Problémy s ledvinami a jejich projevy

1-4942417

Ledviny a močový měchýř

Ledviny patří k prvku Voda. Ze smyslů jim přináleží problémy se sluchem, chuť slaná podporuje, nebo narušuje jejich funkci, klima Zima a chladno oslabuje funkci ledvin, nebo se porucha energie ledvin projevuje pocitem chladu a zimy. Za nejsilnější období jejich vlády se počítá 15.11 - 14.2. Barvou ledviny je černá, tmavě modrá. 

Nejčastější potíže při energetickém narušení ledviny jsou impotence, frigidita, motolice a závratě, artritida a některé jiné kloubní potíže ( některé patří pod okruh sleziny a jater ) revma, dna, krevní tlak. 

Ledviny ničí nadbytek soli, drogy, alkohol, vztahy. 

Prvek voda zahrnuje ledviny, močový měchýř a pohlavní orgány. Hlavní funkcí ledvin je kontrola a regulace tělních tekutin. Je li přísun tekutin větší, ledviny začnou vylučovat více moči. V případě, že dojde ke ztrátě tekutin ( například úrazem, průjmem, horečkou ) nebo je příjem nedostatečný, začnou ledviny vodu zadržovat. 

Další funkcí ledviny je vyrovnávání acidobazické rovnováhy. Když se změní alkalita krve nad určitou hranici, ledviny změní alkalitu moči a dochází opět k rovnováze. Proto můžeme jednoduchým testem pH moči zjistit. , jak to s tím naším překyselením vlastně je. pH moči je 7, tedy mělo by být okolo této hodnoty. 

Je nutné připomenout ještě jednu důležitou funkci ledvin, a to je vylučování škodlivin a zbytku rozpadu bílkovin.

Z duchovního hlediska se na zdraví ledvin odrážejí naše partnerské vztahy. Neděláme li mezi lidmi rozdíly, máme li všechny rádi, ale přitom na nich nelpíme., základní funkce budou naprosto bezchybné. Kdykoliv přesáhneme hranici harmonie mezi námi a okolím ( například máme li o někoho nebo něco nadměrný strach, nebo příliš častý, dlouhodobý, nadřazujeme li se nad někoho nebo nad něco, způsobujeme někomu bolest nebo jednání okolí bolí nás ), začínají se spouštět nápravné mechanismy prostřednictvím poruch funkcí ledvin. K neklamným známkám disharmonie ledvin ( a zároveň srdce a jater ) patří samozřejmě i žárlivost. Kdykoliv tedy na Vás začnou působit nápravné mechanismy, zvolněte a uvažujte.

Ledviny jsou dvě, stejně jako partneři jsou dva. Pravá ledvina prezentuje muže a problémy ve vztahu ve smyslu "on" a levá reprezentuje ženu a problémy ve vztahu ve smyslu "ona". Ledviny a problémy s jejich funkčností můžeme diagnostikovat například irisdiagnostikou, nebo změřením na přístroji Salvia či Acucomb v terapeutickém centru Joalis. Dle iris diagnostiky v levém oku levou a v pravém pravou ledvinu. Špatná funkce odvodňování se projevuje otoky na různých místech těla a zároveň váčky pod očima. 

Při nadměrné tvorbě a špatném vylučování kyseliny močové ( u nás léčíme kombinací preparátů Biosalz+UrinoDren+Cortex+Metabex )

se nám pod očima objeví tmavé kruhy ( mnohdy až modročerné ). K tomuto znaku ještě můžeme pozorně prohlédnout okraj duhovky, zda se tam nenacházejí bílé chomáčky tzv. bílé vaty. Ve své podstatě odráží tento problém sklony ke dně a revmatismu. Tyto dvě choroby jsou také spojovány s psychickými příčinami jako je sklon k panovačnosti, paličatosti, lítostivosti, agresivitě, dominantnějšímu chování, nesmiřitelnost, obviňování druhých i sebe sama. Většinou si lidé, kteří těmito chorobami trpí stěžují zpočátku na chladné končetiny nebo nadměrné pocení. Velmi dobře jsou rozpoznatelní podle toho, že si mohou stěžovat na malé věci a mají naříkavý tón hlasu. V případě, že jejich problémem je strach, pak je poznáte při prvním podání ruky. Jejich dlaň je většinou mokrá, studená a bez sevření. Strach dokáže ovlivnit mnoho věcí. 

