvládl, ale můžeme ho také používat jako prevenci právě před obavami z chřipky, protože imunitu aktivuje. Gripeviry však mohou být
i chronickou zátěží z doby před mnoha lety, proto má tento preparát velmi široké použití.

 gynodren2

GynoDren Velmi důležitý preparát pro gynekologické ústrojí. Zahrnuje v sobě vaječníky, vejcovody, dělohu i pochvu. Záběr je tedy velmi široký, což z něj činí hodně používaný preparát. Používáme ho téměř vždy právě v kombinaci s odstraněním střevní dysmikrobie a odsolením. Gynekologické ústrojí je
oblastí s celou řadou mikrobiálních ložisek, neboť jde o ústrojí otevřené ven a tudíž dobře přístupné různým infekcím. Navíc jeho prostřednictvím dochází k přímému fyzickému kontaktu s druhým člověkem, a to způsobem natolik intimním, že to nemá v organismu obdoby. Proto jde o naprosto nezastupitelný
preparát, a to jak při poševních potížích nejrůznějšího typu, tak i při děložních zánětech či zánětech vaječníků. Musíme mít na paměti, že určité části gynekologického ústrojí podléhají vlivu pohlavních hormonů – především vaječníky a děloha – a tak si nemůžeme myslet, že všechny potíže budou způsobené pouze přítomností toxinů. Toxiny však nacházíme při nejrůznějších problémech v tomto ústrojí prakticky vždy.

harmon2

Harmon  V preparátu Harmonjsou shromážděny hormony, nebo alespoň většina známých hormonů. Tento preparát nám může při měření ukázat, že v některé hormonální hladině je problém a my se pak můžeme zaměřit na orgán, v němž je zmíněný hormon produkován, eventuálně odkud je jeho produkce řízena. V úvahu přichází i hypotéza, že některé hormony mohou zůstávat ve tkáních a imitovat přebytek tohoto hormonu. Jedná se hlavně o syntetické hormony, které jsou vyráběny chemicky, ale může jít i o jiné hormony například typu serotoninu nebo především hormony kůry nadledvin. Jestliže tyto hormony nebo hormony takzvaně pohlavní zůstávají ve tkáních a nemetabolizují se, informují zpětnou vazbou centrální orgán o jejich dostatku v organismu, což je však informace nepravdivá. Může fakticky vést k nízké produkci hormonů, a to jak pohlavních, tak například protistresových nebo hormonů udržujících náladu. Tím se pak mohou falešně podílet na různých typech onemocnění. K těmto i jiným úvahám nás může přivádět právě preparát Harmon.

 helicob2

Helico Antimikrobiální preparát, který je zaměřen proti mikroorganismu zvanému helicobacter pylori. Tento mikroorganismus je součástí střevní mikroflóry, ale za určitých patologických souvislostí se může dostávat do žaludku, kde vystupuje jako patogen. V žaludku se nenachází prakticky žádné mikroorganismy, a proto zde tento mikrob může vyvolávat záněty, někdy je obviňován i ze vzniku rakoviny žaludku. Preparát Helico nám pomáhá, abychom tento nepatřičně lokalizovaný mikroorganismus zvládli. K tomu bych doporučoval ještě preparát Activ-Col k celkové úpravě střevní mikroflóry a GasteDren k úpravě situace v žaludku. Helico se pak stává pouze doplňujícím preparátem při prokázání pozitivity helicobacteru.

 hepar2

Hepar Vznikl na úplném počátku vzniku detoxikační medicíny a je zaměřený na játra. Dnes hojně používaný LiverDren je preparát odstraňující mikrobiální ložiska z jater a Hepar byl míněn jako komplexní preparát, který si bude všímat i dalších toxinů v játrech, jako jsou různé druhy mikroorganismů nebo různé typy organických a anorganických toxinů. Koncept zdvojenosti preparátů se neujal a tento preparát nebyl nikdy pořádně využíván.

