Játra a jejich důležitost

Játra

Jsou největším vnitřním orgánem lidského těla a zároveň největším orgánem dutiny břišní. U dospělého váží okolo1,5 kg, muži mají všeobecně větší játra než ženy. Z hlediska čínské medicíny se jedná o jangový- tedy mužský orgán. V dutině břišní jsou tedy uložené na jangové – tedy pravé straně.

Játra se skládají ze dvou jaterních laloků: pravý jaterní lalok je větší než levý. Játra jsou tedy spojena dvěma vazy s bránicí a dalšími vazy přirostlá k břišní stěně. Z pohledu filozofského jsou játra symbolem kreativity a dynamiky. Živel odpovídající je síla velkého zeleného stromu, který je svými kořeny zapuštěn v zemi a rozrývá ji, jsou – li kořeny dostatečně živeny vodou,(zalévány) Z pohledu starověké filozofie odpovídá játrům též živel větru (rozuměj proudícího vzduchu) který je symbolem neustálého pohybu a přeměny v přírodě.

Játra jsou chemická továrna v pravém slova smyslu. Jejich základem je jaterní buňka. Uvádí se, že v jaterní buňce probíhá nejméně 500 druhů různých chemických reakcí, které buď rozkládají velké molekuly na menší (katabolické procesy) nebo z menších sestavují látky větší (anabolické procesy), jež mají v organismu nějaký konkrétní význam. S játry jsou spojeny další velké cévy- jaterní tepna a jaterní žíla. Jaterní tepna přivádí okysličenou krev do jater k zajištění základní energetické nároky na probíhající chemické reakce. Jaterní žíly odvádějí okysličenou krev do dolní duté žíly, která krev předává do srdce. Jaterní žilní krev je tedy bohatá na nové látky, které byly přeměněny v játrech.

Z hlediska filozofie čínského pentagramu jsou játra před srdcem. Srdce je tedy posilováno a podporováno játry. Prvně se metabolizované látky objeví v srdci (tj. dříve než v ostatních orgánech)- to je souvislost více než výmluvná. Jaterní buňky jsou seskupeny ve větší útvary-jaterní lalůčky. Každý lalůček je obklopen sítí drobných tepen, žil a začínajících žlučovodů, které jsou postupně spojeny s většími a většími větvemi. Regenerace jaterních buňky a jater je tedy obrovská! Po zranění nebo po operaci jater (např. po nádoru)mohou dorůst i více jak dvě třetiny buněk Přirozená obnova všech tkání jater se udává jeden rok!

Hlavni funkce jater lze shrnout do následujících bodů:

Metabolismus tuků- játra jsou hlavní metabolický orgán, v němž jsou zpracovány tuky. Z hlediska detoxikace, označujeme jaterní toxiny jako právě ty typy toxinů, které jsou rozpustné v tucích. V játrech probíhá syntéza triacylglyceridů, které jsou základní formou zásobního tuku v tukových buňkách (adipocytech). Triacylglyceridy jsou syntetizovány jednak z přebytečných cukrů, jednak z přebytečných tuků. Samotná játra jsou též zásobárnou tuků, u zdravého jedince tvoří tuková zásoba až 10 % hmotnosti jater.

Syntéza cholesterolu: tento proces řadíme opět k metabolismu tuků. Organismus tedy „nespoléhá „ na cholesterol obsažený v potravě, ale syntetizuje si ho nanovo. Hladinu cholesterolu lze potravou ovlivnit jen částečně, hlavní faktory jsou genetické a záleží také na správné funkci jater. Cholesterol slouží pro stavbu buněčných membrán a pro syntézu steroidních hormonů jako jsou např. pohlavní hormony testosteron nebo estrogen.

Degradace cholesterolu a tvorba žluči: v játrech se odbourává přebytečný cholesterol- vznikají žlučové kyseliny, důležité pro správné štěpení tuků.

Metabolismus sacharidů: jaterní buňky jsou schopny“vychytat „ glukózu obsaženou v portální krvi. Pomocí speciálních enzymů jí skladují ve formě glykogenu, ten tvoří až 40 % hmotnosti jater. Glykogen se dále ukládá ve svalech- člověk ho potřebuje pro dlouhodobý tělesný výkon, např. dlouhý běh. U netrénovaného jedince se glykogen zhruba po dvou hodinách vytrvalostního výkonu spotřebuje a dojde k prudkému poklesu výkonnosti, až k vyčerpání organismu. Glukóza může být také přeměňována v tuk.

Degradace hormonů:-játra jsou důležitým regulačním činitelem v udržování hladiny hormonů v krvi. Regulační mechanismus je zajištěn odbouráním nadbytečných hormonů.

Ukládání vitamínů v játrech- v játrech se ukládají vitamíny A-B12-D-E-K, hlavně vitamíny rozpustné v tucích.

Ukládání důležitých kovů: játra jsou zásobárnou železa a mědi. Železo je nezbytné pro správnou funkci červených krvinek, měď je použita pro tvorbu aktivního jádra enzymů, které se podílí na metabolismu cukrů nebo pro správnou funkci nervového systému. Existuje genetická nemoc-tzv. Wilsonova choroba, při níž dochází k akumulaci mědi v organismu.

Odstraňování toxinů: játra štěpí a odstraňují zbytky léků a jiných toxických látek, včetně alkoholu a antibiotik.

S játry souvisejí emoce a stavy jako: agrese, vztek, nenávist, závist, žárlivost, vnitřní neklid a napětí těla. Nezvladatelné projevy těchto emocí leze většinou překonat detoxikací mozku a orgánů okruhu jater,

 

Pár zajímavostí:

Játry protéká značné množství krve, až jedna čtvrtina minutového srdečního výdeje což představuje asi 1,5 litru krve za minutu.

Během embryonálního vývoje savců jsou játra orgánem, kde probíhá krvetvorba. V případě těžkého poškození kostní dřeně se může tvorba krevních elementů v játrech obnoviti u dospělých jedinců.

Játra mají velkou funkční rezervu, základní funkce je schopna plnit jen pětina jaterní tkáně.

Játra obsahují vysoké množství vitamínu A. Jeho vysoké dávky mohou být zdraví škodlivé- v minulosti se takto polárníci otrávili játry ledního medvěda, průzkumníci Dougles Mawson a Xavier Mertz se otrávili pojídáním jater tažných psů plemene hasky.