Enterosgel

36 hodnocení
 
Tip
 
ENTEROSGEL je preparát na bázi organického křemíku, určený k odvádění toxických látek z organizmu, k úpravě střevní mikroflory, k regeneraci epitelu sliznic a ostatních tkání v organizmu. Vyznačuje se vysokou biokompatibilitou. Je to něco jako "chytrá" houba s póry, jejichž velikost odpovídá velikosti molekul škodlivých látek. Prospěšné látky preparát nesorbuje.
Dostupnost Objednáno
350 Kč    
Značka Bioline
Kategorie střevní očista
 

Složení:

polymetylsiloxan polyhydrát (hydrogel kyseliny metylkřemičité) – 70%, purifikovaná voda – 30%.

Enterosgel® neobsahuje cukr, sladidla, laktózu, lepek, tuky, barviva, ochucovadla a konzervační látky.

Důležité je, že Enterosgel se nevstřebává do sliznice střevního a zažívacího (gastrointestinálního) traktu. Enterosgel přirozeným způsobem prochází střevním traktem a vstřebává toxiny, škodlivé baktérie a viry, po 7 hodinách se z organizmu vylučuje. Účinek Enterosgelu je klinicky dokázán, pomáhá jak při obvyklých střevních potížích, otravách z jídla, kocovině, tak i při léčbě těžkých systémových onemocnění, alergie a dalších nemocí, vyvolávajících intoxikaci organizmu. Tyto vlastnosti, prověřené už více jak patnáctiletým pozorováním, z něj činí skutečný rodinný preparát v domácí lékárničce.

ENTEROSGEL je preparát na bázi organického křemíku, určený k odvádění toxických látek z organizmu, k úpravě mikrobiocenózy, k regeneraci epitelu sliznic a ostatních tkání v organizmu. Vyznačuje se vysokou biokompatibilitou. Enterosgel v sobě spojuje následující vlastnosti:

Sorbční a detoxikační
Enterosgel má pevnou porézní zrnitou strukturu (podobnou houbě) se zadanými rozměry pórů, jejichž velikost umožňuje vázat a odvádět z organizmu pouze toxické látky střední molekulární hmotnosti: toxické sloučeniny, produkty rozpadu bílkovin, bilirubín, cholesterin, močovinu, kreatinin. Nezasahuje mikroelementy a ostatní prospěšné látky.

Baktericidní
Ničí patogenní mikroorganizmy v gastrointestinálním traktu, pohlavních orgánech (při aplikačním použití). Odvádí produkty rozpadu mikroorganizmů a produkty životní aktivity. Adhezi a zničení podléhají gramnegativní a grampozitivní mikroby, plísně rodu Candida. Preparát nevystavuje adhezi a neničí saprofytní mikroflóru střevního traktu (laktobaktérie, bifidobaktérie atd.) Na rozdíl od eubiotické mikroflóry (laktobaktérie, bifidobaktérie) patogenní mikroflóra nemá afinitu ke střevnímu traktu, což zajišťuje její odvádění z organizmu fyziologickou cestou na povrchu Enterosgelu a likvidaci projevů disbakteriózy. Enterosgel váže a odvádí rotaviry.

Regeneruje sliznice
Sorbcí toxických produktů životní aktivity mikroflóry, poškozujících epitel gastrointestinálního traktu, produktů nedostatečného metabolizmu, vytváří Enterosgel ideální podmínky pro regeneraci sliznic.

Zvyšuje imunitní ochranu epitelové bariéry sliznice střevního traktu
V lumen střeva se zvyšuje hladina imunoglobulinu A, odpovědného zde za ochranu, a povrch sliznice je chráněn před průnikem mikroorganizmů do organizmu.

Potlačuje endotoxinovou agresi
Užití Enterosgelu snižuje hladinu endotoxinu (lipopolysacharidu) přítomného v gramnegativních baktériích. Nadbytek endotoxinu v organizmu zhoršuje mnohé patologické procesy.

