Útočný kritik

toxičtí lidé

Útočný kritik

Většinu času tráví u reklamačních okének. Takový jako on se přestanou setkávat, jen aby se mohli začít utkávat. Na něco se tě zeptá a hned taky sám odpoví a ještě ti vysvětlí, v čem spočívá tvůj omyl.

Útočný kritik je svárlivý a malicherný. Rád pouští hrůzu, je hádavý, agresivní, ufňukaný, nekomunikativní a plný nenávisti. Je provokující, závistivý, všechno ví a zná, je sadistický, přesvědčený o vlastní nadřazenosti, úsečný, drzý a sprostý. Je zahořklý, nesnášenlivý, odpudivý, upjatý, dogmatický, exaltovaný, pesimistický, nedůvěřivý, bojechtivý, nespokojený, nedůtklivý, svévolný. Nade vším ohrnuje nos, je vládychtivý, opovržlivý a podezřívavý, je to perfekcionista.
Útoční kritici vás chtějí přesvědčit, že nemáte pravdu, protože to jediné jim může dodat pocit vlastní chytrosti. Kritizují vás otevřeně a okamžitě, aby naznačili, že patříte do nižší kategorie než oni. Ať uděláte cokoliv, nikdy to není dost dobré a navíc se ve společnosti útočného kritika budete vždycky cítit nesvůj. Tito lidé jsou příliš nároční rodiče, napomínají a plísní své děti, i když si to nezaslouží.
Místo toho, aby hledali řešení, začnou všechny kolem sebe osočovat. Tímto způsobem- podobně jako kontrolní maniaci- chtějí ukázat svou moc a převahu. Považují za své poslání hledat cizí chyby a dotyčné osoby o tom okamžitě informovat, a to ostrým, cynickým a útočným způsobem, který neomylně odráží jejich nespokojenost. Jejich specialitou je osočování Kvůli tobě přijdeme pozdě“ nebo Tu práci nedostaneš, jsi moc nervózní“. Tento rozhovor jsem vyslechla jednou večer v restauraci:

On: Je to tvoje vina, že jsme se opozdili
Ona: To není pravda, je to kvůli tobě
On: Kvůli tobě, protože ses musela tak dlouho líčit
Ona: A ty zase moc dlouho telefonoval
On: Všude chodíš pozdě, máte to v rodině, nikdo vás neučil přesnosti

To je dialog dvou typických útočných kritiků. I když s osočováním začal jako první muž, oba se nažili svalit vinu na toho druhého. Útoční kritici vyžadují takovou dokonalost, že není možné je uspokojit. Podobně jako chodící dokonalost i oni prožívají neustálá zklamání, protože veškeré jejich snahy o vytvoření dokonalého světa vyznívají naprázdno. Příliš dlouhý pobyt ve společnosti útočného kritika bude mít bezpochyby vliv na váš psychický stav, protože tento typ lidí je výjimečně nestravitelný. Jsou to lidé malicherní, až příliš se pídí po chybách v záležitostech naprosto nepodstatných. Takové chování se bohužel často vyskytuje v manželstvích, což možná vysvětluje vysoký počet rozvodů.