O konzultacích

 

KONZULTACE OBNOVENY

pro online konzultaci či objednání termínu do Prahy mi prosím napište dotaz na  obchod@prirodaleci.cz 

nebo volejte na 602164307

Naďa Rydlová - akreditovaná terapeutka Joalis

Kam se ke mně můžete objednat

Pracuji  jako akreditovaný terapeut v centru detoxikační medicíny ECC - Joalis v Praze více než 15 let.

 

V poradně 

-konzultace k detoxikaci dětí i dospělých

-návrh detoxikačních přípravků

-kontrolu průběhu detoxikace měřením na přístroji SALVIA , nebo ACUCOMB ( oba pracují stejně )

konzultace trvá asi 30-60 minut 

detoxikace může napomoci zejména v případech 

 • nejrůznějších alergických reakcí dětí i dospělých, ekzémů
 • poruch imunity
 • častých nachlazení, bolestí v krku, angín
 • bolestí kloubů
 • migrén a jiných bolestí hlavy
 • vysokého tlaku, poruch žilního systému
 • vysokého cholesterolu
 • poruch funkce štítné žlázy
 • poruch menstruace, funkční neplodnosti, klimakterických obtíží
 • následky prodělaných nákaz boreliemi, chlamydiemi apod.
 • a mnoha dalších jako jsou deprese, emocionální potíže, stres atd.  

nestanovuji lékařské diagnózy ! 

rezervovat termín můžete na

obchod@prirodaleci.cz nebo na mém telefonu 602 164 307

Pokud spolu vedeme mailovou komunikaci ohledně doporučených přípravků, vždy ode mě dostáváte soupis jednotlivých sad. V těchto sadách jsou obvykle 4 přípravky. Pak doporučuji sadu č. 2 atd. atd. Pokud si nemůžete dovolit koupit všechny přípravky v sadě najednou, protože to není malá částka, berte jednotlivé přípravky tak, jak Vám je píši popořadě. Až se dostanete k poslednímu přípravku v poslední sadě. Můžete ale postupovat i samostatně pokud si dostatečně nastudujete souvislosti. Přípravky budou působit i bez těchto znalostí, ale mnohem lépe, pokud je správně sestavíte. . Téměř vždy je třeba použít více přípravků podle Vašich problémů. 

 Při návštěvě Vám mohu vyměřit vhodné výrobky pro Vás z oblasti alternativní medicíny ( detoxikační, čínské, ajurvédské atd ) dále alergie, potravinové intolerance apod. především v návaznosti na Vaše potíže, a bude Vám stanoven postup detoxikace většinou na více kúr po sobě. Nemusíte tedy většinou po každé kúře na nové měření. 

 Informace O MNĚ ZDE 

  Co je řízená Vnitřní Očista lidského těla

Tato metoda začíná tam, kde klasická medicína končí. Je to metoda holistická (holos-celý), zabývá se zdravotním stavem člověka z celostního pohledu. Výsledky metody C.I.C. jenom potvrzují, že na zdraví člověka je třeba se dívat jako na spojení zdravé psychiky a emocionality a zdravého fyzického těla. Jedno bez druhého nemůže existovat. Pro metodu C.I.C. je velmi důležité nalezení vlastního sebeocenění člověka, vždyť řada nemocí vychází z předpokladu, že si člověk neváží sám sebe na základě toho, jak byl v dosavadním životě okolím nepřijímán a jak nebyly dostatečně oceňovány jeho schopnosti a snahy.

Co je vnitřní očista?


Metoda C.I.C. vidí jako příčinu nemocí toxiny usazené v různých tkáních lidského těla a tyto tkáně očišťuje (detoxikuje). Tyto toxiny ovlivňují imunitní systém, který pak nepracuje správně, a vznikají chronické problémy jako alergie, bolesti kloubů, únava.. Všechny toxiny je proto třeba z tkání odstranit.
Genialita daného přístupu spočívá v tom, že se ve skutečnosti jedná o nastartování přírodních přirozených samouzdravujících pochodů lidského těla. Pokud je toxin přítomen, tak dochází k jeho vyloučení díky působení samotného imunitního systému člověka již v prvních dnech a týdnech užívání přípravků. Pokud toxin není přítomen, nedojde ke spuštění imunitní odezvy. Z toho vyplývá, že tato metoda je vhodná ke kombinaci s jakoukoliv jinou léčbou nebo nějakého alternativního postupu. Jestliže  tedy člověk užívá léky, užívá je dále, jenom k nim přidá přípravky Joalis.
Jednotlivé preparáty Joalis v sobě spojují sílu optimální kombinace bylin a vtisknutí holografické informace o toxinu v konkrétní tkáni, a tato kombinace je pak spouštěčem očistné reakce samotného organismu. Směrují vlastní imunitu proti konkrétním toxinům v konkrétních tkáních. Zároveň jsou s konkrétními toxiny z tkání pomocí preparátů Joalis odstraňovány škodlivé blokující emoce, které umožnily ukládání škodlivých toxinů, protože lidská psychika hraje velkou roli v ukládání toxinů.

