Časté dotazy

 

Mohou se detoxikační přípravky kombinovat s klasickou lékařem předepsanou léčbou?

Ano, užívání jakýchkoliv lékařem předepsaných léků neovlivňuje účinnost detoxikačních preparátů a naopak ani detoxikační přípravky nijak neovlivňují účinnost klasické léčby.

Jak tedy detoxikační preparáty působí?

přípravky detoxikační medicíny do organismu nic nedodávají, pomineme-li ovšem informaci, kterou podají imunitnímu systému, naopak z organismu odvádějí toxické zátěže z různých tkání. Informují imunitní systém o problému (toxické zátěži) v organismu a ten se sám postará o jeho odstranění. To znamená, že neléčí ve stejném smyslu jako léky klasické medicíny, které spíše potlačí příznak a tím navodí pocit pohody a klidu (dojem,že jsme léčeni a vyléčeni), ale odvedou z postižené tkáně virové, bakteriální i chemické a lékové zátěže a tím jí umožní uzdravení a správné fungování.

Jak dlouho celý proces detoxikace trvá?

Záleží na tom,j ak vážný je Váš problém, jak dlouho trvá a také na tom jak Váš organismus bude reagovat. Můžete používat tyto přípravky jako součást svého životního stylu, což učinní člověk, který pochopí hlubší souvislosti ve fungování lidského organismu, nebo je můžete použít pouze k odstranění základního, momentálně nejvíc zatěžujícího zdravotního problému. Velmi obecně se dá říct, že náprava problému trvá cca desetinu doby po kterou problém trvá. Pokud tedy máte 20 let ekzém, očista trvá cca 2 roky. Už během doby, kdy se tělo začne cíleně a kontrolovaně detoxikovat jsou vidět postupné účinky.

Není to dlouho? Klasická medicína zabírá téměř ihned?

Je třeba si uvědomit, že skutečná pomoc od zdravotního problému nespočívá v překrytí jeho příznaků, ale celostní pojetí nám říká, že je potřeba nejen očistit kůži např.u zmíněného ekzému, ale aby byl výsledek trvalý a problém se neprojevil někde jinde a nějak jinak, je nutné vyladit funkci často i velmi vzdálených a pro neznalého člověka i zdánlivě nesouvisejících orgánů.  Jejich správná funkce a čistota může být v řešení zdravotního problému klíčová. Každý terapeut detoxikační medicíny má také svůj systém práce a tak záleží i na tom kolik přípravků Vám najednou doporučí. Nejčastěji je to mezi 3-6 přípravky.

Jsou lepší sirupové přípravky např.Abelia, nebo spíše lihové?

Většina terapeutů dává přednost lihovým přípravkům. Jejich výběr je i mnohonásobně větší, ovšem i jakýkoliv uvedený lihový přípravek je možno na objednávku vyrobit ve fruktózové formě pokud je to z nějakých důvodů žádoucí. Lihové přípravky mají pohodlnější použití, menší lahvičky, které je možno brát s sebou. Někomu více chutnají právě sirupové komplexy, ale obecně je obliba lihových preparátů větší. Účinek je stejný.

Jak je to s lihovými přípravky u dětí? Je možno je používat?

Lihové přípravky je možno používat rozetřením na kůži dítěte do míst pulsace tepu, na zápěstí, krk, třísla, bříško. Alkohol se vypaří a tělo přijme informaci i přes kůži. U větších dětí,cca od 2-3 let je možno 3-7 kapek lihového preparátu nakapat do odměrky s trochou vody asi 5ml a podat dítěti vypít. Ne do čaje, nebo jiné tekutiny. Informaci je schopna předat a plně vstřebat pouze voda, nebo fruktóza. Alkoholu v přípravku není třeba se bát, naše tělo přirozenou cestou vytváří mnohem více alkoholu. Lihové přípravky je dobré použít u dětí, které nemají sladkou chuť sirupu rádi, nebo u dospělých, kde je použití lihu nežádoucí (alkoholik, schizofrenik...)

Proč se vyrábí tolik přípravků? Nebylo by lepší sloučit přípravky do několika málo preparátů?

