Baryum

Baryum

Baryum je prvek ze skupiny alkalických zemin.  

Jeho atomové číslo je 56. Protože se v Mendělejevově tabulce prvků nachází ve stejném sloupci jako vápník, má podobné vlastnosti. Je také jeho antagonistou, to znamená, že ho dokáže vytlačit z chemických vazeb. Jeho reaktivita se vzdušným kyslíkem nebo s vodou je tak vysoká, že se s ním v přírodě v čistém stavu prakticky nesetkáme., existuje tedy pouze ve formě sloučenin. Baryum patří mezi toxikologicky významné prvky I když většina lidí tento kov nezná, a vesměs netuší, kde se nachází, přesto se s ním setkáváme na každém kroku. Tvoří totiž běžnou přírodní součást zemin. Pro mnohé z Vás bude překvapením, že je to nejhojnější prvek zemské kůry. Mezi člověkem vytvořená zdroje barya patří například uhličitan barnatý, který je složkou otravných návnad pro hlodavce. Baryum se dále používá ve speciálních aplikacích sklářského průmyslu. V minulosti se používalo pro výrobu katodových trubic do obrazovek barevných televizorů.

 

 

 

 

 

Síran barnatý slouží k výrobě barev a také v papírenském a gumárenském průmyslu jako plnidlo. Do životního prostředí se baryum dále dostává při z pracování barnatých rud, při spalování uhlí a minerálních olejů, a při značkování vzdušného prostoru pro vojenské účely, při němž se letadly rozprašují aerosoly s obsahem barya, aby se dosáhlo lepší vodivosti signálů radarové techniky. Sem také patří záměrné vypouštění chemických látek letadel do atmosféry za účelem ovlivňování počasí. Toxické jsou zejména ty sloučeniny, které jsou rozpustné ve vodě a v přírodě se dostávají do vodního prostředí.
 Z pohledu čínského pentagramu se jedná o ledvinový kov- to znamená, že ve vodě rozpustné sloučeniny barya budou, ať přímo či nepřímo, poškozovat okruh ledvin. Jeho kumulace v kostech je velmi významná právě kvůli jeho chemické podobnosti s vápníkem. Mezi nejvíce zmiňované zdravotní problémy spojované v toxikologické literatuře s baryem patří- potíže s dýcháním, zvýšený krevní tlak, změny v srdečním rytmu, podráždění žaludku, svalové slabosti, poškození jater, ledvin, srdce a sleziny.
Velmi diskutovaným tématem je souvislost barya s diagnózou roztroušené sklerózy. Existují dokonce názory, že příčinou roztroušené sklerózy je právě baryum. Ze Spojených států pochází výzkumná studie, která uvádí, že v oblastech kde koncentrace barya v půdě dosahuje 1400 ppm.  Je počet případů s roztroušenou sklerózou značně vyšší než v oblastech kde je průměr barya v půdě jen 20 ppm a roztroušená skleróza je zde diagnostikována velmi zřídka. (vysvětlení- ppm- částic na milion, v tomto případě to znamená, že z jednoho milionu částic- molekul ve vzorku půdy je právě 1400 atomů barya.
 Z hlediska chemického je prokázáno, že baryum se navazuje na sulfátové skupiny, které jsou součástí S-proteoglykanů, jež udržují růst a strukturální integritu myelinových pochev periferních nervů. Sloučeniny barya též poškozují funkci sodíko – draslíkové pumpy na buněčné membráně a právě tento faktor přispívá ke zhoršování zdravotního stavu při diagnóze RS. Hovoříme o tzv. rušení signálního systému organismu, protože baryum svou přítomností v organismu vnáší do informačního systému chaos.
Mohu potvrdit ze své praxe, že klienti s diagnózou RS pociťují po podání preparátu Joalis Antimetal  Ba velký posun směrem k zlepšení svého stavu. Ze zkušenosti, ale víme, že jen velmi zřídka bývá příčinou chronického onemocnění jen jeden jediný toxin.
Proto musíme zdůraznit, že pouze systematická a správně vedená detoxikace vede k úspěšnému cíli, to znamená k zastavení nervosvalových problému spojených s RS.
Doporučujeme v určité fázi detoxikace, detoxikovat se i od sloučenin barya preparátem Joalis Antimetal Ba