Nevratně váže alkohol a produkty jeho rozpadu


Užívání enterosgelu umožňuje nejen účinně vázat alkohol a produkty jeho rozpadu, které se nacházejí v gastrointestinálním traktu, ale i snížit jejich obsah v krvi, neboť alkohol a produkty jeho rozpadu se dostávají z krve zpět do lumen střeva. Enterosgel je v lumen střeva pohlcuje a zabraňuje jejich zpětnému vstřebávání. Kromě toho užití Enterosgelu umožňuje snížit i systémovou intoxikaci organizmu, která stoupá na pozadí alkoholové intoxikace, a tím snížit toxickou zátěž jater a ostatních orgánů.
Nesprávný životní styl, znečištění životního prostředí a nekontrolované používání některých chemoterapeutik (zejména antibiotik) vede k oslabení obranných funkcí organizmu, jeho imunity. V důsledku narušení rovnováhy mezi vnitřním a zevním prostředím organizmu se začínají znovu vyskytovat nejen staronová onemocnění, ale i nemoci, která jsme dříve neznali. Je to způsobeno změnou biologických vlastností mikroorganizmů, které dosud byly přítomny v lidském těle, ale neměly schopnost vyvolat onemocnění. Drastickým příkladem nedávné doby je nově zmutovaný kmen střevní bakterie Escherichia coli – tzv. bakterie EHEC (=entero-hemoragická Escherichia Coli). U lidí vyvolává krvácivé průjmové onemocnění, které v některých případech může skončit smrtí. Hromadí se v něm jedy (toxiny) a další škodlivé látky, které mohou fatálně poškodit ledviny. Organizmus se při zasažení bakteriálními toxiny zaměřuje na jejich neutralizaci, čímž se jeho látková výměna velmi vyčerpává až dochází k jeho selhání. Nebezpečí představují i staronové bakterie rodu Salmonelly a Campylobactery, způsobující průjmy, bolesti břicha a hlavy, malátnost, zvracení a zvýšenou teplotu. V I. skupině původců průjmových onemocnění je Salmonella Typhi a S. Paratyphi, způsobující břišní tyf a paratyf. Ve II. skupině jsou salmonely, způsobující onemocnění zvané salmonelóza. Téměř všechny bakterie z této skupiny mají schopnost napadat kromě člověka i zvířata. Akutní průjem je provázený bolestmi břicha, zvracením a horečkou. Dochází k dehydrataci, projevující se netečností, bolestí hlavy, zrychleným tepem a zastřeným vědomím. Salmonelóza po několika dnech ustoupí, ale vylučování salmonel může pokračovat několik dní až týdnů po odeznění příznaků. Ke vzácným komplikacím salmonelózy patří zánět mozkových blan, zánět kostí, a urogenitální zánět. Antibiotika nejsou k léčbě salmonelózy vhodná, jelikož mohou poškodit už narušenou střevní flóru. Vedle tradiční antibakteriální léčby a komplexních opatření (zejména zvýšený pitný režim) je u všech infekčních střevních průjmů důležité použít chemicky neutrální, selektivní absorpční prostředky. Jejich moderním představitelem je přípravek Enterosgel, vyrobený na bazi přírodního křemíku. Jeho účinnost a bezpečnost použití potvrdily experimentální a klinické studie.Enterosgel po podání ústy váže při průchodu trávicím traktem na svém povrchu bakteriální i virové mikroorganizmy a jejich toxiny. Zvyšuje imunitní ochranu sliznice trávicího traktu. Například patogenní bakterie Escherichia coli ničí tak, že destruuje jejich stěnu a proniká přímo do jejich cytoplazmy a tak dojde k definitivní likvidaci nebezpečné bakterie. Obdobně byl prokázán ničivý účinek Enterosgelu na patogenní bakterie Salmonely a Shigely, ale i na rotaviry, způsobující nebezpečné dětské průjmy. Stručně řečeno, pro každou akutní střevní infekci bychom měli mít v domácí lékárničce po ruce- a v komplexu dalších opatření včas použít- selektivní absorpční prostředek Enterosgel.