 Čím více částí organismu, které je potřeba detoxikovat je informační technologií nahráno najednou do jedné lahvičky s kapkami, tím menší pravděpodobnost, že imunitní systém bude schopen na všechny informace zareagovat a řešit problém na tolika místech najednou. Pro základní detoxikaci byla vytvořena řada Bioharmoni, která má za úkol očistit v několika (8) lahvičkách organismus od mnoha ložisek a zátěží. Ale protože organismus není schopen na všechno ihned zareagovat a vše vyřešit, problémy a zátěže máme většinou ve více okruzích, je nutno tuto řadu doplnit většinou dalšími preparáty. I tak ale některé zátěže je mnohem vhodnější detoxikovat přesně cílenými preparáty. Tělo na ně pak mnohem lépe reaguje. Ideálem detoxikační medicíny je idea, dostat se postupně k jednomu základnímu kořeni problému a jedním preparátem spustit detoxikaci celého organismu. Tento základní důvod potíží bude dle postupu výzkumu detoxikační medicíny s vysokou pravděpodobností ležet v univerzálním slovu, které by mělo obsáhnout všechny psychologické, emocionální příčiny. Příčina potíží bude kdesi v naší psychice, emocionalitě. Snad i biblické " na pčátku bylo slovo " nás nasměruje k onomu univerzálnímu prvotnímu slovu, které nám umožní vložit tuto informaci do preparátu a očista se spustí samovolně z nejvyšší úrovně až po ty všechny psychické i fyzické podúrovně..:) 

Prosím jaká je cena konzultace a měření toxinů prístrojem Salvia?

Cena za konzultaci je momentálně  410,-Kč +příravky. Obvyklá cena je kolem 1800- 2 tis Kč i s přípravky.Pokud si přejete pouze konzultaci a přípravky si neodeberete zaplatíte za ni 726,-Kč

Jak užívat doporučované detoxikační přípravky?

Pokud si zakoupíte doporučené přípravky podle rozpisu, který Vám zadám jako odpověď na Váš dotaz, jsou většinou rozepsány po 3-4 odděleny znaménkem +. Tyto 3-4 preparáty znamenají vždy jednu kúru a berou se všechny najednou s časovým odstupem cca 0,5 - 1 minutu mezi jednotlivými přípravky bez určení pořadí až do vybrání všech. Pak, pokud máte rozepsáno, nastupuje další trojice či čtveřice preparátů jako další kúra. Bere se stejně jako první. a tak dále podle toho kolik jsem přípravků rozepsala. Pokud si nemůžete dovolit koupit všechny přípravky do jedné kúry najednou a pokud neuvedu, že je to nutné, kupte si je po jednom po dvou v pořadí jak jsem Vám je napsala. Snažím se je vždy psát v pořadí, jaké je důležité pro účinek. V detoxikační medicíně je skutečně velmi důležité dodržovat smysluplné pořadí preparátů, protože nefunguje jako klasická medicína. Bez logické posloupnosti často jen utrácíte finance a máte pocit, že tato terapie třeba nefunguje. Funguje velmi dobře na většinu problémů. Jen je třeba, aby jste bez základních znalostí detoxikace nepoužívali preparáty naslepo a podle zásad běžné lékařské medicíny, která podává přípravky na potlačení příznaků problému a ne na odstranění příčiny. A ta je téměř vždy jinde než Vás trápí a bolí:)

Pokud si koupíte celý detoxikační balíček z naší nabídky, máte přiložen buď přesný návod jak užívat, pokud ne, znamená to, že užíváte všechny přípravky(jsou 3-4) najednou.

 

obchod@prirodaleci.cz

Na konzultaci Vám bude vyměřena toxická mapa Vašeho organismu,alergie,potravinové intolerance apod.především v návaznosti na Vaše potíže, a bude Vám stanoven postup detoxikace většinou na více kúr po sobě.Nemusíte tedy většinou po každé kúře na nové měření.

Doporučené přípravky můžete vybírat také podle potíží.Informace najdete na blogu

Proč řešit zdravotní obtíže právě metodou detoxikace Mudr.Jonáše? 

Detoxikací organismu chceme dosáhnout jasného cíle-zbavit tělo jedů, neboli toxinů. Metoda vychází ze zkušeností, že organismus zbavený těchto látek je schopen ideálně fungovat a regulovat všechny řidící mechanismy, je schopen velmi efektivního samočistícího procesu i aktivace obranných pochodů. Jestliže se člověk chce uchránit preventivně před ztrátou zdraví, tedy před dysfunkcemi svého těla, nebo své zdraví znovu obnovit, musí se optimalizovat všechny důležité pochody. Pomocí této ojedinělé metody se optimalizují funkce imunitní, hormonální, enzymatické, trávicí. Odstraňuje se patologické chování jakékoliv tkáně.Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické a metabolické procesy a všechny ostatní děje probíhající v organismu. Na rozdíl od jiných očistných metod a kůr, odstraňuje metoda Mudr.Jonáše toxiny prakticky z jakékoliv tkáně a sliznice, rozpouští současné medicíně skrytá infekční ložiska, která jsou důvodem chronických potíží, opakovaných infekcí apod. 