HPV2

HPV  je zkratkou názvu Human Papiloma Virus – tedy lidský papilomavirus. Tento mikroorganismus je velmi nebezpečný, protože při lokalizaci na děložním čípku vyvolává rakovinu, respektive některé typy tohoto typu jsou rakovinotvorné. Typů papilomaviru je mnoho a zdaleka ne všechny jsou tak nebezpečné. Virus rovněž vyvolává onemocnění nazývané kondylomata, což jsou výrůstky zevně na pohlavním ústrojí, ale mohou se nacházet i jinde na kůži. Jde o velmi nebezpečný virus a chceme-li HPV úspěšně použít, musíme ho kombinovat i s dalšími preparáty upravujícími situaci v pohlavním ústrojí ženy, tedy s GynoDrenem, často i s preparáty Activ-Col a Cranium ke zvýšení odolnosti imunitního systému.

herpeson2

Herp Dříve Herpeson. Jde o preparát používaný proti oparům. Existují opary různého druhu, nejběžnější je jednoduchý opar – herpes simplex, který se obvykle vyskytuje na rtu, ale můžeme se setkat i s opary pohlavního ústrojí nebo pásovými, které způsobuje poněkud jiný virus nežli herpes simplex, ale v podstatě jsou to viry stejného původu. Tyto viry přežívají v nervovém systému, v případě oparu jde o periferní nervový systém, ale není vzácné setkat se i s herpetickou meningitidou nebo encefalitidou. Opar někdy může zasáhnout i oko. Pak se z něj stává velmi nebezpečné onemocnění, kdy jde o zrak a při
slabší funkci imunitního systému dokonce i o život. Samotné podání preparátu proti herpetickému viru není nic platné, důležité je, aby byl ošetřen i nerv, na kterém oparový virus sídlí, eventuelně i imunitní systém. Právě tyto atributy splňuje preparát Herp.

 hipp2

Hipp Preparát, který si všímá některých součástí organismu, které obvykle unikají naší pozornosti. Jsou to takzvané tělesné tekutiny. Mikroorganismy nemusí přežívat jen v lymfatickém systému, tedy materiálně tvořeném lymfatickém systému, ale i v lymfě. Mohou rovněž přežívat v žilním nebo tepenném systému tvořeném tkání, ale i v tekuté složce, tedy přímo v krvi – jak v plazmě, tak v některých krevních elementech. Takto bychom mohli pokračovat žlučí, močí, slinami, potem, hlenem, stolicí a tak dále. Právě preparát Hipp si všímá zátěží těchto tělesných tekutin, mezi nimiž hraje velmi důležitou úlohu
i nitrobuněčná a mimobuněčná tekutina. Na doladění celého detoxikačního procesu musíme někdy využít i vlastností tohoto preparátu k vyčištění tělesných tekutin.

hyperton2

Hyperton Preparát zaměřený na detoxikaci vysokého krevního tlaku. Původní myšlenka byla dobrá – vytvořit zjednodušeně jeden preparát, kterým by bylo možné ovlivňovat krevní tlak. Při dalším výzkumu, který trval několik let, se však ukázalo, že řízení krevního tlaku je mnohem komplexnější záležitost, než se předpokládalo a než bylo možné nalézt v dostupné literatuře. Na řízení se podílí jak tepenný systém, tak neurohypofýza i hypotalamus, medula oblongata, ledviny, nadledvinky a další. Nakonec se ukázalo, že tento problém není možné vměstnat do jednoho preparátu, protože každý z vyjmenovaných
orgánů mohl být porušen pěti, šesti či sedmi toxiny – nakonec, když vynásobíme množství orgánů, které se podílí na řízení krevního tlaku, množstvím toxinů, vyjde poměrně veliké číslo. Možná, že v budoucnu bude tento preparát ještě využit, a že po nějaké době a zkušenostech jej bude možné ještě
použít pro umístění toxinů regulujících krevní tlak. Rozhodně bych to nevylučoval, ale v současné době se raději spolehnu na podávání jednotlivých detoxikačních preparátů pro určené orgány, které tlak regulují.

