soli jako toxin

Soli jako toxin

Že NaCL používané jako sůl kuchyňská při nadměrné konzumaci způsobuje zdravotní potíže - je známo už dlouhodobě. Její hromadění v těle se spojuje obvykle s vysokým krevním tlakem či se zadržováním vody v organismu.
Problematika solí v lidských orgánech je však velice široká a zatím špatně zmapována. Nejrozšířenějšími toxiny – soli v organismu jsou soli kyseliny močové a soli kyseliny oxalátové.
Jak je už studentům základní chemie známo, tak kyseliny při chemické reakci se zásadami reagují za vzniku solí. Naše strava je do značné míry kyselinotvorná, protože maso, mouka a tuk mají většinovou převahu v jídelníčku lidí tzv. v civilizovaných a bohatých zemích. V organismu musí být kyseliny (které vznikají z potravy) neutralizovány, a to za přítomnosti alkalických iontů. A ty pak často v lidském těle chybí jako např. vápník, hořčík a další. V našem organismu takto vznikají anorganické soli, které je potřeba prostřednictvím ledvin vyloučit.
Daleko širší problematikou jsou organické soli, které reagují s kyselinami. Tyto soli-organické látky – se mohou stát velmi vážným problémem pro organismus. Už od středověku je známé usazování kyseliny močové, (tedy urátových solí) v ledvinovém a kloubním systému. Stojí za příčinou vzniku artritid i artróz. V ledvinách způsobuje otoky, což má za následek nefrotické poruchy. Jde o otoky intersticiální ledvinné tkáně. V ledvinovém systému (dutém) urátové soli vytváří ledvinové kameny.
Obdobným způsobem se chovají i soli oxalátové. Při snížené průtočnosti ledvin či při nadměrném vzniku solí organických a anorganických se tyto látky v těle hromadí. V podkoží, ale i v ledvinách, a především v kloubech končetin a v kloubech páteře. Hromadí se i ve vazivovém systému a v mezenchymu. Dále se setkáváme se solemi jak v cévním systému, tak i v žilním a i ve stěně tepen. Soli můžeme nalézt i v mozkové tkáni.
 Podle lidových léčitelů se může v lidském organismu nahromadit 1 až 2 kg nežádoucích solí, oni na sebe váží vodu. Jedním z častých příznaků je přibývání na váze i vzhled dužnatých tkání. Jev může nastat i u osob štíhlých, protože se soli mohou hromadit i v jiných tkáních než jen v podkoží. Je velmi pravděpodobné, že kolem solí se shromažďuje i tuková tkáň. Nahromadění solí je pak jednou z hlavních příčin celulitidy, protože přítomnost solí razantním způsobem destruuje tkáň, která je v blízkosti solných usazenin. Podle zákonů gravitace se soli usazují nejdříve v dolních končetinách. Jsou příčinou zhoršování venózního systému, protože za přítomností solí ztrácí tkáně pružnost a naopak zvyšuje se jejich křehkost. Usazují se především v kloubech kotníků, prstů na nohou, v Achillových šlachách, postupně i v kolenou a v kyčlích. Až poté se usazují soli v ramenech a v kloubech horních končetin. Soli žlučových kyselin jsou podkladem pro vznik žlučníkových kamenů. Za určitého zjednodušení lze říci, že orgány, (především pohybový systém, ale také mozek) jsou mladé tehdy, když neobsahují nahromaděné soli, které v pravém slova smyslu způsobují ztuhnutí, zkostnatění, ztvrdnutí (říká se „ztvrdnul mu mozek, má nepružné myšlení“) a svým drážděním působí i zánět.
Soli reagují na změny vlhkosti a tedy i na změny počasí. Organismus, který „hlásí“ díky různým bolestem změny počasí je organismus s nadměrným množstvím solí.
Soli je třeba z lidského organismu odstraňovat
 
 
 a doprovázet pitím diuretických čajů nebo zvýšeným pitím vody. V praxi se osvědčilo pití destilované vody. Teorie o pití destilované vody jsou právě založeny na snižování koncentrace solí v tkáních lidského organismu. Se solemi často odchází vázané těžké kovy, radioaktivita, radioaktivní prvky, toxiny domácího prostředí (z impregnace nábytku, z koberců, umělé hmoty, podlahy, omítky atd.) dnes běžně používané u výrobků v domácnostech. V solích bývají vázány i některé metabolity, j jako jsou puriny, gluten a další.
A nezapomeňte. Soli mohou ve tkáních vyvolávat reakce imunitního systému jako kterýkoliv jiný orgán, soli mohou rovněž tvořit obaly pro infekční ložiska!
 
MUDr. Josef Jonáš