Narcis

Toxičtí lidé

Narcis

Váží si lidí, kteří říkají  to ,co si myslí, ale jen pokud myslí stejně jako on.
V životě chce jen jediné,při pohledu do zrcadla vždy skládat hlubokou poklonu
.


Narcis je samolibý,zaujatý sám sebou, nejistý povrchní, arogantní,
nudný,omezený,únavný, nesnesitelný, nafoukaný ,teatrální a nediskretní.
Narcisův repertoár zahrnuje a omezuje se na jediné téma-jeho vlastní osobu.
Nezajímá se o nic , co by se bezprostředně netýkalo jeho samého.
Cizí záležitosti ho zaujmou jedině v připadě,že se ho mohou nějakým způsobem týkat.
Každá věta ,kterou vysloví začíná " já", po čemmž v hojném počtu následuje " můj" " o mně",
"se mnou". Jestliže se pokusíte navázat s ním rozhovor, dostanete se do rozpaků
protože narcis okamžitě zahájí monolog.
Největší radost mů způsobíte,když mu jako dárek věnujete zrcadlo nebo magnetofon-rád se dívá sám na sebe,a rád poslouchá svůj hlas.
Soužití s narcisem je možné jen v případě, že je zajištěno uspokojení všech jeho potřeb.Zajímá se jen o to co se ho bezprostředně týká,v cizích věcech nehne ani prstem. Toto chování velmi dobře ilustruje
známý hollywoodský vtip o herci,který se na večírku dlouho bavil s jednou ženou.
Když si uvědomil,že už jí dvě hodiny vykládá o své minulosti a plánech do budoucna
,zarazil se a vykřikl" Promiňte,jsem tak nezdvořilý, že Vám už 2 hodiny vyprávím jen o sobě! Řekněte také něco
 Vy,třeba co si o mě myslíte". Klasický a NEVYLÉČITELNÝ NARCIS.Lidé nemohou
najít společný jazyk,když jeden z nich stále mluví jen o sobě,o svých dětech,ženě nebo muži,o kariéře a svých úspěších.
Je to denervevující, nepříjemné a odradí to každého.
Nadměrná sebestřednost učiní z každého takového člověka hrozného chudáka, jeho nezralý
a egocentrický náhled na svět,připomíná dvouleté dítě. U dospělého člověka je to naprosto nepřijatelné.