hypotal2

Hypotal Hypotalamus je jedním z nejsložitějších orgánů těla vůbec. Jde o producenta látek tlumících nebo stimulujících produkci hormonů – jde i o počítač s vlivem na pocit sytosti či hladu, na sexualitu, tělesnou teplotu, vegetativní nervový systém atd. V embryonálním stádiu není chráněný žádnou bariérou proti škodlivým látkám jako ostatní CNS. Mikrobiální ložiska pak pochopitelně narušují složité regulace. Hypotal nám pomáhá tato mikrobiální ložiska z hypotalamu odstranit.

chlamydi2

Chlamydi Preparát zaměřený proti dvěma druhům chlamydií, a to chlamydia trachomazosis a chlamydia pulmonalis. Jde o velice častou mikrobiální
zátěž, preparát Chlamydi tedy můžeme využít k doplnění celkové léčby. Nejdůležitější pro odstranění mikrobiální zátěže je vylepšení celkového stavu
zmíněné části organismu, například močového nebo pohlavního ústrojí. Tento chronický mikroorganismus nelze zvládnout a odstranit bez podpory
imunitních vlastností celkových i lokálních. Proto varuji před určitým pocitem všemohoucnosti, kdy se zdá, že podání tohoto preparátu je při prokázané infekci dostatečné. Naopak, doručuji komplexní detoxikaci oblasti, ve které se chlamydie nacházejí.

ikmix2

IK Mix Jde o historický preparát z počátku tvorby detoxikační medicíny. Zkratka „IK“ znamená imunokomplex a „mix“ znamenalo, že jde o imunokomplexy – z přítomnosti virů, bakterií, chlamydií, borelií a tak dále. Tento preparát se ukázal být přínosný a v současné době je velmi často používána jeho obdoba, kdy je IK Mix spojen s preparátem obsahujícím antigeny. Imunokomplex je látka, která vznikne spojením protilátky a vlastního mikroorganismu, respektive jeho antigenních vlastností. Tyto imunokomplexy by měly být z těla odstraněny, protože jde o odpad, a navíc jedovatý. Výsledkem však je, že z organismu nejsou stoprocentně odstraňovány a vychytávají se v nejrůznějších tkáních, nejčastěji v ledvinách, v srdci, kloubech, ale můžeme je najít i v jiných tkáních, kde pak působí, jako by tam byla samotná infekce, tedy toxicky. Jak už jsem řekl: v současné době máme v arzenálu modernější preparát než je IK Mix, a to Non-grata

imun2

Imun Komplexní preparát, který v sobě zahrnuje dvě důležité složky fungování imunity. Jednou z nich je střevní imunita, druhou řízení imunity z CNS, konkrétně z lobus parietalis. Preparát Imun jako jediný na českém trhu řeší nikoliv jen stimulaci imunitního systému, ale také příčiny jeho zhoršené funkce. To je pro většinu poruch imunitního systému rozhodující. Tedy příčina, proč imunitní systém nefunguje tak, jak by měl.

imunohelp2

ImHerb (ImunoHelp) Bylinný přípravek k posílení imunitního systému

 neutral

InfoDren Má velmi zvláštní poslání. Potřebovali jsme přípravek, do kterého bychom mohli umístit tzv. speciální preparáty. Mnoho detoxikačních terapeutů provádí vlastní výzkum a zkoumá informačně umístěné toxiny nejrůznějšího původu. Ne všechny toxiny jsou umístěny do některých z preparátů (existují
i speciální nebo zřídkakdy se vyskytující toxiny), a proto byl navržen InfoDren, aby bylo možné vyrábět pro zájemce individuální informační preparáty. Proto pokud si objednáte nějaký preparát ze speciálních preparátů na objednávku, najdete v jeho názvu vždy InfoDren a pak na boku lahvičky specifikaci o jaký preparát se jedná. 