MUDr. B. Ždichynec

Přípravek se ukázal být účinný v léčbě řady onemocnění v oblasti
 

  • gastroenterologie,
  • infekčních nemocí,
  • alergologie,
  • neurologie,
  • toxikologie,
  • gynekologie,
  • a dalších.

Účinnost byla prokázána klinickými studiemi, započatými v roce 1982. Datum první registrace: 29. 7. 1994. Celkový počet účastníků klinického hodnocení (včetně hodnocení po uvedení na trh) činí více než 21000 lidí. Bylo vypracováno více než 395 vědeckých prací
 

V současné době se v Evropě podá každoročně 100 000 000 jednorázových dávek tohoto přípravku (6 000 000 počátečních balení). U převážné části pacientů byl zaznamenán výrazný pozitivní efekt užívání přípravku Enterosgel dle pokynů uvedených v návodu. K stávajícímu datu nebyly zjištěny žádné nežádoucí (nepředvídané) vedlejší účinky neuvedené v návodu k použití, což potvrzují i pravidelné zprávy o bezpečnosti léčivých přípravků. Riziko spojené s užíváním přípravku Enterosgel je takto hodnoceno jako bezvýznamné (méně než 1:1 000 000).

Enterosgel eliminuje z organizmu škodlivé sloučeniny exogenního a endogenního původu. Podporuje obnovu mikrobiocenózy střeva a regeneraci sliznice.
Široké indikační spektrum použití Enterosgelu odpovídá úloze gastrointestinálního traktu při vzniku a rozvoji různých onemocnění:

GASTROENTEROLOGIE - vředová choroba žaludku a dvanáctníku, syndrom dráždivého tračníku, zánětlivá onemocnění tenkého a tlustého střeva, malabsorpční syndrom, patologické stavy doprovázené narušením přirozeného složení střevní mikroflóry.
INFEKČNÍ NEMOCI - virové a bakteriální enteritidy, enterokolitidy a gastroenteritidy (salmonelóza, úplavice, rotavirová gastroenteritida), virové hepatitidy.
ALERGOLOGIE - atopická dermatitida, akutní a chronická kopřivka, bronchiální astma, alergický zánět nosní sliznice, potravinová alergie.
NEFROLOGIE - akutní a chronická nedostatečnost ledvin, dysmetabolická nefropatie.
TOXIKOLOGIE - otravy z potravin, alkoholem, chemikáliemi, aromatickýmí uhlovodíky, solemi těžkých kovů
PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGIE - těhotenská toxikóza, placentární dysfunkce, akutní a chronické virové, bakteriální a plísňové vaginální infekce.
FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
 

Objemová globulární stavba Enterosgelu (v rámečku je ukázána stavba póru)

Enterosgel má porézní strukturu ve formě pevné, prostorově utvořené křemíkové organické matrice se zadanými rozměry pórů, které přednostně zajišťují sorpci středně molekulárních látek. Díky tomu má Enterosgel vyjádřené sorpční detoxikační vlastnosti a má schopnost selektivního působení.

 

Mikrofotografie Enterosgelu elektronickým mikroskopem

Při průchodu trávicím traktem na sebe preparát váže a odvádí z organizmu endogenní a exogenní toxické látky různého charakteru, včetně bakterií a bakteriálních toxinů, antigenů, potravinových alergenů, medikamentů a jejich zplodin, solí těžkých kovů a alkoholu. Preparát sorbuje rovněž některé produkty látkové výměny organizmu, včetně nadbytečného množství bilirubinu, močoviny, cholesterolu a lipidových komplexů a rovněž metabolitů, odpovědných za rozvoj endogenní toxikózy.

Enterosgel odvádí z organizmu aromatické uhlovodíky a jejich deriváty, organická rozpouštědla a další průmyslové otravné látky, inkorporované radionuklidy.
Enterosgel nesnižuje vstřebávání vitaminů a stopových prvků, napomáhá obnovování narušené přirozené mikroflóry střeva a nemá vliv na střevní peristaltiku. 

