Lymfatický systém jako příčina mnoha potíží

Lymfatický systém je složitý, skládá se z lymfatických cév a lymfatických uzlin, dále ze sleziny, mandlí a nakupení lymfatické tkáně na konci tenkého střeva. Lymfatický systém se slévá z nejemnějších cévek dotýkajících se každé buňky našeho těla, kromě buněk nervového systému. Postupně se cévy stromovitě slévají až do velikého kmene, který se vlévá do horní duté žíly – tím se celý obsah lymfatického systému dostává do žilní krve. Cévy lymfy jsou přerušovány lymfatickými uzlinami. Jsou jich desítky či spíše stovky. Lymfatický systém má celou řadu funkcí.   Důležité jsou především lymfocyty pohybující se v tekutině s mléčným zabarvením (chylózní tekutina). Jde o buňky imunitního systému s fagocytárními schopnostmi, které pohlcují nežádoucí cizorodé částice. V chylózní tekutině proudí živiny k buňce, ale také se z mezibuněčného prostoru dostávají do lymfatického systému metabolity a jiné buněčné produkty včetně toxinů. Uzliny jsou speciální filtrační zařízení, kudy se složitými cestami pohybuje lymfa, a kde dochází k likvidaci mikroorganismů a ke shromažďování jiných cizorodých látek. Lymfatický systém často kopíruje krevní cévní systém, a má také podobnou strukturu. Lymfa se tedy pohybuje jen na základě gravitace a svalových kontrakcí, které ji svým svíravým pohybem pohání. Kritickým místem jsou lymfatické uzliny- může v nich docházet k mnohým změnám a velmi často se stávají sídlem mikrobiálních ložisek. Z lymfatického systému se toxiny z mikrobiálních ložisek dostávají do celého organismu a působí na citlivá a disponovaná místa. Tato místa bývají slabinou buď genetickou, nebo úrazem, operací , ozářením či jinou životní příhodou. Tak v lymfatickém systému můžeme najít jakákoli mikrobiální ložiska- virová, plísňová, chlamydiová, streptokoková, boréliová  ale i parazitální a jiná další. Toxiny z mikrobiálních ložisek škodí nejen celkově, ale i lokálně. Jestliže jsou v uzlinách kolem žaludku, poškozují žaludek, v dýchacích cestách-sliznice dýchacího systému atd. Malé děti, které se již s poškozeným lymfatickým systémem  rodí - bývá často poškozena kůže- detoxikace probíhá z velké části právě přes kůži. Tvorbu mikrobiálních ložisek v lymfatickém systému podporují různé  hlenotvorné  potraviny, které, zvláště při větším množství není lymfatický systém schopen zvládat. Hlavní potraviny zahleňující lymfatický systém jsou-   gluten a jeho metabolity, mucin, kasein a některé oleje. Gluten a mléčné součásti nebudou pro nikoho velkým překvapením, ale málokdo tuší že v organismu nejsou dobře zpracovány také různé oleje. Především řepkový olej je jedním z hlavních „ ucpavetelů „ lymfy. Tato vlastnost nebyla prokázána u oleje olivového ani u některých speciálních olejů, jako např. z dýňových jader, rýže a dalších rostlin. Každého napadne, že naprostá většina lidstva musí mít logicky tento systém zanesený, protože oleje a ztužené tuky se požívají naprosto nekontrolovaně. V našem jídelníčku je celá řada potravin kde oleje a ztužené tuky hrají roli náhražek-levnější druhy čokolády, náhražky sýrů a stovky jiných potravin. Ztužené tuky jsou pro lymfatický systém zvlášť nebezpečné, je to mrtvá hmota, která se v přírodě nerozkládá. Příklad-otevřený ztužený tuk položte někde v garáži, můžete si být jisti, že ho tam najdete ve stejné podobě za několik let. Nevšimnou si ho ani hlodavci ani brouci. Vzhledem ke komplikovanosti lymfatického systému není jeho očista vůbec jednoduchá . Vzhledem ke své důležitosti je lymfatický systém světem mikroorganismů velice pečlivě zakódovaný, a co hůře-nikdo nepředpokládá, že je velice ovlivňován lidskou psychikou a emoční problematika blokuje jeho detoxikaci. Když se člověk ocitá ve stresu, lymfatický systém se rychle ucpává.  Můžete pozorovat na člověku, který prudce přibere na váze, je to vždy známka ucpání lymfatického systému a hromadění vody v těle.

Také lokální problematika lymfy přináší zvětšování určitých tělesných partií, např. břicha, pánve, stehen, hrudníku, krku apod. 

Ložiska v lymfatickém systému hrají  hlavní úlohu v tzv. funkční neplodnosti-právě kolem dělohy se nachází velké množství lymfatických uzlin. To hraje svou úlohu především při potrácení, pokud se v těchto strukturách ocitnou vůči plodu toxické mikroorganismy, např.  toxoplazma, brucela,  borélie aj. dochází k poškození plodu nebo jeho genového systému s různými následky.

K ošetření lymfatického systému se používají i ruční lymfodrenáže, nebo přístroj Vacupress – mechanickým stlačováním dochází ke zvýšení pohybu lymfy. Velmi se doporučuje běh, chůze a především skoky na malé trampolíně, protože setrvačností se tekutina v lymfě rozhýbává. Žádným ale z těchto způsobů nelze odstranit z lymfatických uzlin ložiska – problém se řeší jen částečně. A naopak odstranění hlenu a ložisek nemůže rozhýbat stagnující lymfu u člověka neustále ležícího či sedícího. Optimální je kombinace obou metod.

Nelze ani vypočítat všechny problémy související s lymfatickým systémem.

zdroj Mudr. Jonáš