Kovy vstřebávané plícemi

Kovy vstřebávané plícemi-

olovo a kadmium

Olovo a kadmium jsou neesenciální (lidský organismus je nepotřebuje k životu) prvky a pro člověka jsou toxické. Nacházejí se ovšem v organismu každého z nás. Průměrný člověk má v těle asi 120 mg olova a 50 mg  kadmia. O tom, zda se budou tyto prvky spolupodílet na chronických zdravotních obtížích, rozhoduje pouze míra jejich koncentrace v těle. Oba prvky se do organismu dostávají převážně plícemi.

 OLOVO    

velmi jedovatý prvek dokonce i v dávkách pod 1 mg  denně. Velmi lehce proniká membránami buněk lidského těla a pak se hromadí v kostech ,játrech,   ve slezině.  Když se dostane do krve, způsobuje zánik červených krvinek. Hlavní přenašeč kyslíku – hemoglobin- přestává plnit svoji funkci a srdeční sval dostává méně kyslíku. Kumulace olova v kostech a ve slezině může vyvolat poruchy krvetvorby v kostní dřeni , poruch imunity , leukémii  a další druhy rakoviny.

Hlavními zdroji olova jsou některé barvy, potrubí ( rozvody vody ve starších domech) výfukové plyny  z automobilů, průmyslové znečištění ovzduší a cigaretový kouř. Dalšími zdroji olova jsou některé potravní doplňky a prostředky lidové medicíny pocházející zejména z Asie  ( ekologické  myšlení v některých asijských zemích je totiž hluboce zaostalé , bez ohledu na rychlosti jejich rozvoje ) amatérské odlévání olověných předmětů a větší používání olova v průmyslové výrobě ( akumulátory , barviva , střelivo , rentgenové záření , keramické výrobky …  ) které vede k větší koncentraci olova  v průmyslových odpadech- touto cestou se olovo dostává do životního prostředí. Vdechované olovo je mnohem nebezpečnější než olovo,  které se dostane do organismu přes zažívací trakt. Otravou olovem jsou tak ohroženi hlavně obyvatelé velkých měst, automechanici, malíři i tiskaři.

 DĚTI 

jsou tím vystavené působení toxických zplodin a může tak docházet k chronické otravě olovem. Byla prokázaná  souvislost mezi hyperaktivitou a zvýšeným obsahem olova v krvi. Toxickým vlivem olova trpí nervové buňky dítěte, se nervozitou, únavou, apatií a někdy ústí do hyperaktivity či celkové zpomalení mentálního vývoje. Olovo rovněž oslabuje imunitu a blokuje přenos důležitých prvků a to především působení zinku a mědi. Hlavní toxicita olova spočívá v tom, že si jej tělo plete s vápníkem a tedy olovo ukládá na stejná místa zejména do kostí. Dospělý člověk tedy má 95% olova uloženo v kostech a tím se výrazně podílí na vzniku osteoporózy Olovo má poločas rozpadu -v kostech se udává více jak 28 let, některé studie hovoří dokonce o 50 letech. Logický závěr-čím starší člověk tím větší koncentrace olova s přibývajícím věkem.

Mezi projevy toxicity olova v lidském organismu především patří:

Bolesti hlavy

únava 

svalové slabosti

 chudokrevnost- nedostatek železa

 snížené soustředění

 podrážděnost

 vysoký krevní tlak

 snížená činnost štítné žlázy

 ledvinové obtíže,

bolesti a ztížené pohyby kloubů, deprese a úzkostné stavy.

 

Přítomnost olova v mozku dítěte pak může být příčinou těchto problému   :

 

Mentální zaostalost

 zhoršená schopnost učit se novým věcem

 vyjadřovací a řečové schopnosti

 nižší IQ-lehce pod průměr

 hyperaktivita či naopak letargie

 problémy s chováním

Závažná intoxikace olovem může vést až k poškození jater, ledvin.DETOXIKACE  :  Odbourání  olova .

 Pro odbourávání olova použijeme preparát JoalisAntimetal Pb.

Při jeho užívání má pacient daleko větší potřebu příjmu tekutin. V oblasti ledvin může cítit tlaky a ledviny více pracují. Mohou být bolesti kostí, trnutí zubů a bolest hlavy hlavně v zátylku, několikadenní větší únava, kovové pocity v ústech. Po několika dnech tyto obtíže ustávají.

Kadmium 

Jeho hlavním vylučovacím zařízením jsou ledviny. Hlavním  vstřebávacim orgánem jsou plíce, které jsou kadmiem poškozovány. Je to nebezpečný prvek tzv. BUNĚČNÝ JED který kolem nás stále přibývá- ve vzduchu, v pitné vodě, v předmětech denní potřeby v barvách hnojivech a i v potravinách . Asi třičtvrtě vyprodukovaného kadmia se spotřebuje na výrobu  NiCD  baterií, většina zbývajícího pak na pigmenty-kadmiová žluť, kadmiová červeň a podobně, povrchové úpravy kovů a jako stabilizátory pro plastické hmoty .Také se používá jako příměs do pájek. Hromadí se především v játrech zvířat. Vyskytuje se i v cigaretovém kouři a ve výfukových plynech protože se přidává do motorových olejů a benzinu.

Průmyslem znečištěné ovzduší  je dalším a nezanedbatelným zdrojem kadmia. Do ovzduší se kadmium dostává především z tepláren, elektráren spalujících fosilní paliva, z domácích kotelen (nešetrné spalování domácího odpadu, spalovny komunálního odpadu, svařování či pokovování olova , zinku a mědi kadmiem. Dále je obsaženo ve fosforečnatých hnojivech a proto zamořuje i rostliny. Další příčinou pomalé otravy kadmiem je používání staršího smaltovaného nádobí ,kadmium se dříve používalo k natírání smaltu. Usazuje se především v ledvinách a cévách , včetně mozkových a může u dětí způsobovat poruchy učení, pozornosti, únavu a jiné problémy.

Kadmium může vyvolat celkový problém ale nemusí být jeho jedinou příčinou jak  to známe z detoxikace.

Kadmiové problémy:

poškození ledvin

velké množství bílkovin v moči

 nedostatek vápníku

 kosti klouby a svaly-poškození již výše uvedeno

rakovina prostaty

poškození varlat

neplodnost u mužů,

rakovina plic

rozedma plic

 zmodrání kůže a sliznic- cyanóza,

 malátnost

 tachykardie

 svalová slabost-nízká hladina fosfátů v krvi v důsledku poškození ledvin

ztráta čichu

 dna

řada těchto příznaků vzniká třeba až po 20 letech ukládání malého množství kadmia do organismu.

 

DETOXIKACE  :  Vyloučení  kadmia 

Preparát Antimetal Cd

Dočasné projevy detoxikace :

Bolest plic

 tlak v ledvinách a větší nucení na močení

 vyrážka

 melancholická nálada-(smutek je spojen s plicním okruhem )

 

Oba tyto preparáty  

 

 Joalis Antimetal Pb  

 

 Joalis Antimetal Cd

 

patří do zlatého fondu přípravků  Joalis , neboť jak bylo řečeno v této  civilizaci  detoxikace od olova a kadmia se týká každého z nás a to bez výjimky. Odstraněním těchto látek z organismu výrazně posílíme a prospějeme svému zdraví.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.