Průvodcem ledvin je i jejich párový orgán - močový měchýř. Jeho zánět se často projeví i při zablokovaném žlučníku. K zánětu močového měchýře dochází při prožití extrémního strachu. Ten může mít pro každou osobu ale jinou hranici snesitelnosti. Například manžel se dlouho nevrací z práce a s přibývajícím časem se zvyšuje intenzita strachu ženy. V tom se manžel objeví ve dveřích na nejistých nohou a společensky unaven a strach ženy se změní v prožívanou zlost a agresi. Z toho se může spustit obranný mechanismus v podobě zánětu močového měchýře. 

U mužů se častěji objevuje onemocnění prostaty než zánět močového měchýře. Nejčastějším problémem prostaty je její zvětšení - zduření vlivem zánětu. Důsledkem toho bývá časté nucení na močení bez pocitu vyprázdněného močového měchýře. Prvním základním znakem počínajících problémů s prostatou bývá, že muž nemůže močit obloukem, ale jen jakoby bez tlaku. Prostata je v těle zároveň zásobárnou zinku pro muže. Je prokázáno, že má li muž problémy s prostatou, má zároveň velký nedostatek zinku. Z duchovního hlediska je zinek minerál, jehož dostatečná přítomnost ukazuje na vysokou morální kvalitu člověka. Prostata se také považuje za část obrazu mužského ega. Je to obraz mužské schopnosti a čistoty chování k ženám. Jestliže se mužské ego povyšuje na pány tvorstva, ženy jen využívající ke svému potěšení a službě jim, pak se to v organismu muže projeví zvětšenou prostatou až jejím nádorem. 

Dalším rozšířeným problémem jak u mužů tak u žen jsou ledvinové kameny a písek. Tyto neduhy nalezneme v kruzích pod očima v podobě hrudek nebo v bělmu v podobě černé skvrnky. Také skvrny či temné zbarvení v horní části čela poukazuje na ledvinové kameny a písek. Zároveň může ukazovat na tvorbu cyst nebo infekcí v ledvinách. 

Pokud je energie ledvin v rovnováze člověk vyjadřuje otevřenost, odvahu a je součástí přirozeného toku života. celý jeho život připomíná přirozené plynutí vody, která si nezoufá kudy teče, nebojí se být chvíli klidná a chvíli zase divoká podle okolností. na ničem příliš nelpí. Ví, že to co ztratí v daném úseku může potkat ještě ve větší míře v dalším. Ať v dobrém nebo zlém, ale stále plyne. Takový člověk je flexibilní a přizpůsobivý, nebojí se změn. Pokud se nergie ledvin z rovnováhy vychýlí, nebo je slabá od narození, člověk je více ustrašený, trpí nejistotou, má tendenci k ústupu. Svobodný vyjádřením bude naopak povaha spíše dobrodružná, natěšená, podnikavá, přizpůsobivá a to i v proudu..

Ve vztazích se energie ledvin projevuje viděním všeho. A to jak v dobrém, kdy člověk předvídá situace a vidí je z nadhledu, tak i vidí věci větší než jsou, žárlí a přidá li se energie jater, může být až agresivní. Při narušené energii ledvin se také člověk ve vztahu cítí často nejistý a snadno osamocený. 

Hlas může být omluvný, kajícný, roztřesený, plačtivý a člověk se snadno třese i po těle při vypjatých emocích. K ledvinám patří chladné klima, zimní období a noc. Z úseku života je to smrt a období těsně před ní. Ledviny ovládají kosti, hospodaření s minerálními látkami, ovládají kvalitu vlasů, moč, sluch. Pokud má někdo spíše šedavou barvu pleti, může to ukazovat na problémy s ledvinami. Ledviny harmonizují fazole, vařené mořské řasy, pohanka, oves, zimní a sušené ovoce. Psychicky pomohou malé výzvy, které se podaří naplnit, pochvala, povzbuzení. Z barev je harmonizují stinné tmavé barvy, modrá, černá, purpurová.

podle orgánových hodin je 17-19 hod čas ledvin a 15-17 hod čas močového měchýře. Všechny negativní i pozitivní vlivy se v tento čas do těchto orgánů výrazněji promítají. 

k detoxikaci ledvin použijeme přípravky

UrinoDren, UrinoHelp, ActivCol, Embrion, Streson, Emoce, Mikrotox, Metabex a další....