Arogantní chytrák

Arogantní chytrák

Je to chodící encyklopedie
. Neuvědomuje si ale jednu věc: encyklopedie obrůstají na policích prachem. Zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na to neptá. A když už něco neví, chlubí se tím, že to nezná.

Arogantní chytrák je povýšený, konfliktní, nejistý, únavný, parazitující, pedantický, omezený a nekomunikativní. Každého odsuzuje, je samolibý a přesvědčený o vlastní nadřazenosti. Je odpuzující, hádavý, upjatý, neopatrný, tvrdohlavý, ironický, vlády chtivý a hovorný, všechno kritizuje a nade vším ohrnuje nos.
Arogantní chytráci naprosto neumí jednat s lidmi. I když dělají dojem lidí, kteří se vyznají ve všem a jsou sebejistí, ve skutečnosti je sžírá neklid. Ten je nutí, aby dokazovali všem a za všech okolností, jak jsou inteligentní, a kolik znalostí nahromadili.
Arogantní chytrák nehovoří s tebou, ale sám se sebou. Často se chová jako by ti dělal velkou milost, když se rozhodne promluvit. S oblibou používá velkých slov. Cizí myšlenky bez váhání zavrhuje. Pohrdání v jeho hlase má ten efekt, že se cítíš jako hlupák, který si dovoluje hrát si vedle něj na mudrce. Jinou taktikou arogantního chytráka představuje příval informací, kterými tě zahrne, nejsi totiž schopen mu konkurovat, v tom množství znalostí o schopnosti vést inteligentní rozhovor ani nemluvě.
 Arogantní chytrák ví všechno, nic nového se už dozvědět nemůže- a už vůbec ne od tebe.