infodrenk12InfodrenK22

InfoDren K1 a InfoDren K2 -InfoDren K1 je historicky první preparát, který si všímal toxinů umístěných v kostech. Při vývoji a hledání toxinů byl zřejmý jeden poznatek – toxiny jsou umístěny převážně ve tkáních, které mají tuhý, trvanlivý charakter a nemění se příliš rychle. Proto existoval předpoklad,
že i v kostech se budou nacházet patologické zóny, které narušují organismus. Při dalším ověřování přístupu se nakonec ukázalo, že pravda je to pouze částečná a že tyto toxiny nehrají tak důležitou úlohu, jak se zprvu teoreticky předpokládalo. Toxiny v kostech byly umístěny do preparátu OsteoDren a preparáty KI i KII nakonec upadly téměř v zapomnění. Stalo se již mnohokrát, že odložené preparáty se za několik let na základě nových poznatků znovu vrátily a staly se z nich preparáty velmi důležité. To znamená, že bych je nyní nerad odsuzoval, jsou zřejmě připraveny pro nějakého nového výzkumníka.

infomin2

Infomin Preparát, který zlepšuje využití minerálních látek a stopových prvků. Vychází z předpokladu, že nabídka minerálních látek, dokonce i hladina minerálů v krvi může být dostatečná, ale u orgánu může být jejich množství nedostatečné. Orgán nemusí umět dobře využívat nabídku. Pokládám tuto situaci za logicky samozřejmou a nedostatek minerálních látek a stopových prvků může být způsoben jak v nabídce, tedy v potravinách, tak ve zhoršené funkci střeva a nakonec tedy i ve využití vlastním orgánem a tkání.

infovit2

Infovit Preparát podobný Infominu, který si všímal minerálů a stopových prvků; nicméně preparát Infovit si všímá vitamínů. Princip je naprosto stejný – jde o zlepšení využitelnosti různých vitamínů. V tomto preparátu jsou spojeny vitamíny spolu s informační složkou a přesto, že nejde o informační preparáty
v pravém slova smyslu, jsou významné a lze jimi doplnit celý systém detoxikačních informačních preparátů.

ionyx2

Ionyx Preparát určený k detoxikaci od radioaktivních a ionizujících látek. Člověk se setkává s celou řadou radioaktivních látek ve stravě, například se stronciem v půdě, v zaměstnání, může být ozářen nejrůznějšími zářiči ve zdravotnictví, někteří lidé žijí v místech s vnějším zářením. Záření pochopitelně narušuje některé tkáně, především štítnou žlázu, pohlavní žlázy a také sliznice například střeva, močové ústrojí, porušuje imunitu v případě, že nejde o prvky s velmi krátkým poločasem rozpadu, které se z organismu samy odbourávají, ale naopak o prvky se středně dlouhou dobou rozpadu. Zdálo se tedy
velmi důležité moci tyto radioaktivní prvky detoxikovat. Nakonec se ukázalo, že zátěž radioaktivitou není v této civilizaci tak velká; pokud se s některými typy ozáření setkáme například při lékařském vyšetření, mají tak krátkou dobu rozpadu, že se odstraňují samy. Preparát je však připravený pro jednotlivé případy, v nichž může sehrát velmi významnou úlohu v detoxikaci radioaktivních látek.

neutral

Kokmin Patří mezi antimikrobiální preparáty, je cílen speciálně na skupinu gramnegativních koků, kam patří především Neisseria. Do tohoto rodu se řadí i známý původce kapavky, ale v současné době existuje větší hrozba, a to v podobě původce meningitidy. Toto onemocnění může probíhat jak ve smrtelné intenzitě, tak i samozřejmě ve formě subklinické. V takovém případě, při chronické zátěži meningu bakteriemi Neisseria nebo při rozbití bakteriálních ložisek s touto bakterií splní tento preparát svou úlohu.

