Skeptický paranoik

Toxičtí lidé

Skeptický paranoik

Když mu řekneš,že je skeptický nebo paranoidní,
určitě ti neuvěří.Zdá se mu že,všichni jeho protivníci za ním slídí,ale neuvěří tomu.
Domnívá se,že celý svět je proti němu-a má pravdu.

Skeptický paranoik je skoupý na slovo,stále se proti všemu jistí,je pesimistický,bázlivý,sám se sebou
se stále dohaduje.Osočuje druhé,je nesdvědomitý,omezený, nerozhodný,
nedůvěřivý,pobouřený,dogmatický, a samolibý. Stále odporuje a o všem pochybuje,
 je nejistý,masochistický,malicherný,škrobený,slabý,nesolidní a stále ublížený.
 Skeptický paranoik zásadně nevěří ani slovo. Nevěří dokonce ani tehdy,když to sám
vidí nebo slyší.Na jeho tváři se obvykle zračí nejistota a nedůvěra,která mu
 velí vylít kbelík ledové vody na každou tvou myšlenku. Je to krajní pesimista a
nedůvěřivec. I když se mu něco povede,je podobně jako oběti osudu přesvědčen,že
 z toho stejně nic dobrého nevzejde.
Pobyt v jeho společnosti je neobyčejně únavný. V každém vidí nepřítele.
Neochvějná víra není jeho silnou stránkou.
Navázání bližšího kontaktu se skeptickým pranoikem je nesmírně pracné.
Neustále bude  pochybovat o tvých úmyslech
a upřímnosti a bude tě podezřívat,že mu chceš provést nějaký podraz.