Oportunistický kořistník


toxičtí lidé

Oportunistický kořistník
Když tě potřebuje, je vždy někde poblíž. Podej mu prst a vezme si celou ruku. Když přestanou cinkat peníze, beze stopy zmizí. Při rozdávání z cizích kapes je velmi štědrý.
Oportunistický kořistník je samolibý, parazitující, za zády pomlouvá, nadbíhá druhým, je tajnůstkářský, úslužný, nevděčný, svůdný, vytrvalý a podvodný.
Klasický případ oportunistických kořistníků, představuje dvojice z Beverly Hills, lékař a vdova náležející ke společenské elitě. Její zesnulý manžel jí zanechal obrovské dědictví, ale ještě větší dluhy. Byla považována za nejbohatší ženu v okolí, i když ve skutečnosti byla chudá jako kostelní myš. Aby mohla i nadále vést nákladný život, jakému byla zvyklá, rozhodla se získat bohatého manžela. Vyhlédla si tedy jednoho, dle jejích představ velmi zámožného lékaře. I tento lékař shodou okolností hledal bohatou ženu, díky které by se tak dostal z finančních a právních potíží, spojených s osmi procesy, týkající se neodborné péče, nezákonných transakcí, atd. Když se doslechl, že Emily je nesmírně bohatá, viděl v ní ženu svých snů. Při prvním setkání to byla láska na první pohled- oba předcházely fámy o jejich tučných kontech. O měsíc později, již jako novomanželé odcházeli od oltáře, a hlavami jim vířili představy o životě v bohatství. Možná se i oba zasmáli svatební formuli „ v bohatství i chudobě“ Jaké bylo jejich překvapení, když brzy nato oba zjistili, že ten druhý má místo peněz jen dluhy! Napětí rostlo, nálady vyhrocovaly a jejich manželství se rozpadlo stejně rychle, jako vzniklo. Oportunističtí kořistníci se starají jen sami o sebe. Nejsou to přátelé do nepohody- setrvají v tvé společnosti jen když je to pro ně výhodné, když z toho mohou těžit. Takoví lidé udělají cokoliv, jen aby se dostali dopředu. Jestliže nemají z někoho žádný užitek, nebo ho už využili, bez skrupulí ho odkopnou.