Blog

"Právě jste navštívili webové stránky akreditované detoxikační terapeutky. Jmenuji se Naďa Rydlová a zabývám se více než 15 let příčinami zdravotních a psychických potíží. Velký potenciál pomoci jsem našla pomocí detoxikační medicíny Joalis, kterou původně vytvořil Mudr. Jonáš. Zabývám se nalezením příčin Vašich potíží a jejich odstraněním pomocí unikátní detoxikační metody k odstranění toxinů z různých tkání a tak jim umožnit správně fungovat. Každý toxin, každá látka může u každého narušit správnou funkci kterékoliv části jeho organismu.

 Detoxikace je proces, který má za cíl čistý organismus bez nánosů a působení cizorodých částic. Metod detoxikace je mnoho. Každá se snaží vyhledat a vyloučit toxické látky z těla, aby nedocházelo k jejich dalšímu škodlivému působení a lidské tělo nebylo ohroženo na zdraví a životě. U nás nabízíme unikátní přípravky Joalis a mnoho dalších osvědčených přípravků z bylin "

 

 

 

 

 

Opalovací krémy mohou působit negativně na hormony

Většina typů opalovacího krému obsahuje toxiny, které mohou snadno proniknout do kůže a způsobit zánět, hormonální nerovnováhu a zvýšenou toxickou zátěž. Naučte se rozpoznávat nebezpečné ingredience, které číhají v opalovacích krémech. Naštěstí exi...

nejen letní trápení a jak se mu vyhnout

Gynekologické infekce a záněty pochvy jsou v současné době jedním z nejčastějších důvodů proč ženy navštěvují svého gynekologa. Pro některé jsou to návštěvy opakované po mnoho let a začarovaný kruh, ze kterého se špatně dostávají a na nepohodlí oko...

kozlík lékařský

Proč se máme hádat – dejme si kozlík Kozlík lékařský – valeriana officinalis Pěkná statná rostlina, vyskytuje se několik druhů, ale jen jeden je ten pravý. Má zvláštní charakteristickou vůni, kterou je těžko k něčemu přirovnat. Snad nejlepší b...

stroncium

Stroncium Jako pokračování seriálu Toxické kovy kolem nás je na řadě Stroncium. Jedná se o lehký kov alkalických zemin, jehož atomové číslo je větší než 38 a relativní atomová hmotnost 86,6. Bylo objeveno až v roce 1790 Adairem Crawfordem-střed...

hliník v organismu a jeho zdroje

Hliník latinsky: aluminium   Hliník je třetí nejrozšířenější prvek v zemské kůře a zároveň nejčastěji se vyskytující kov. Jeho měrná hmotnost je 2,7 g/cm3 a nemůžeme ho proto zařadit mezi takzvané těžké kovy. Člověk jej svému životu nepo...

olovo a vliv na organismus

toxický kov -Olovo Pb Latinsky-plumbum   Tento kov známý lidstvu více než 3000 let, je všudypřítomný- žádný lidský jedinec se mu v životě nevyhne. Všichni s ním denně přicházíme do styku, v nepatrných koncentracích je vdechován...

Azbest a jeho dopady na organismus

Azbest   Azbest je minerál ze skupiny silikátů, které se v přírodě vyskytují ve dvou hlavních formách (serpentiny a amfiboly). Společnou vlastností všech azbestových minerálů je jejich vláknitá struktura, při níž délka mnohonásobně převyšuje ...

rtuť a její dopady na organismus

Toxický kov – rtuť Latinský název: Hydrargyrum Anglický název: Mercury   Rtuť je lidstvu známa odpradávna Starověké národy věřily, že dokáže prodloužit život, léčit a udržovat zdraví v dobré kondici. Tento kov znali již staří Číňané a Indové,...

stres a jeho fáze

Stresové hormony Kortizol Kortizol čili hydrokortizon je hormon vylučovaný z nadledvin v reakci na stres často se nazývá „stresový hormon“. Je nejúčinnějším z přirozeně se vyskytujících glukokortikoidů a je klíčový jak pro metabolism...

stresory a reakce těla na stres

Běžné stresory   Biologické-jsou důsledkem vystavení bakteriím, virům, plísním či parazitům Chemické-jejich příčinou je vystavení těla toxinům, pesticidům, herbicidům, fungicidům, insekcidům, těžkým kovům, domácím a průmyslovým chemikáliím, v...

soli jako toxin

Soli jako toxin Že NaCL používané jako sůl kuchyňská při nadměrné konzumaci způsobuje zdravotní potíže - je známo už dlouhodobě. Její hromadění v těle se spojuje obvykle s vysokým krevním tlakem či se zadržováním vody v organismu. Problematika solí...

toxické kovy v našem těle

S kovy se člověk setkával odnepaměti, protože jsou součástí hornin, z nichž je složena naše zeměkoule. Působením sopečné činnosti, ale i vlivem půdní eroze či roznášením vodní tříště větrem z rozlehlých mořských a oceánských plání se kovy dostávaly v...

Játra a jejich důležitost

Játra Jsou největším vnitřním orgánem lidského těla a zároveň největším orgánem dutiny břišní. U dospělého váží okolo1,5 kg, muži mají všeobecně větší játra než ženy. Z hlediska čínské medicíny se jedná o jangový- tedy mužský orgán. V dutině bř...

Ledviny a jejich funkce

Ledviny Ledviny mají typický fazolový tvar. Jsou umístěny v zadní části dutiny břišní tak, aby byly chráněny dolními žebry, prává ledvina je přitom kvůli umístění jater o něco níže než levá , levá ledvina je zase větší a těžší.   Délk...

