Ledovec

Toxičtí lidé

Ledovec

je citlivý asi jako sleď v nálevu.Kdyby jeho krev použili při transfuzi,pacient by
 pod tím přívalem chladu nejspíš dostal zápal plic.


Ledovec je studený ,klidný opatrný, necitlivý ,tajnůstkářský, málomluvný, nečestný,obojetný,omezený ,
úzkoprsý, nejistý, nedůvěryhodný,bezvýrazný, bojácný, nevyzrálý.
Odrazuje ostatní od kontaktu, je zbabělý,nevypočitatelný, podezřívavý, zasmušilý a nekomunikativní.
Ledovec dokáže vyjádřit jediný cit - odzicení. Chladné mlčení je u něj totéž jako výhrůžky u bezohledného tyrana.
Svou rezervovaností připomíná dřímající vuklkán- s tím rozdílem, že ledovec nikdy nevybuchne.
Nikdy nevíte co takový člověk ve skutečnosti pociťuje,protože  jeho gesta ani tón hlasu vůbec neodrážejí ,co se děje uvnitř.
Ať je spokojený nebo smutný,pořád má tentýž neurčitý, až tupý výraz a jen zřídka projeví své city.
 Ledovce většinou dobře vykonávají své povolání,ale každý,kdo se s nimi stýká soukromě, je zklamaný.Nedostatek jakýchkoliv citových reakcí je něsmírně frustrující. I když je prosíš,nikdy ti neřeknou,co se jim líbí nebo proč mlčí.
Často upadají do úplného mlčení,aby svůj protějšek odradili od konzverzace.
Dělá jim dobře pohled na to,jak se ti druzí cítí v nastálem tichu trapně. Ale i když  mají stejné pocity jako ty, stejně se ti nesvěří,protože mají dojem,že by tím nad tebou ztratili převahu.
Proto tě raději udržují v nejistotě,abys nevěděl, co se v jejich nitru odehrává.