 kokplus2

Kokplus Je rovněž antimikrobiálním preparátem, který zahrnuje velmi známou skupinu grampozitivních koků. Do této skupiny patří především streptokoky - jak Streptococcus viridans, tak Streptococcus pneumoniae. V této skupině však nalezneme i širokou skupinu stafylokoků, z nichž nejznámější je zlatý stafylokok - Stafylococus aureus neboli MRSA. Pod grampozitivními koky nalezneme i jiné mikroorganismy z této skupiny, které však nejsou tak známé a nevyskytují se tak často.

lipodren2

LipoDren tento přípravek měl snahu řešit problémy lipidového spektra. Do něj patří mimo cholesterolu  i skupina tuků pod názvem triacylglyceroly. Tento preparát se nadále neprofiloval a zůstal stranou detoxikačního zájmu především proto, že nenabyl žádné zvláštní popularity mezi terapeuty. 

liverdren2

LiverDren Patří mezi nejoblíbenější preparáty vůbec. Při měsíčním přehledu objednávaných preparátů obvykle zaujímá třetí až maximálně páté místo. Samotný LiverDren je určený k detoxikaci jater od mikrobiálních ložisek. Na problém mikrobiálních ložisek narazíme při detoxikaci prakticky vždy. Játra mají velmi složitou strukturu a skládají se z laloků a lalůčků tvořených jaterním parenchymem a také intrahepatálními žlučovody, které sbírají některé z produktů jater – žlučové kyseliny a cholesterol. LiverDren má vliv nejen na jaterní buňku, ale i na žlučové cesty. Protože játra patří mezi pět základních orgánů pentagramu, který pod sebe sdružuje celý velký okruh dalších orgánů a částí těla, je vhodné, aby jejich detoxikace probíhala hned v počátku celého detoxikačního postupu. Játra mají vliv nejen na detoxikaci organismu, tvorbu žluče a cholesterolu, ale také na celé další spektrum tělesných tuků a prostřednictvím CNS i na psychiku. Stojí především za agresivitou, nervozitou, podrážděností. Samotné toxické zatížení jater je poměrně častý problém a jaterní vliv na široký okruh zdravotních komplikací je rovněž velmi známý. Proto LiverDren patří mezi základní fond preparátů.

liverhelp2

LiHerb (LiverHelp) Slouží k detoxikaci jater a jejich dceřiných orgánů v prvním řadu. Detoxikaci dceřiného či periferního orgánu je velmi vhodné doprovodit právě preparátem LiHerb. Pokud tedy chceme vyřešit některé problémy s očima, s nehtovými lůžky, mazovými žlázami (například akné), potíže s „jaterními“ klouby (kyčle), s kvalitou šlach a podobně, nezapomeňme tento přípravek přidat k preparátu na příslušnou periferii.

laxahelp2

LaHerb (LaxaHelp) při potížích s vyprazdňováním

lymfatex2

Lymfatex Preparát určený k odstranění mikrobiálních ložisek v lymfatickém systému. Zvláště u něj si je potřeba uvědomit, že existuje lymfa a lymfatický systém. Lymfatex ovlivňuje výhradně struktury tohoto systému – to znamená lymfatické uzliny, cévy a kapiláry. Lymfa odvádí toxické látky ze všech buněk, neboť omývá v podstatě každou buňku lidského organismu mimo těch v nervovém systému. Lymfatický systém patří do okruhu sleziny a proudění lymfy může být mikrobiálními ložisky v lymfatických uzlinách nebo kapilárách významně zhoršeno.

mammadren2

MamaDren Používáme k odstranění mikrobiálních ložisek z ženského i mužského prsu. Ženský prs se skládá z mléčné žlázy, vazivové kostry a tukové výplně. U mužského prsu není mléčná žláza vyvinuta a tvoří ho tedy převážně svaly a tuk. MamaDren působí na mikrobiální ložiska všech těchto tkání a je důležitým prostředkem, kterým je možné řešit nebezpečné infekce prsu v průběhu kojení nebo prevenci proti vzniku různých typů nádorů. MamaDren neovlivňuje kojení, které je zajištěno hormonálně, a to prolaktinem, který vzniká v příslušných strukturách CNS. 

