Ledviny a jejich funkce

Ledviny

Ledviny mají typický fazolový tvar. Jsou umístěny v zadní části dutiny břišní tak, aby byly chráněny dolními žebry, prává ledvina je přitom kvůli umístění jater o něco níže než levá , levá ledvina je zase větší a těžší.   Délka ledviny je okolo 10 cm a její šířka asi 3 cm. Před mechanickými nárazy jsou ledviny chráněny vazivovým pouzdrem ( capsula fibrosa renalis ) a tukovým pouzdrem (corpus adiposum pararenale ). Když člověk stojí, jsou ledviny jako by ponořeny , stejně jako ostatní vnitřní orgány. Při dýchání kopírují pohyby hrudníku. Správná technika dýchání proto pomáhá uvolňovat ledviny, a tedy i odstraňovat stres. Hlavní funkcí ledvin je nepřetržitá filtrace krve. Tento proces můžeme přirovnat k průmyslovému čištění odpadních vod- veškerá krev, kterou máme v těle,, projde mnohokrát denně, ledvinami ,, které ji vyčistí a odstraní z ní odpadní látky našeho metabolismu i některé toxiny , a to ty které jsou rozpustné ve vodě ( jako např. některé léky , chemické látky nebo některé toxické kovy ).

Ledvina e skládá z tří hlavních částic : z kůry, dřeně a ledvinové pánvičky, která ústí do močovodu.

V ledvinové kůře se nacházejí nefrony : základní filtrační jednotky. Některé nefrony jsou umístěny blíže k povrchu ledviny zatímco jiné, jsou zanořeny hlouběji směrem ke středu ledviny. Tím se zajišťují odlišné fyzikálně-chemické poměry , ve kterých nefrony pracují , a tedy i jejich mírné odlišení filtrační schopnosti. Nefronů se v kůře ledvin nachází okolo 1 milionu. Každý nefron přijímá krev z ledvinné tepny ( arteria renalis ) a odvádí ji ledvinnou žilou ( vena renalis ). Do ledvin je dopravována asi čtvrtina krve z celkového srdečního objemu , do nefronů putuje asi desetina z tohoto množství. To znamená , že nefrony nasají z krve, která protéká okolo nich , denně asi 170 litrů tekutiny. Tato tekutina je přefiltrována, čímž vzniká tzv. primární moč. Z té se pak většina vrací zpátky do krevního oběhu, takže pouze jedno procento z tohoto filtrátu putuje přes sběrné tubuly (nacházejí se ve dřeni ledvin) do ledvinové pánvičky , kde se tato tekutina sbírá a putuje dále do močového měchýře. Za 24 hodin tak ledviny vyprodukují asi 1,5 litru definitivní moči. Všechny tyto děje jsou součástí nesmírně dokonalého a důmyslného systému filtrace, který má za úkol zajistit, aby se důležité látky vrátily zpět do krve a naopak nepotřebné vyloučily z těla ven. O tom, jaká látka projde přes glomerulární filtr,, rozhoduje velikost molekuly této látky (např. červené krvinky a bílkovinné molekuly jsou příliš velké, takže zůstávají v krvi. Zjednodušeně si to můžeme představit jako prosívání písku přes síto. Mezi látky, které se u zdravého  člověka vstřebávají zpět do krve, patří zejména glukóza a většina aminokyselin. Přítomnost těchto látek v moči může proto signalizovat nemoc např. cukrovku. Definitivní moč je z 95 % tvořena vodou. V ní jsou rozpuštěné látky, které již tělo nepotřebuje. Největší podíl zde má močovina, která vzniká v játrech jako odpadní produkt metabolismu aminokyselin. Dále je to kyselina močová, která pokud není vylučována v dostatečném množství se může hromadit v kloubech a být příčinou dny.  Ve výsledné moči je také přítomný kreatinin, vzniká jako odpadní produkt při práci svalů, některé druhy fosforečnanů a síranů a v neposlední řadě také chlorid sodný ( chloridové a sodné ionty) a chlorid draselný ( chloridové a draselné ionty ) Nesmíme zapomenout že ledvinami se vylučují také některé druhy léků a dalších chemických látek . Kromě odstraňování nepotřebných látek z těla, je úkolem ledvin také regulace vylučování vody z těla. Toto se děje prostřednictvím anti diuretického hormonu ADH , který je vylučován hypothalamem.

Příklad : při fyzickém výkonu se tělo více potí a hypothalamus  vyšle signál do hypofýzy, která vyloučí více ADH do krve.

Tento hormon je dopraven do ledvin, kde je identifikován speciálními čidly, genově danými receptory. To způsobí větší reabsorpci vody, a tedy její mění vylučování do výsledné moči.

Ledviny také :

Aktivují provitamín D z něhož se působením slunečních paprsků tvoří vitamín D .Ten pak stimuluje vstřebávání vápníků z tenkého střeva do krve.

Vylučují hormon erytropoetin , který stimuluje kostní dřeň k tvorbě vyššího počtu červených krvinek což vede k lepšímu okysličování krve Erytropoetin( zkratka EPO) se kvůli svým vlastnostem často používá jako doping ve vrcholovém sportu, přesto že to bylo zakázáno.

Řídí poměr mezi vyloučeným a vstřebaným draslíkem a sodíkem. Vylučují enzym renin, který se podílí na regulaci krevního tlaku. Jestliže někdo trpí vysokým krevním tlakem je třeba detoxikovat ledviny, a tím obnovit jejich správnou funkci, nesmíme zapomenout i na odstranění emocionálního stresu.

Dle čínského pentagramu k ledvinám patří:

živel voda, roční období zima, strach a úzkost, vzdychání a hekání, slaná chuť