Vztah orgánů a štítné žlázy

Důvod nárůstu onemocnění štítné žlázy je celkem jasný. Štítná žláza patří do okruhu sleziny. Slezina je citlivá na energii, která vzniká myšlením s vyústěním do starostí a zodpovědnosti. Civilizace přináší stále větší a větší preference myšlení a používání mozku, což je samozřejmě spojeno s přemýšlením.
Ve společnosti se lépe uplatní lidé zodpovědní, přemýšliví, eventuálně ti, kteří si dělají osobní starosti i s osudem zaměstnavatele, pro kterého pracují, anebo ti, kteří si dělají starosti nad osudem svých zaměstnanců. To všechno poškozuje okruh sleziny, proto narůstají i jiné nemoci s tím spojené, jako například diabetes.
Ve štítné žláze dochází ke vzniku mikrobiálního ložiska, ale ještě častěji k usazování toxinů, které získáváme z životního prostředí a z jídla (toxické kovy, chemikálie, mykotoxiny* a další). Z hlediska psychického představuje štítná žláza v indickém energetickém systému čakru pět, která má energeticky na starosti vznik řeči. Víme, že řeč je nositelem interpersonálního kontaktu a výrazným způsobem ji používáme k vyjádření emocí. Říká se například, že se mu úzkostí stáhlo hrdlo a nemohl vydat ani hlásku.
A je také pravda, že lidé, kteří se chtějí někomu zalíbit, zvýší hlas o jednu tóninu. Chtějí-li naopak působit rozvážně, mluví hlubokým hlasem, protože vysoký tón hlasu působí dětským, nemoudrým dojmem apod. Emocionální problém lidí žijících v civilizovaném jednadvacátém století je stále hlubší a složitější, a proto i orgány ležící nad touto čakrou jsou ohroženy. Na štítnou žlázu však výrazně působí jiné orgány, a sice řídící orgány mozku, tedy hypotalamus a hypofýza.
Hypotalamus je vázán na emocionální centra, je navázán na mozkovou kůru a vegetativní nervový systém. Je tedy samozřejmé, že jeho funkce bude toxiny velice ohrožena. Proto se velmi často setkáváme s poruchou tohoto orgánu, který potom vzhledem ke své řídící funkci přenáší problém na orgány hormonálního systému, často tedy i na štítnou žlázu. Štítná žláza rovněž trpí častými poruchami imunity. Autoimunitní porucha, která je v této civilizaci rovněž
na vzestupu, napadá štítnou žlázu a vzniká tyreotoxikóza, tedy zvýšená činnost štítné žlázy a zánět štítné žlázy (Hashimotova struma*). Tyto poruchy vznikají rovněž z emocionálních důvodů, a to vlivem nároků na psychiku člověka, které jsou v industrializované společnosti opravdu vysoké.
 
Setkáváme se i s onemocněním štítné žlázy, při němž se tvoří vazivové uzlíky, a vazivo, jak víme, je pod kontrolou jater. Štítná žláza má i vazivové pouzdro a přepážky mezi jednotlivými lalůčky štítné žlázy.
Právě tyto struktury spadají do okruhu jater. 
 
MUDr. Josef Jonáš