Enterosgel ničí patogenní mikroflóru žaludečního a střevního traktu a sorbuje patogeny: salmonely, shigelly, klebsielly a další gramnegativní a grampozitivní mikroorganizmy a plísně rodu Candida. Enterosgel neutlačuje normální, přirozenou mikroflóru střevního traktu. Výběrové působení Enterosgelu na mikroflóru je vysvětleno tím, že normální mikroflóra na rozdíl od patogenní má vysokou afinitu ke sliznici střevního traktu a pevně se na ní drží.
V důsledku elektrostatické interakce s Enterosgelem se patogenní mikroflóra rozruší a její částice jsou sorbovány na povrchu sorbentu.

Enterosgel váže a eliminuje viry (rotaviry, cytomegaloviry a další).
Enterosgel eliminuje alergeny. Neúplné alergeny se drží celé v porézní struktuře Enterosgelu. Celé alergeny se sorbují na povrchu Enterosgelu, což zajišťuje jejich odstranění z trávicího traktu a snižuje potenciál alergického působení na organizmus.

VYUŽITÍ ENTEROSGELU V MEDICÍNĚ
Základem léčebného efektu Enterosgelu je jeho schopnost absorbovat látky, které poškozují epitel sliznice. To vede k normalizaci regeneračních procesů ochranné bariéry sliznice a ke zkrácení doby léčení mnoha onemocnění. Užívání Enterosgelu dovoluje v krátké době dosáhnout prvních výsledků léčby. Obvykle k tomu dochází 3. až 6. den od počátku léčení mnoha onemocnění.

A. Nálezy u osob, které Enterosgel neužívaly
V důsledku poruch mikrocirkulace vzniká otok sliznice, jsou patrné úseky s velkým a hlubokým poškozením erozivního charakteru, objevuje se i drobné, mnohočetné krvácení. Došlo ke značnému narušení ultrastruktury sloupcových epitelů a dalších buněk. 1,4 krát se snížil mitotický index, což svědčí o snížení proliferace a obnovení poškozených epiteliocytů.

B. Nálezy u osob, které Enterosgel užívaly.
Struktura mikrocirkulačního řečiště je zachována. Dystrofické změny jsou méně vyjádřeny, deskvamace epiteliocytů není patrná.

GASTROENTEROLOGIE
Použití Enterosgelu při vředové chorobě gastroduodenální napomáhá efektivní eradikaci Helicobacter pylori. Při dysbióze střevní umožňuje Enterosgel dosáhnout normalizace mikroflóry během 10 – 12 dnů.
Enterosgel zlepšuje subjektivní pocity nemocných, zkracuje délku dyspeptického a bolestivého syndromu i horečky a normalizuje motoriku žaludečního a střevního traktu.
Při zánětlivých a erozivně-vředových procesech trávicího traktu Enterosgel urychluje reparativní a regenerační procesy sliznice.

CHIRURGIE
V případě akutního chirurgického zákroku provedení enterosorpce Enterosgelem dvojnásobně snižuje hladinu mikrobiální infekce dutiny břišní a zkracuje délku parézy střev. Významně se zmenšuje počet pooperačních komplikací.

INFEKČNÍ NEMOCI
U pacientů se střevními infekcemi se během prvního dne normalizuje teplota, stolice se normalizuje druhý den. Při virové hepatitidě se pozitivní efekt projevuje zlepšením subjektivních pocitů a chuti k jídlu, zmenšuje se svědivost pokožky a slabost, 5. – 7. den se snižuje koncentrace bilirubinu i aminotransferáz.

