Drzý lhář

 

toxičtí lidé
 
Drzý lhář
 
Drzý lhář se vystavuje na prodej, ale provádí lživou reklamu. Nejenže vykládá o svých vítězstvích, ale také si je vymýšlí. Nepřehání, události prostě v jeho paměti nabývají na rozměrech. Dá se věřit zhruba polovině z toho, co říká. Problém je poznat, která polovina to je.
Drzý lhář je nedůvěryhodný, drzý, falešný, svůdný, nepoctivý, chorobně zvědavý. Všechno ví, je nestydatý, užvaněný, tajnůstkářský, malicherný, parazitující, nesnášenlivý, nevypočitatelný, nevěrohodný, slabý, nesoudný. Pomlouvá druhé za jejich zády, je mazaný a samolibý. Drzí lháři obvykle ani sami nevědí, kdy lžou a kdy mluví pravdu. Aby si vylepšili špatné mínění, které mají sami o sobě, vymýšlejí tolik lží a prapodivných historek, že jim nakonec uvěří i sami. Dušují se, že všechno, co říkají, je pravda pravdoucí, i když fakta mluví úplně opačně. Jako klasičtí manipulátoři neustoupí nikdy ani o krok. Věc komplikuje ještě to, že drzí lháři občas řeknou něco, v čem se skrývá zrnko pravdy.
Velmi často, aby tě zmátli, zapletou do svých lží trochu faktů. Jde zpravidla o neúplnou pravdu, což jim při případném nařčení ze lži umožňuje s čistým svědomím odpovědět, že přece nelhali. Kontakt s drzým lhářem je nesmírně frustrující. Nikdy mu nemůžete stoprocentně věřit a to vylučuje i plné porozumění s takovým člověkem. Vzhledem k tomu, že v mezilidské komunikaci představuje pravda klíčový element, nelze si pak drzého lháře ani vážit ani s ním jednat otevřeně.
Sharlen začala chodit s Pricem, ale pak zjistila, že je ženatý. Price však tvrdil, že jí nelhal: přece jí řekl, že se svou ženou nežije. Takže vlastně nelhal. Staré přísloví praví: kdo lže, ten krade. A Sharlen se na vlastní kůži přesvědčila o pravdivosti těchto slov. Price jí ukradl cenný čas, její důstojnost i úctu k sobě samé. V Hollywoodu se setkáváte takřka na každém kroku s drzými lháři, kteří spřádají nejrůznější historky o sobě i svých plánech. Praktiky showbusinessu, v němž panuje vražedná konkurence, způsobují u lidí snížení pocitu vlastní hodnoty. Proto si mnoho herců vymýšlí neuvěřitelné lži, jen aby byli co nejatraktivnější a přidali si ve vlastních očích na významu. Zpravidla podtrhují své kladné stránky a zamlčují negativní. Takoví lháři jsou celkem neškodní – chtějí udělat dojem – na rozdíl od ženatého Price, který využil lži, aby mohl Sharlen svést. Lidé tohoto druhu často ničí život těch, které klamou.
Drzí lháři neustoupí od svých vymyšlených verzí dokonce ani tehdy, když se sami na vlastní oči přesvědčí, že neměli pravdu.
 
Zdroj: Lillian Glass: Toksyczni ludzie