mediator2

Mediator Mediátory nazýváme soubor několika desítek látek v těle, které se podílí na přenosu vzruchu v nervovém systému a na dalších pochodech. Především jde o neurotransmitery neboli přenašeče.  Mediator je podle mého názoru spíše preparát diagnostický, který nás informuje, že někde v tomto systému je chyba. Není to prostředek, který by odstraňoval příčinu špatné produkce eventuálně špatného fungování těchto nervových přenašečů. Nalezneme-li chybu, je třeba hledat, který z orgánů nebo toxinů je za ni zodpovědný, protože mediátory se vyrábějí v různých orgánech našeho těla. Jako příklad je možno uvést CNS či střevní nervovou soustavu.

medulon2

Medulon Detoxikační preparát určený k odstranění mikrobiálních ložisek z míchy. Z ní odstupují periferní nervy, které následně ovládají mnoho funkcí příslušných částí těla. Je velmi důležité rozlišit, zda je problém zaviněný toxiny v Periferní nervovém systému, v míše nebo v Centrálním nervovém systému. V případě míchy můžeme použít Medulon samozřejmě v součinnosti s dalšími preparáty tak, jak uvádí teoretický detoxikační postup. 

metabex2

Metabex Slouží k odstranění metabolitů vznikajících při špatném zpracování potravin. Nejčastější kritické potraviny jsou gluten, kasein, laktóza, eventuálně metabolity masa. I při dodržování příslušné diety zůstávají často metabolity ve tkáních, kde působí chronicky jako toxin.  Proto je tyto metabolity potřeba odstranit. 

metabol2

Metabol Preparát, který se pokouší zasáhnout do příčiny poruchy metabolismu. Původní úmysl vytvořit podobný preparát se nesetkal s velkým úspěchem, protože příčin takových poruch je více a je potřeba využít širší detoxikační arzenál k tomu, abychom tyto poruchy odstranili. Velkou roli zde hraje stres, pochopitelně také stav střevních mikroorganismů, slinivky břišní atd. Přesto je možné Metabol při poruchách metabolismu zkusit, i když ho nepovažuji za příliš povedený

mezeg2

Mezeg Je určený k detoxikaci gliového systému. Ten tvoří gliové buňky různých typů, které mají za úkol vyživovat neurony a sloužit k jejich očistě. Blokáda tohoto sytému způsobí nahromadění toxických produktů v nervové buňce. Pokud blokáda vznikne v dětském věku, omezuje programování mozku, jeho vývoj a zobrazí se na celé řadě funkcí. Může působit poruchy inteligence, poruchy tvorby řeči, může však způsobovat také zásadní emocionální poruchy a to podle části nervového systému, ve kterém se objeví. V pozdějším věku může napadení gliových buněk způsobovat Sclerosis multiples a jiná nervová onemocnění degenerativního charakteru a ve vyšším věku může pak taková blokáda být příčinou různých typů demence, především Alzheimerovy choroby. Pokud je tento preparát indikován, jde o velmi důležitý detoxikační krok.

mikrotox2

Mikrotox Preparát určený k odstranění mikrobiálních toxinů. Mikrobiální toxin – tedy bakteriální, virový nebo boreliový toxin – vzniká přítomností některé mikrobiální infekce. Může také vzniknout následkem aktivity mikrobiálního ložiska. Do tohoto preparátu nejsou zahrnuty plísňové toxiny. Mikrobiální toxiny mohou ve tkáních zůstávat i po odstranění infekce nebo mikrobiálního ložiska, např. jako následek chřipkových infekcí a jiných virových infekcí, ale i jako následek infekcí streptokokových, salmonelových atd. Mikrobiální toxin se ve tkáních chová jako samotná infekce a způsobuje podobné problémy.