Kůže a její vztah k částem organismu

Lidská kůže je podivuhodný orgán. Nelze říci že by na tom kůže jiných živočichů byla jinak, mnohdy svého nositele chrání před nebezpečnými predátory svojí pevností ,jindy svojí barvou, někdy přitahuje jedince opačného pohlaví nebo má vlastnosti , kte...

Gynekologické ústrojí a důležitost zdraví pro všechna období ženy

Gynekologické orgány Gynekologické ústrojí se skládá z vaječníků, vejcovody, dělohy a pochvy Je to ústrojí , které určitým způsobem symbolizuje ženu. V této civilizaci je však vystaveno mimořádné zátěži. Má nejen funkci rozplozovací, tedy je sc...

oko a vztahy k organismu

oko   Zrak čili schopnost vidět, je pro člověka nesmírně důležitým smyslem-zrakem přijímáme zdaleka nejvíc informací, možná až 90 %. Zrakem svět poznáváme, hodnotíme, porovnáváme s již poznaným a zaznamenaným. Oči a zrak spadají podle čín...

srdce - jeho části a vztahy v organismu

srdce   Často můžeme slýchat přirovnání, že nějaké město či zařízení je srdcem čehosi. Jako příklad uvedu známou větu: Praha je srdcem Evropy. Takovým tvrzením vyjadřujeme, že zmíněná oblast či zařízení je centrem, něčím nepostradatelným a vel...

Vztah žilního systému k organismu

žilní systém   Žilní systém může trpět několika typy zdravotních poruch, z nichž nejčastější je tzv. chronická žilní insuficience, tedy nedostatečnost. Obvykle jsou všechny typy onemocnění provázány, takže žilní insuficienci často předchá...

Orgány spojené s kostmi

Onemocnění kostí může zásadním způsobem změnit lidský život. Fakt, že se v kostech mohou usazovat různé toxické látky a mikrobiální ložiska, je nám již dobře známý. Za onemocněním kostí však může stát i orgán velmi vzdálený. Proberme si nyní otá...

Česká lékárnická komora doporučuje betaglukany

V souvislosti s koronavirem a sezonou akutních respiračních onemocnění připravila Česká lékárnická komora přehled vhodných preventivních opatření a možností podpůrné terapie vedoucí ke zvýšení nespecifické imunity. V rámci těchto doporučení uvedla ...

Chlamydie, druhy a tkáně jejich výskytu

Chlamydie  Chronické infekce a jedy, které mikroorganismy produkují, patří mezi nejčastější toxiny, s nimiž se v lidském organismu setkáváme. Některé mikroorganismy vytvářejí ložiska, která jsou svými silnými toxickými působky pro chod organism...

Nadledvinky a jejich vliv na organismus

Glandulae suprarenales (nadledvinky) Poznání je jako Venuše, která se vynořuje z mořských vln. Nevystoupí z nich náhle, aby se nám zjevila ve své plné kráse, ale objevuje se postupně. V našem pojetí se tato Venuše pozvolna vynořuje již po několik st...

tinitus a jiné potíže ucha

Sluch jeho detoxikace Budeme hovořit o sluchu. Tento pojem zahrnuje jednak schopnost sluchového ústrojí vnímat zvuky a předávat je dál ke zpracování, jednak schopnost rozumět, co dotyčný člověk říká, co nám sděluje, a dále schopnost zapamatovat si u...

regulace cukru v organismu

Udržujte si co nejstálejší hladinu glukózy v krvi. Zvýšení hladiny glukózy nastává po požití potravy a s malým zpožděním se zvýší hladina inzulínu. Velikost zvýšení je závislá na věku, obezitě, složení stravy a některých nemocech. Nadbytečná glukóza ...

Střevní symbioza a způsob jejího udržení

Střevo je jeden z hlavních zdrojů toxinů pro organismus. Nejsou to tedy jen toxiny zvenčí, ale mnohem více jsou zdrojem potíží naše vnitřní toxiny. Při zkoumání stoletých lidí se již dávno zjistilo, že nejvíce se jich nachází v oblastech, jako je Ka...

Arterie - nebolí ale mohou být tichý zabiják

  Kardiovaskulární systém je nejohroženějším systémem našeho organismu vzhledem k zachování života. Poruchy arterií přitom většinou zůstávají stranou zájmu, protože nebolí! Společnost tak celkově vůči prevenci poruch arteriálního systému z...

Funkce vegetativního nervového systému

  Vegetativní pleteně jsou však přímými nositeli emociálních stresů. Při opakované emociální zátěži zůstává emociální stres v těchto pleteních fixovaný a může vést k trvalé poruše jejich funkce. Ta je pak zdrojem potuchy funkce orgánů...

Důležitost zdraví gynekologických orgánů

  Gynekologické ústrojí se skládá z vaječníků, vejcovody, dělohy a pochvy Je to ústrojí , které určitým způsobem symbolizuje ženu.  V této civilizaci je však vystaveno mimořádné zátěži. Má nejen funkci rozplozovací, tedy je schopno po...

poruchy funkce kůže a jejich souvislosti

Lidská kůže je podivuhodný orgán. Nelze říci že by na tom kůže jiných živočichů byla jinak, mnohdy svého nositele chrání před nebezpečnými predátory svojí  pevností ,jindy svojí  barvou, někdy přitahuje jedince opačného pohlaví  nebo m...