Nadledvinky a jejich vliv na organismus

Nadledvinky patří mezi takzvané endokrinní žlázy-žlázy s vnitřním vylučováním.Jsou to útvary uložené na horním pólu ledvin.To je také důvod proč nebyly dlouho poznány.Nadledvinky byly zprvu označovány jako nadledvinkové kapsičky,protože než došlo tělo pitvaného zločince na stůl,dřeň nadledvinek se rozložila a zbyl po ní jenom obal.

Skládají se ze dvou částí,z dřeně a kůry.Jsou to vlastně rozdílné orgány,které mají zcela odlišné funkce a spadají do různých orgánových systémů.Zatímco dřeň patří do autonomního nervového systému,tak kůra nadledvin je endokrinní orgán,který vylučuje zcela jiné látky než dřeň.Dřeň nadledvin produkuje hormon adrenalin a noradrenalin.Hormon adrenalin se vylučuje do krve při strachu a úzkosti.Jestliže se člověk cítí ohrožen,někdo na něj zaútočí,nebo se cítí ve stresu vykazují nadledvinky zvýšenou produkci adrenalinu.Díky tomu se zrychlí tep,rozbuší se srdce,zbledne kůže,zježí se vlasy.Probíhá ještě mnoho dalších procesů v organismu,aby se člověk připravil k boji,nebo útěku.U člověka,který trpí úzkostí se všechny uvedené stavy dostavují přesto,že není přímo ohrožen,ale stačí k tomu pouhý pocit ohroženosti.Pokud se tyto stavy často opakují dojde ke změně fungování autonomního nervového systému,ale i ke změnách ve fungování jiných orgánů.Může například dojít k poruše metabolismu cukrů,k vysokému tlaku apod.

Dalším hormonem,který je vylučovám dření nadledvin je hormon noradrenalin,který má vzhledem k adrenalinu opačné účinky.Na srdci například způsobuje zpomalení tepu a arytmii,zužuje dýchací cesty což se využívá při léčbě některých nemocí stejně,jako se využívá adrenalinu k léčbě astmatu a rozšíření dýchacích cest.Tyto hormony se vzájemně doplňují a mají velký vliv na mnoho funkcí našeho těla.Porucha v produkci těchto látek způsobuje mnoho zdravotních problémů.Ať už jde o nespavost spojenou s bušením srdce,zácpu,tak také zvýšený krevní tlak či zůžení průdušek.Může také docházet ke zvýšenému vyplavování cukru do krve,které nutí organismus k častějšímu vyplavování inzulinu a tím dochází k oslabení slinivky břišní.Infekční ložiska v dřeni nadledvin mají za následek tuto deregulaci a tak se detoxikace nadledvin stává důležitou cestou k úpravě mnoha zdravotních projevů.

Kůra nadledvin produkuje hormony,které nazýváme steroidy.Nejvýznamnější a také jedním z nejsledovanějších z nich je život zachraňující antistresový hormon kortizol.Jeho vylučování je kromě nadledvin úzce spjato s nadřízeným řídícím orgánem,hypofýzou.Ta produkuje řídící hormon pro kůru nadledvin.Dalším důležitým hormonem kůry nadledvin je aldosteron-je to hormon patřící mezi mineralokortikoidy ,jejichž hlavním úkolem je regulovat přítomnost solí v organismu.Významně se podílí na regulaci vody v organismu.Nadledvinky se při produkci kortizolu nespokojují jen s vlastní činností,ale využívají játra k tomu,aby se z kortizolu vyráběl kortizon,který je pak tím vlastním řídícím hormonem.Nestačí tedy při různých potížích detoxikovat jen osu hypotalamus-hypofýza,regulující činnost nadledvin,ale i samotné nadledviny a nakonec i játra,aby v nich docházelo ke správné přeměně kortizolu na kortizon.Účinek kortizonu je jednoznačně spjat se stresem a tak nadledvinky musí být schopny ve stresu tyto hormony správně produkovat.Kortizon má také protizánětlivé účinky a snižuje citlivost na bolest.Využívá se proto i léčebně v revmatologii a při různých autoimunitních poruchách a jiných stavech kde si medicína neví tak úplně rady.Problémy s tímto hormonem jsou jednoznačně spojeny se stresem,kterého je v naší společnosti více než dost,a který se ne vždy naučíme dokonale zvládat.

Kromě steroidů produkuje kůra nadledvin také mužský pohlavní hormon androsteron,který ovšem není tak silný jako androsteron produkovaný varlaty(nazývaný testosteron)Androsteron kůry nadledvin podporuje rozvoj sekundárních mužských pohlavních znaků a tudíž je vylučován až od puberty.Je důležitý i pro děvčata k rozvoji svalstva,sexuální apetence jako protiváha k ženským pohlavním hormonům.Proto mohou některé dívky vykazovat mužské(androgenní)rysy,neboť jejich organismus prostřednictvím kůry nadledvin produkuje také vyšší množství mužského pohlavního hormonu.U dívek od puberty se proto může tvořit i vyšší množství androsteronu,než potřebují,a začínají tak růst chloupky a jiné nežádoucí mužské znaky.

K nápravě techto stavů spojených s nízkou produkcí,nebo nadprodukcí některých hormonů je vhodný přípravek SUPRAREN,který odstraňuje ložiska z kůry i dřeně nadledvin.Kdo ale pozorně četl ví,že k dobré funkci nadledvin je potřeba změnit způsob zvládání stresu-STRESON,PSYCHOHARMONI,detoxikovat řídící orgány,které jsou pro nadledvinky především hypotalamus a hypofýza-přípravky HYPOTAL aREGULAR,játra LIVERHELPLIVERDREN spolu s HEPAR a také přípravek VEGETON k detoxikaci autonomního nervového systému

Kromě SUPRARENU a HYPOTALU můžete všechny přípravky i v řadě Abelia,pokud upřednostňujete sirupové přípravky.Budou to pak ABELIA RELAXONIS,ABELIA DONNIS,ABELIA SOLIS,ABELIA CAPITULIS

Detoxikace nadledvin je komplexní záležitost a je třeba věnovat jí velkou pozornost,protože mnohé poruchy jak fyzického tak psychického rázu souvisí právě s jejich narušenou funkcí.V nadledvinách i ostatních orgánech se mohou také kromě ložisek vyskytovat jiné četné zátěže,které oslabují jejich funkci jako jsou těžké kovy,radioaktivita,chemické látky,zbytky léků apod.Ty odstraníme přípravky ANTIMETAL,ANTCHEMIK,IONYX,NO BACTER,důležitý ANTIDROG atd.

Více přípravků i z tradiční čínské medicíny na podporu nadledvin najdete v části

nemoci-

porucha funkce nadledvin

Hormonální poruchy

poruchy srdečního rytmu

poruchy imunity

Hirsutismus           

 

Další články

Poruchy okruhu sleziny 

Pšenice a její skryté nebezpečí  

 

Proč vitamíny a minerály s informační složkou

 

dále preparáty

antichemikAntichemik  toxigenToxigen

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.