ALERGOLOGIE
Při atopické dermatitidě a dalších kožních alergózách je pozitivní efekt pozorován již 1 – 2 dny od počátku užívání Enterosgelu. Léčebný proces se daří zvládnout v průměru během 6-13 dnů. Zařazení Enterosgelu do komplexní terapie u bronchiálního astmatu dovoluje snížit závažnost onemocnění nebo zabránit zhoršení nemoci, prodloužit délku mezi záchvaty, normalizovat imunologické ukazatele a ukazatele funkce vnějšího dýchání.

NEFROLOGIE A UROLOGIE
Užívání Enterosgelu v komplexní terapii při ledvinové nedostatečnosti efektivně léčí nejen intoxikační syndrom, ale i další projevy nemoci – abdominální, dysurický syndrom a teplotní reakci. V důsledku léčby Enterosgelem se vždy snižuje toxická a metabolická zátěž organizmu. Užíváním Enterosgelu se u nemocných s nefrologickými onemocněními a komplikovanou chronickou ledvinovou nedostatečností snižují hodnoty acidózy a azotemie. Při užívání Enterosgelu se 10. - 12. den snižují ukazatele kreatinu a močoviny cca 1,7 až 2,2 krát, obnovuje se hydrogenuhličitanový potenciál krve, zlepšuje se amoniogeneze ledvin.

SORPČNÍ DETOXIKAČNÍ VLASTNOSTI
Enterosgel působí selektivně a má vysokou sorpční kapacitu. Sorbuje především toxické látky střední molekulární hmotnosti. Nevyvolává nedostatek stopových prvků, vápníku, vitaminů a dalších prospěšných látek.

NORMALIZACE MIKROBIOCENÓZY
Enterosgel ničí patogenní mikroorganizmy, odvádí exo- a endotoxiny, vznikající během životní činnosti a při úhynu mikroorganizmů. Napomáhá obnovení normální mikroflóry.

OBNOVENÍ SLIZNICE TRÁVICÍHO TRAKTU
Enterosgel má cytoprotektivní účinky. Chrání sliznici před chemickým a mechanickým působením. Obnovuje sliznici, mikrocirkulaci a fyziologickou produkci hlenu. Napomáhá obnově imunitní obrany sliznice, normalizuje hladinu sekrečního imunoglobulinu A.

BEZPEČNOST
Enterosgel se nevstřebává do krve, je netoxický, má pevnou strukturu, je chemicky inertní, nepřilnavý k povrchu sliznic a na rozdíl od jemně disperzních sorbentů se nevstřebává do tkání organizmu. Za 7 – 8 hodin Enterosgel přirozenou cestou odchází z organizmu spolu s látkami, které jsou na něm sorbovány. Při dlouhodobém užívání nevyvolává atonii střevního traktu.

UŽÍVÁNÍ JE POVOLENO TĚHOTNÝM ŽENÁM A DĚTEM. K DOSTÁNÍ V LÉKÁRNÁCH BEZ RECEPTU.

Dávkovaní :

Dospělí - 1 polévková lžíce (tj. 15g) - 3x denně
Děti od 5ti let - 1 kávová lžička s kopečkem (tj. 10g) - 3x denně
Doporučená doba užívání je 14 dnů.

Díky tomu přední odborníci formulovali následující pravidla pro aplikaci Enterosgelu:

  • Jedenkrát za 6 měsíců užívejte Enterosgel k očistě organizmu a zvýšení jeho odolnosti (imunity) a tím i předcházení nemocem.
  • Pokud je to možné, používejte Enterosgel před chirurgickým zákrokem, v rámci předoperační přípravy a v pooperačním období k rychlému odstranění toxických zplodin látkové výměny z organizmu.
  • Enterosgel lze podávat spolu s medikamentózní léčbou k odstranění intoxikace organizmu.

 

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:
J Avatar autora Spokojenost 28.6.2017 15:14
Je výborný nejenom na střevní potíže, ale i na alergie, otravy a pod. Mám s ním výborné zkušenosti a stačí, když si přečteš na internetu recenze. Vyrábí se dokonce i pro zvířata od názvem Enterozoo. Vadí mi, že je celkem drahý.
Odpovědět
 
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.