minddren2

MindDren Emocionální preparát, který působí na blokovaný emocionální konflikt, který je zasunut do struktur nevědomí a organismus ho odmítá řešit nebo ho vůbec prezentovat. Může být pak příčinou neschopnosti organismu odstraňovat některé toxiny. Jako nezbytný se jeví například při používání preparátů k detoxikaci od anorganických toxinů, těžkých kovů apod. Tam ho s těmito preparáty vždy kombinujeme

mindhelp

MiHerb (MindHelp) Tento preparát zahrnuje detoxikaci všech základních mozkových tkání. Poskytuje první nástroje pro dosažení normální činnosti mozku. Je dobré použít ho na začátku detoxikační kůry jako nástroj pro imunitní systém, který si vybere, co je první v řadě důležitosti detoxikace. V dalších kůrách je pak možné podávat preparáty na jemnější dolaďování nebo přípravky cílené na jednotlivou emocionalitu. Stejně jako každý preparát Joalis je ale nejlepší vytestovat Joalis MiHerb pomocí Salvie, a ujistit se tak, zda je pro dotyčného člověka vhodný. Oproti preparátu MindDren obsahuje kromě stejné informační složky přídavek bylin ve vyšší koncentraci, což může být u někoho prospěšnější. Účinkem je jinak totožný s preparátem MindDRen.

menohelp

MeHerb (MenoHelp) doplněk stravy vhodný při menopauze a hormonálních potížích. Pomáhá normalizovat stav hormonálního systému přírodní cestou. Napomáhá eliminaci různých potíží spojených s menopauzou, nebo hormonální nedostatečností. Podobně funguje Regular. V meHerb je navíc podíl bylinné složky vyšší, což může u někoho působit lépe

mollicut2

Mollicut Obsahuje antimikrobiální informace týkající se především Ureaplasmy a Mycoplasmy, což jsou bakterie rodu Mollicutes napadající dýchací nebo urogenitální trakt. Užívání tohoto preparátu stimuluje imunitní systém k likvidaci těchto nežádoucích infekcí.

muscudren2

MuscuDren Odstraňuje mikrobiální ložiska z příčně pruhovaného svalstva. V této svalové tkáni se poměrně často vyskytují mikrobiální ložiska, která obvykle napadají další tkáně pohybového aparátu. Bývají chřipkového nebo herpetického původu, ale mohou být i původu boreliového a samozřejmě nelze vyloučit ani jiné mikroorganismy. Působí chronické problémy, u kterých je typická bolestivost při stisknutí svalu, pocit „chřipkových svalů“, únava a jiné problémy související s chronickou infekcí tak rozsáhlého systému jako představují svaly.

mycobac2

Mycobac Antimikrobiální preparát, který stimuluje imunitní systém k likvidaci mycobakterií. Výskyt chronických infekcí tohoto typu je obvykle podmíněn nedostatečnou funkcí imunitního systému, která je způsobená špatnou regulací z CNS či toxickým zatížením Peyerských plaků ve střevech. Další příčiny můžeme hledat ve střevním nervovém systému nebo v thymu a kostní dřeni. Tyto struktury je vždy třeba detoxikovat, když chceme likvidovat nějakou infekci. Mycobac pak slouží k zaměření na zmíněnou mycobakteriální infekci. Obvykle jde o infekci tzv. tuberkulózního typu.

mycotox2

Mycotox Z organismu odstraňuje mykotoxiny. Ty se nacházejí v celé řadě potravin a vznikají přítomností plísní především plísní typu Aspergillus a Mucor. Řada mykotoxinů je nesmírně jedovatá a může se tak stát toxickým zatížením pro nejrůznější tkáně. Nebezpečné jsou zvláště karcinogenní účinky některých plísňových toxinů jako aflatoxinu či ochratoxinu a dalších. Při současném převážení a skladování potravin jsou mykotoxiny velkým nebezpečím nejen pro člověka, ale i pro domácí živočichy krmené průmyslově vyráběnou stravou. V indikovaném případě při použití přípravku Mykotox prokážeme organismu velkou službu a plísňový toxin může být jedním z hlavních toxinů a tím i příčin onemocnění.   

 

 

 

 Postupně se doplňuje.....

 

 

 
 
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.