 Co je to EAV přístroj? 

EAV přístroj je zařízení pro elektroakupunkturní diagnostiku podle doktora Volla. Terapeuti pracující s metodou řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše zpravidla používají přístroj Salvia, což je Schimmelova modifikace původního Vollova přístroje. Tento přístroj umí z jednoho bodu nacházejícího se ve středu dlaně po vložení informace ve formě ampule nebo pomocí počítačového programu EAM set zjistit přítomnost toxinů v lidském organismu a získat řadu dalších informací, např. o kvalitě funkce jednotlivých orgánů. Je možné také testovat optimalizaci stravy a jednotlivých potravin, zjišťovat snášenlivost alopatických preparátů či ověřovat výběr preparátů homeopatických. 

Je vyšetření přístrojem Salvia bolestivé? 

Nikoliv, sonda měří pouze povrchové napětí kůže. 

Kolik návštěv je třeba absolvovat? 

Počet detoxikačních kúr je různý v závislosti na závažnosti stavu klienta. K opětovnému navození normální funkce organismu obvykle  mohou pomoci 2–3 návštěvy, ale v praxi se mnoho klientů rozhodne navštěvovat svého poradce pravidelně. Lidský organismus je s toxiny různého druhu v kontaktu neustále, a tak je také detoxikace permanentní, nikdy nekončící proces. 

Mají preparáty Joalis vedlejší účinky? 

Naše preparáty nemají žádné vedlejší účinky. Mohou se však objevit tzv. detoxikační příznaky, které jsou známkou toho, že se organismus zbavuje toxinů. Detoxikační příznaky jsou přechodné a během několika dnů samy odezní. 

Obvyklé detoxikační příznaky, které se mohou a nemusejí vyskytnout jsou 

  • Rýma a kašel - hleny mají nazelenalou barvu, příznaky chřipky, angíny, nachlazení
  • Vyrážka, ekzém, citlivost kloubů, svalů, zubů, gynekologické výtoky
  • V případě emocionálních preparátů se může jednat o dočasný neklid, strach, úzkost, roztržitost 

Je nutné absolvovat návštěvu u terapeuta? Chtěl/a bych si pouze zakoupit preparáty podle svého uvážení. 

To je samozřejmě možné. Skutečný kořen potíží však nemusí být na první pohled zřejmý. Terapeut disponuje jak odbornými znalostmi v oblasti anatomie a fyziologie, tak znalostmi principů metody řízené a kontrolované detoxikace podle MUDr. Jonáše. Vhodné preparáty vybere na základě analýzy potíží v kombinaci s přesným vyhledáváním pomocí EAV přístroje. Volbu preparátů zároveň pomocí přístroje ověří. Takto zvolená detoxikační kúra je pak „šitá na míru“ přesně pro vás, tudíž je také efektivnější a účinnější.  

 Jak užívat čínské bylinné tablety?


  Čínské bylinné koncentrované tablety jsou vyráběny tak, že dle určité receptury se připraví žádaná směs ze syrových bylin, která se pak dlouze vaří, aby tak byly zachovány veškeré žádoucí interakce mezi jednotlivými bylinami. Ze zbytkového "lógru" se pak vytváří instantní koncentrovaný prášek (v poměru 1:5, tzn. že 1g tablet odpovídá účinnosti 5g sušených bylin), který je dále slisován do tablet. Tablety se užívají v obvyklé dávce 3 x denně 4 tablety, u dětí se pak řídíme věkem a sice 1 rok - 1 tbl 3x denně (kupř. 4leté děcko může užívat 3x2 tbl denně). Platí zde jedna zásada, že "na velkou díru velká záplata" čili dávkování lze přizpůsobit dle stavu a intenzity potíží pacienta, obzvláště u akutních stavů jako jsou chřipky, virózy, veškeré akutní záněty, bolestivé stavy apod., proto v Číně používají dávku až 2 - 3 x vyšší, tj. až 5x8 tbl denně na začátku nemoci a postupně se dávka snižuje dle ústupu potíží. ("Když chytne stoh slámy, kýblem vody ho neuhasíš" říká zase jedno české přísloví a ta variabilita je pak už na každém z vás). Důležité je i po odeznění těchto akutních nemocí (chřipky, angíny apod.) ještě 3 dny užívat dávku 3x4 tbl, jinak se nemoc ráda vrací ! Vyšší dávkování se týká obzvláště těchto kódů: 002, 003, 004, 007, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 020, 031, 032, 054, 061, 062, 064, 079, 091, 101, 102, 108, 127, 153, 198, 199, 200, 201, 202, 205, 206.

