žaludek a struktury, které ho ovlivňují

Žaludek podléhá celé řadě různých vlivů,  a tak lze často jen obtížně určit co je problémem tohoto orgánu a co záležitostí jiných struktur.
Zásadní vliv na žaludek má nervový systém, a to v takové míře, jako žádného jiného orgánu. Žaludek podléhá emocím, dalo by se říci, že přímo shromažďuje takové emoce, jako jsou starosti, strachy, napětí, obavy apod. Rovněž jeden z periferních nervů, nervus vagus má zásadní vliv na funkci našeho žaludku, a také velká část pocitů v žaludku podléhá stavu tohoto nervu. A stejně tak jako žaludek, je nervus vagus vítaným cílem celé řady psychických i fyzických toxinů.
Vlastní funkce žaludku spočívající ve vylučování kyseliny solné k natrávení potravy, je řízena právě autoimunitním nervovým systémem. Nervový systém rovněž řídí svěrače při vstupu do žaludku a při výstupu ze žaludku-pylorus a cardi. Vlivem toxické zátěže nervového systému trpí tyto svěrače poruchami a tudíž se pak šťávy i potrava dostávají do míst, kde nemají co dělat. Ze žaludku se tak mohou vracet i zpět do jícnu, poškozovat jeho sliznici a způsobovat velmi nepříjemné pocity až bolesti. Stejně tak se obsah dvanácterníku může dostávat zpět do žaludku a poškozovat jej.
Na sliznici žaludku se rovněž vylučuje tzv. vnitřní faktor, který je nezbytný pro vstřebávání vitaminu B12 v tenkém střevě. Nenatrávená potrava v žaludku dlouho zůstává a způsobuje problémy. Žaludek má rovněž za úkol informovat nás o pocitu nasycenosti nebo hladu a tudíž je propojen s centrálním nervovým systémem-hypothalamem. Pocity hladu tedy vznikají jednak změnami v žaludku, jednak vyhodnocováním pocitu sytosti v hypothalamu a samozřejmě chybami propojení těchto dvou orgánů.
Kolem žaludku-především kolem vstupu do žaludku, ale i po obou stranách žaludečního zakřivení-se nachází věnec lymfatických uzlin. Proto je žaludek včetně bohaté nervové sítě, kterou je prostoupen, silně ovlivňován i toxiny z lymfatického systému. Žaludek patří do žaludečního systému, což vypovídá o funkčním propojení jednotlivých částí. Proto žaludek ovlivňují i slinivka břišní, játra nebo střevo. Co se týká infekcí, v ložiscích žaludku se objevují především dvě-borrelie a heliobacter pilori.
 
Žaludek trpí především záněty, které se někdy stupňují až do podoby vředu nahlodávajícího žaludeční sliznici. Důsledkem pak může být i narušení cévy s následným krvácením. Kromě toho se v žaludku setkáváme s maligními či benigními nádory. Jak už jsem ale řekl, většina nemocí žaludku souvisí s jinými strukturami, především s nervovými a lymfatickými orgány
Zkrátka žaludek je pro detoxikaci jeden z nejsložitějších orgánů.
 
Převzato: MUDr. Josef Jonáš