Proč řízená?


To proto, že očista (detoxikace) proběhne spolehlivě a nejlépe tehdy, pokud budeme čistit každou lidskou tkáň – orgán samostatně a ještě budeme mít informace o přítomných toxinech v konkrétní tkáni.
Terapeut se tak ve své praxi s pacientem rozhoduje, které části těla se bude věnovat přednostně tak, aby metoda C.I.C. rychle působila a potíže pacienta co nejdříve vymizely.

 
Co jsou to toxiny?


Metoda C.I.C. rozeznává a detoxikuje od mnoha typů toxinů, např.:

 • Toxiny ze životního prostředí – chemické sloučeniny, těžké kovy a jejich sloučeniny
 • Infekční mikrobiální ložiska a jejich toxiny
 • Emoční toxiny
 • Chemie průmyslová, potravinářská, zemědělská, bytová
 • Radioaktivní látky
 • Cizorodé bílkoviny ze životního prostředí
 • Toxické látky vzniklé trávením
 • Léky, drogy
 • Metabolické toxiny
 • Biogenní soli

 

Mezi zdroje toxinů patří samotná existence jedince i lidstva a dále také strava či konkurenční živé organismy. Každý živý organismus se snaží osídlit a ovládnout co největší životní prostor, mikroorganismy proto produkují mikrobiální toxiny jako bojové látky, které mají zabránit imunitnímu systému nebo jiným mikroorganismům jejich likvidaci. Organismus se přítomnosti toxinů brání, a tak spontánně provádí detoxikaci – rozkladem toxinů, jejich deaktivací či fagocytózu (pohlcení cizorodých látek imunitními buňkami). Poruchy deaktivačních, fagocytárních, imunitních a vylučovacích mechanismů vedou k hromadění toxických látek. Různé tkáně mají rozdílnou citlivost na jednotlivé toxiny, a tak vzniká velká variabilita symptomů a nemocí.
Spontánní snahu organismu eliminovat toxiny však blokují emoce, které svou přítomností znemožňují, aby si imunitní systém sám poradil s cizorodými toxiny. Jedná se např. o emocionální stres, blokovaný emocionální konflikt, citovou deprivaci, psychosociální stres či psychocysty. Současně s toxinem je tedy třeba odstranit z tkáně i tyto blokující emoce. 
 
Zjišťování změny pomocí přístroje Salvia a Acucomb


Salvie je modifikace původního EAV přístroje pro elektroakupunkturní diagnostiku, který sestrojil německý lékař Reinhold Voll. Na rozdíl od klasického měření EAV, kdy se měří z několika bodů na konečcích prstů,  se u této modifikace EAM měří pouze z jednoho bodu na dlani, tzv. bod osrdečníku. Vyšetření Salvií není bolestivé, sonda indikuje pouze povrchové napětí kůže a změnu odporu, takzvaný vegetativní funkční test. Jsou sledovány změny v rovnováze vegetativního (autonomního) nervového systému v sympatiku a parasympatiku. Tyto děje neovlivňujeme vůlí a projevují se zvlhnutím rukou, rychlostí dechu, tepu, změnami tlaku, rozšířením zornic. V podstatě sledujeme změny ve stresové a emoční reakci v podvědomí člověka na základě vkládaných dotazů.  Na této psychogalvanické reakci je také založen detektor lži. Salvie EAM tedy zjišťuje změnu v bodu osrdečníku, při vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM. Tato změna může znamenat přítomnost toxinů v lidském organismu a zároveň nám může napomoci získat řadu dalších informací, jako např. kvalitu funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy , zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr preparátů homeopatických. 
 
Na jakém principu preparáty Joalis pracují?


Preparáty Joalis jsou čistě přírodní produkty zpracované tzv. HDTx-technology, technologií schopnou ukládat spektrální holografické informace o toxinech do nosiče informací, kterým jsou běžné potraviny. Na základě rozpoznání této informace organismus aktivuje svůj imunitní systém a příslušný toxin tak vyloučí svými vlastními silami. Preparáty Joalis tedy nedodávají do těla žádnou umělou chemickou látku, ani samy o sobě neodstraňují toxiny – poskytují organismu informaci, jak se toxinů zbavit s využitím přirozených samoléčicích schopností. Každý preparát obsahuje velké množství konkrétních holografických obrazů tkání a toxinů. Holografický obraz je speciální forma záznamu obrazu tvořená laserem, kdy při osvícení obrazu původním zdrojem světla vznikne virtuální trojrozměrný obraz, který nelze odlišit od reality. Holografický obraz má spoustu zajímavých vlastností, např. každá malá část obrazu nese informaci o celku. Protože mozek pracuje na holografickém principu, při užívání preparátů dokáže obrazy rozkódovat, promítnout si je a reagovat na ně.

