Plíce a imunita

Plíce a imunita

Plíce jsou jedním z pěti hlavních orgánů Čínského Pentagramu.

Jsou párovým orgánem a jejich hlavní funkcí je zprostředkovat výměnu plynů mezi krví a vzduchem. Způsob výměny je, že z vdechnutého vzduchu se spotřebuje vzdušný kyslík a vymění se v plicních sklípcích za kysličník uhličitý  který je pak plic vydechován.

Plíce se rozprostírají v převážné části hrudní dutiny. Pravá plíce je větší a sestává ze tří  laloků, levá  menší je sestavena jen ze dvou laloků a ustupuje srdci ,které je uloženo směrem do levé části hrudní dutiny.

Vlastní dýchání: vzduch putuje nosní dutinou do hrtanu( tracheus)do průdušek(bronchů)a následně do průdušinek (bronchiolů).Odtud pokračuje do plicních sklípků(alveolů) což jsou nejmenší části dýchacího systému,jejich velikost je menší než jeden milimetr a zdravé plíce obsahují okolo 300 000 000 plicních sklípků. Pokud bychom sečetli povrch sklípků který je  protkán  krevními kapilárami a je rozhodující pro množství vstřebaného kyslíku  dostaneme se k číslu zhruba 70 metrů čtverečních.(plocha menšího bytu).Čistota plicních sklípků určuje jak účinně  a jak rychle a v jakém množství se dostane kyslík do krve Z tohoto důvodu jsou plíce v popředí zájmu detoxikačních terapií.Náš život je na kyslíku závislý, bez něj  funguje náš organismus sotva několik minut.Kyslík se váže  na hemoglobin který je součástí červených krvinek-erytrocytů.Hem je proteinová genově daná  molekula ,která umí připoutat na své železné jádro jako magnet jednu molekulu kyslíku ,dopravit do svalů a posléze uvolnit.Hemoglobin obsahuje čtyři molekuly Hemu.Po uvolnění hemoglobinem je kyslík dopraven do mitochondrií ( tzv. buněčné elektrárny)Zde  spalujeme glukózu na kysličník uhličitý a vodu,ale tento proces se neobejde bez kyslíku.Tímto dochází k nabíjení molekul ADP na ATP a to jsou základní energetické jednotky používané ve všech životních procesech závislých na energi.Dýchání je proces.který dokážeme ovlivnit vlastní vůlí,to znamená že když si usmyslíme  že bychom se mohli zhluboka nadechnout ,tak se nadechneme.V daleko větší míře jsou ovšem uplatňovány autonomní  na vůli nezavislé procesy,které řídí dýchání samostatně dle potřeb organismu.Centrum dýchání je v prodloužené míše a ve Varolově mostu.Napadení těchto orgánů některými infekcemi,například virem klíšťové encefalitidy,může být pro organismus smrtelné.Prodloužená mícha  má za úkol hlídat hladinu kysličníku uhličitého v krvi,což se zajišťuje prostřednictvím hlídání i malých změn pH krve ve výše uvedených orgánech.Jedním z úkolů plicních tkání je  tyto toxiny přebírat a neustále je odstraňovat.  Každý z nás jsme dědičně obdařeni jinak výkonnou samodetoxikační schopností plic a to nám v životě určí i podstatné rysy   psychiky  a   obranyschopné  tj. imunitní vlastnosti organismu neboť imunita je velmi závislá na psychice. Toxiny obsažené ve vzduchu jsou volné  molekuly , rozptýlené  v běžných   plynech jako kyslík, dusík a vodík. Jedná se na příklad o všudypřítomné molekuly radonu, které vytvářejí vážnou hrozbu rakoviny plic, pokud jsou ve vzduchu obsaženy ve velké koncentraci a pobývá –li člověk v takovém prostředí  delší  dobu. Dalším příkladem jsou rtuťové výpary , které jsou velkým nebezpečím pro celé tělo, protože plíce jsou hlavní absopční cestou rtuti do organismu. Všeobecně lze říci, že plícemi vdechnutévýpary toxických kovů jsou pro organismus mnohem více nebezpečné než sloučeniny obsažené v potravinách. Potraviny si můžeme vybírat,  vzduch si většinou vybrat  nemůžeme .

Dalším  nebezpečím  pro plíce jsou prachové částice  ve  vzduchu. Prachové částice jsou většinou směsi molekul různých látek. Kritická hranice velikosti která je schopna dorazit až do plicních sklípků je 1 až 2 mikrometry(jedna tisícina milimetru)a obsahují  stovky až tisíce různých atomů.V plicních sklípkách přetrvávají velmi dlouho,třeba i několik desetiletí.Proto bývá častým jevem že po plikaci preparátu RespiDren RespiHelp, dojde k vykašlávání toxinů u kuřáka který již deset let nekouří , ani se nepohybuje v zakouřeném  prostředí.Přechodná zahleněnost dýchacích cest je jedním z detoxikačních projevů užívání preparátů  JoalisRespiDren. Spouštějí a stimulují   samodetoxikační  schopnost plic tyto procesy mohou trvat i řadu týdnů.V průběhu detoxikační praxe jsme například byli  svědky ,že z člověka vycházeli chemlonové chlupy,které se během jeho života v plicích nerozložily.Dotyčný si pamatoval že s chemlonem přišel do styku před 20 léty...

Nyní se vrátíme k  Čínskému   Pentagramu  :

Na základě detoxikačních zkušeností lépe pochopíme,jaké  pojmy se spojují s okruhem orgánu plic a proč  

S okruhem plic se pojí: Bílá barva protože zdravé plíce mají bíle růžovou barvu.

Prvek kovu protože molekuly a sloučeniny kovů jsou pro plíce velmi toxické a plíce je ochotně vstřebávají.

Ostrá – pikantní chuť jídla obsahující tyto chuťové složky způsobují dráždění sliznic dýchacích cest stejně jako čichového epitelu. Zároveň ostrá jídla působí  dezifekčně  proti bakteriálním infekcím.

Vůle  člověka  ,protože člověk si ve svém podvědomí usmyslí a naplánuje jen takové  aktivity ,na které má fyzickou i psychickou energii, která jak výše uvedeno je přímo závislá na přísunu kyslíku do  mitochondrií .

Smutek  a deprese, neboť  člověk který  špatně a povrchně dýchá z jakéhokoliv důvodu nemá dostatek  kyslíku , a tedy ani energii na zdravé sebeprosazení a upadá do stavu introverze a nechuti komunikace.Zárověň toxiny a zahleněnost způsobí slabý hlas nebo že jej často ztratí.

Na detoxikaci plic od ložisek a ostatních hrubých nečistot použijeme základní preparáty:

Joalis RespiDren

Joalis RespiHELP

a dále  :

 Joalis Antimetal 

 Joalis Ionyx

Na detoxikaci nervosvalového systému dýchacích svalů:

Joalis NeuroDren

Joalis MindDren

Joalis MindHelp

Joalis Cranium

Detoxikace lymfatického systému plic: Joalis Lymfatex

Na Psychické programy, které nám nedovolují se pořádně nadechnout:

Joalis NoDegen

Joalis Emoce 

Joalis StresHelp

JoalisStreson

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.