FanatikFanatik
Je těžké takového člověka nalézt, ale ještě těžší je ho opustit. Připomíná letní chladna: nedá se mu uniknout. Existuje jeden závažný problém spojený s volným časem- jak fanatikovi zabránit aby ho využíval.

Fanatik je dogmatický, tvrdohlavý, lstivý a nerozumný. Rád zastrašuje, je povrchní a přesvědčený o vlastní nadřazenosti. Je nervózní, náročný, nebojácný, nesnesitelný, malicherný, nevypočitatelný, agresivní, nerealistický, nebezpečný, nedbalý. Rád osočuje, odsuzuje a podceňuje, je přecitlivělý a odpudivý.

Fanatici žárliví a naprosto přesvědčení o své věci, jsou slepí k názorům jiných. Podobně jako bezohlední tyrani a kontrolní maniaci by chtěli, aby svět fungoval podle jejich představ. Se zápalem hlásají své pravdy a odsuzují každého, kdo nesdílí jejich víru. Stále usilují, aby tě získali na svůj světonázor. Jestliže vyslovíš představu nebo vyjádříš odpor i sebemírněji, okamžitě se rozlítí. Začnou tvrdit, že se mýlíš, a prohlásí tě za zrádce. Nelze s nimi klidně a inteligentně hovořit- nedokážou vyslechnout rozdílný názor. Chovají se jako by snědli všechnu moudrost a ovládnou každou diskusi. Jejich nedostatek pružnosti a silná kritičnost vůči ostatním, prakticky znemožňují vedení dialogu a výměnu názorů. Připomínají psa s kostí v tlamě- jakmile si jednou vezmou do hlavy nějaké přesvědčení, pevně se ho drží a nepustí.

Edith se snažila žít v souladu s křesťanským přesvědčením, i když nechodila do kostela moc často, málokdy četla bibli a ani nechodila ke zpovědi. Maggie, která toto vše dělala, jí jednoho dne řekla, jestli nebude- li postupovat jako ona, nikdy se nebude moci považovat za pravou křesťanku. I když se jí Edith snažila vysvětlit svůj pohled na věc, k ničemu to nevedlo.  Maggie zastávala svou víru stále hlasitěji a důrazněji a sypala citáty z Písma svatého.

Snad nejotřesnější případ fanatika byl ukázán ve filmu Osudová přitažlivost, kde hlavní hrdinka pronásleduje svého ženatého milence a zuby nehty se drží fantazií, které s ním má spojené, až do vlastní smrti.