Tablety se užívají nejlépe na lačno a to minimálně 15 minut před jídlem (neznamená to však, že když člověk poté nejí, tak se musí nutně najíst, aby mohl užívat byliny, ale prostě na lačno!) a nebo 30 minut po jídle a vždy se zapíjejí vlažnou vodou, nejlépe bez bublinek, nechlórovanou…Lepší je vždy požití tablet na lačno před jídlem, ale toto je individuální, každý si musí vyzkoušet sám, co mu vyhovuje. V případě, že si zapomene vzít jednu dávku, je dobré si další dávku zdvojnásobit. Někdo může mít potíže s polykáním tablet, v tom případě lze tablety rozpustit v horké vodě a vypít jako čaj. Rovněž u malých dětí je občas problém spolknout tablety, neboť jsou většinou hořké či velké, takže je můžeme rozdrtit na prášek a zamíchat do ovocné přesnídávky, džusu, polévky …V tomto směru se vaší fantazii meze nekladou. V Číně používají tablety již od útlého věku, kupř. u kojenců tak, že rozdrcené tablety na prášek potřou kolem prsní bradavky kojící matky, jež kojenec následně spolu s mateřským mlékem spolkne.

Často se také jednotlivé tablety mezi sebou kombinují, neboť v praxi málokdy nastane "čítanková situace" z učebnice čínských syndromů TCM o jednoduchém, čistě loženém nekomplikovaném případu, ba opak je naneštěstí pravdou. Většinou se jedná o kombinaci yinu a yangu, chladu a horka, nedostatku a nadbytku, mohou nastat další krkolomné situace kupř. blokády spojené s nedostatkem apod. - prostě vše, co si můžete představit a co život s sebou přináší. V tom případě je namístě porůznu mezi sebou vhodné tablety (doporučují se většinou pouze 2 druhy!) zkombinovat a to jak kvalitativně (výběr patřičných kódů), tak kvantitativně (výběr vhodného dávkování). Výběr kódů je dán odstraněním největších potíží a příčin nemoci ( kupř.vyživit a rozproudit krev v případě ženské sterlity - kódy 055 + 062 ).

Dávkování tablet pak se řídí dle stavu, kupř. v našem případě je zapotřebí více vyživit krev v děloze a méně rozproudit stagnaci, proto zvolíme takovéto denní dávkování : 055 - 3x3 tbl + 062 - 3x1 tbl. V jiném případě, kdy je současný nedostatek yangu a yinu (a to třeba chybí cca 2/3 yang a 1/3 yin) lze dávkovat tak, že yang doplňujeme ráno a v poledne (kód 172 - 4 tbl ráno a v poledne), večer pak vyživujeme yin (kód 182 - 4 tbl večer) apod. Nejčastěji se však užívají 2 druhy tablet v denní dávce 3x2 tbl od každého druhu současně. Opět záleží pak už jen a jen na vás, jak si s tím pohrajete, na vaší zkušenosti a odvaze nebát se vyzkoušet něco nového, na vaší kreatibilitě a tvůrčím přístupu .

Bylinné tablety jsou 100 % přírodní produkty, které jsou vyrobeny z koncentrovaných extraktů bylin. Každá šarže bylin (183 druhů) je testována v renomované akreditované laboratoři EU Kneipp Forschung v německém Würzburgu a to na těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), baktérie (E.coli, Salmonely, celkový počet baktérií), plísně a kvasinky (aflatoxiny B1 a celkové aflatoxiny).

Všechny bylinné tablety naší firmy TCM Herbs mají jako jediné v ČR každou šarži bylin navíc testovanou mimo jiné i na 4 skupiny pesticidů, neboť pesticidy se dnes stávají celosvětovým problémem.