 

Princip fungování měřicího přístroje Salvia - ing.Pavel Sejkora
 
Podle mne, a laicky řečeno, Salvia je frekvenční porovnávací přístroj, který porovnává dva frekvenční okruhy. Uvnitř přístroje, kolem mističky, je cívka, která vytváří vnitřní frekvenční okruh. Vpředu přístroje je elektronické vyhodnocovací zařízení, které tento vnitřní okruh porovnává s okruhem vnějším. Ten vytvoříme tak, že se pomocí dvou elektrod napojíme na autonomní (vegetativní) nervový systém člověka, který vede do každé lidské živé buňky.
Tím, že vložíme do vnitřního okruhu přístroje známý toxin, například rtuť, a člověk má někde v těle rtuť a ta škodí - je toxinem, tak dojde k rezonanci těchto dvou obvodů. To ukáže ručička měřicího přístroje. Tímto způsobem, pomocí Salvia a autonomního nervového systému, můžeme měřit toxicitu v kterékoliv buňce, tkáni, tekutině lidského těla.
Co Salvia neumí, je nějaká kvantifikace, jestli je tam gram nebo několik atomů, 100 mikrobů nebo 100 tisíc mikrobů, které porušují informační pole člověka. To je nám ale jedno, protože my zjišťujeme, jestli je látka toxin a jestli narušuje informační pole člověka. Nikoliv jestli je nebo není přítomná v těle. Látky, které do těla nepatří, tam sice mohou být přítomné, ale nemusí škodit a tudíž nejsou toxinem. 

 

Proč podstoupit detoxikaci právě metodou podle Mudr.Jonáše? 

Detoxikací organismu chceme dosáhnout jasného cíle-zbavit tělo jedů, neboli toxinů. Metoda vychází ze zkušeností, že organismus zbavený těchto látek je schopen ideálně fungovat a regulovat všechny řidící mechanismy, je schopen velmi efektivního samočistícího procesu i aktivace obranných pochodů. Jestliže se člověk chce uchránit  před ztrátou zdraví, tedy před dysfunkcemi svého těla, nebo své zdraví znovu obnovit, musí se optimalizovat všechny důležité pochody. Pomocí této ojedinělé metody se optimalizují funkce imunitní, hormonální, enzymatické, trávicí. Odstraňují se toxiny , které mohou narušovat jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické a metabolické procesy a všechny ostatní děje probíhající v organismu. Na rozdíl od jiných očistných metod a kůr, odstraňuje metoda Mudr.Jonáše toxiny prakticky z jakékoliv tkáně a sliznice, rozpouští  infekční ložiska a tím může napomoci správnému fungování organismu

 Co je to EAV přístroj? 

EAV přístroj je zařízení pro elektroakupunkturní diagnostiku podle doktora Volla. Terapeuti pracující s metodou řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše zpravidla používají přístroj Salvia, což je Schimmelova modifikace původního Vollova přístroje. Tento přístroj umí z jednoho bodu nacházejícího se ve středu dlaně po vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM set zjistit přítomnost toxinů v lidském organismu a získat řadu dalších informací, např. o kvalitě funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy a jednotlivých potravin, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr preparátů homeopatických. 

Je vyšetření přístrojem Salvia bolestivé? 

Nikoliv, sonda měří pouze povrchové napětí kůže. 

Kolik návštěv je třeba absolvovat? 

Počet detoxikačních kúr je různý v závislosti na závažnosti stavu klienta. K opětovnému navození normální funkce organismu obvykle  mohou pomoci 2–3 návštěvy, ale v praxi se mnoho klientů rozhodne navštěvovat svého poradce pravidelně. Lidský organismus je s toxiny různého druhu v kontaktu neustále, a tak je také detoxikace permanentní, nikdy nekončící proces. 

Mají preparáty Joalis vedlejší účinky? 

Naše preparáty nemají žádné vedlejší účinky. Mohou se však objevit tzv. detoxikační příznaky, které jsou známkou toho, že se organismus zbavuje toxinů. Detoxikační příznaky jsou přechodné a během několika dnů samy odezní. 

Obvyklé detoxikační příznaky, které se mohou a nemusejí vyskytnout jsou 

 • Rýma a kašel - hleny mají nazelenalou barvu, příznaky chřipky, angíny, nachlazení
 • Vyrážka, ekzém, citlivost kloubů, svalů, zubů, gynekologické výtoky
 • V případě emocionálních preparátů se může jednat o dočasný neklid, strach, úzkost, roztržitost 

 

Je nutné absolvovat návštěvu u terapeuta? Chtěl/a bych si pouze zakoupit preparáty podle svého uvážení. 

To je samozřejmě možné. Skutečný kořen potíží však nemusí být na první pohled zřejmý. Terapeut disponuje jak odbornými znalostmi v oblasti anatomie a fyziologie, tak znalostmi principů metody řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše. Vhodné preparáty vybere na základě analýzy potíží v kombinaci s přesným vyhledáváním pomocí EAV přístroje. Volbu preparátů zároveň pomocí přístroje ověří. Takto zvolená detoxikační kúra je pak „šitá na míru“ přesně pro vás, tudíž je také efektivnější a účinnější.